Sinds het verschijnen van mijn boek: 'Het Andere Leven van Jezus van Nazareth, geef ik enkele keren per jaar een lezing die min of meer in het teken staat van dit boek. Het onderwerp van de lezingen varieert. Hieronder vind je een overzicht van de lezingen in 2018 en de aankondiging van een nieuwe in 2019.

Jezus van Nazareth, een spiritueel leraar.

In het afgelopen jaar heb ik vier lezingen verzorgd in het land. Het waren mooie ontmoetingen. Behalve in Groningen reisde ik naar Amsterdam, Brummen en Veldhoven. Al deze lezingen hadden als thema: Het Andere leven van Jezus van Nazareth. De lezing in Veldhoven vond vlak voor kerst plaats. In deze lezing heb ik uitgewijd over de geboorte van het Goddelijke kind, een kind dat we allemaal in ons dragen.
Iets over de inhoud van de lezing vind je hier.
Nieuwe lezingen met dit thema zijn nog niet gepland.

De reis van de ziel

Een nieuwe lezing gaat over de reis van de ziel. Wat is de ziel? We kennen tal van uitdrukkingen over de ziel, zoals 'Met je ziel onder je arm lopen' en 'De ziel aan de duivel verkopen'. We kennen woorden als 'bezield' en 'zielsgelukkig'. Maar wat is de ziel eigenlijk en over welke reis spreken we?
We kunnen deze reis op verschillende manieren benaderen en afhankelijk van de locatie en de doelgroep, zal de inhoud van deze lezing dan ook variëren. Hiervind je meer suggesties.
In deze lezing onderzoeken we de zin van het leven. Voor antwoorden gaan we te rade bij Jezus van Nazareth. Jezus sprak in het Aramees, een taal uit het Midden-Oosten. Deze taal geeft uitdrukking aan een cultuur waarin groei en ontwikkeling centrale concepten zijn. We zien dat terug in Jezus’ woorden. Hij gebruikte vaak voorbeelden uit de natuur om zijn boodschap over te brengen.
Ook kan in het Aramees een woord verschillende betekenissen hebben. Het is aan de luisteraar om door middel van meditatie en contemplatie de betekenis van de woorden dieper te begrijpen. En zo krijgt de gevleugelde uitspraak van Jezus: “Wie oren heeft, die hore”, een nieuwe betekenis.
De eerst lezing met dit thema vond plaats in het Stadsklooster Laverna Derkinderenstraat 82, in Amsterdam op 29 maart 2019. Nieuwe lezingen zij nog niet gepland.

Let op: velden met een * zijn verplicht!