Als de ziel incarneert in het lichaam, gaat ze een reis op Aarde aan. Maar op die reis, en in wisselwerking met haar omgeving, raakt de ziel gemakkelijk vervreemd van wie ze is. Wat is de ziel eigenlijk? Wat betekent het om op Aarde te leven?

De ziel

In ons dagelijks taalgebruik komen we uitdrukkingen die verband houden met ziel regelmatig tegen.
Zo kennen we 'Met je ziel onder je arm lopen' en 'De ziel aan de duivel verkopen'. We kennen woorden als 'bezield' en 'zielsgelukkig' en zieleheil.
Maar wat is de ziel eigenlijk? Kunnen we de ziel ervaren? En kan de ervaring van de ziel ons leiden naar een antwoord op die ene vraag die steeds meer mensen in deze tijd stellen, de vraag naar zingeving?

Benadering

Het is een breed thema dat vanuit verschillende perspectieven benaderd kan worden. Terwijl het begrip ziel in de Christelijke traditie vaak wordt gebruikt, is de betekenis niet altijd zo duidelijk. In de Diamantbenadering bestaat een duidelijk concept van de ziel, een concept dat ook ervaarbaar en dus werkelijk aanwezig is.

Jezus van Nazareth

Benaderen we dit thema het vanuit de leer van Jezus van Nazareth, dan maak ik gebruik van de oorspronkelijke woorden van Jezus van Nazareth. Jezus sprak in het Aramees, een taal uit het Midden-Oosten. Deze taal geeft uitdrukking aan een cultuur uit waarin groei en ontwikkeling centrale concepten zijn. We zien dat terug in Jezus’ woorden. Hij gebruikte vaak voorbeelden uit de natuur om zijn boodschap over te brengen.
Ook kan in het Aramees een woord verschillende betekenissen hebben. Het is aan de luisteraar om door middel van meditatie en contemplatie de betekenis van de woorden dieper te begrijpen. En zo krijgt de gevleugelde uitspraak van Jezus: “Wie oren heeft, die hore”, een nieuwe betekenis.

De Diamantbenadering

In de Diamantbenadering wordt de ziel gezien als het veld van gewaarzijn en bewustzijn. In en door dit veld doen we ervaringen op. De ziel is open en flexibel. Ze is gepassioneerd en nieuwsgierig, zo gaat ze op reis op aarde en wordt beïndrukt door allerlei ervaringen. Deze ervaringen structureren de ziel en zo ontstaat het ego. Kunnen we de ziel direct ervaren? Is het mogelijk om dat veld van bewustzijn als veld te ontmoeten? Kunnen we dat veld ervaren zonder dat we ons verliezen in de inhoud van dat veld?

De ziel en het ego

Vanuit het perspectief van het ego is de ziel een gestructureerde veld. Ze is ingeprent met ervaringen in de wereld en kent diverse gedrag-s en overlevingspatronen. Het zijn belangrijke ontwikkelingen voor de mens, noodzakelijk voor een leven in deze cultuur. En het heeft zijn beperkingen. Het ego is een springplank die ons, door onderzoek, in een volgende fase van groei en ontwikkeling brengt.

In een lezing over de ziel kunnen accent en focus verschuiven, afhankelijk van de vraag en de doelgroep.
Vragen met betrekking tot een lezing? Mail me.