Aan ons voorgesteld als de ‘Zoon van God’, ‘Gestorven voor de Zonden van de mensen’, was zijn ‘Ik ben de Weg’ een doodlopend pad. Inmiddels hebben de Nag Hammadi geschriften en de Dode Zeerollen ons nieuwe informatie verschaft. Hieruit komt Jezus tevoorschijn als een spiritueel leraar.

Jezus een spiritueel leraar

Aan ons voorgesteld als de ‘Zoon van God’, ‘Gestorven voor de Zonden van de mensen’, was zijn ‘Ik ben de Weg’ een doodlopend pad. Inmiddels hebben de Nag Hammadi geschriften en de Dode Zeerollen ons nieuwe informatie verschaft. Hieruit komt Jezus tevoorschijn als een spiritueel leraar. De ‘Weg’ die hij voor ons creëerde, ontstond doordat hij hem zelf liep. Wat kan dat pad, met onze huidige kennis, voor ons betekenen?

Als ik in de jaren tachtig in een persoonlijke crisis verzeild raak, ontmoet ik Jezus op mijn pad. Opgegroeid met de schijnheiligheid van de katholieke kerk zit ik niet te wachten op zijn leiding en steun. Ik stuur hem weg, maar hij blijft komen. Deze ervaring heeft geleid tot een jarenlange zoektocht en geresulteerd in de publicatie van een boek over zijn leven.
Centraal in dit boek staat het levenspad van deze man, een pad met hindernissen. Een pad waar wanhoop, frustratie en teleurstelling telkens om herbezinning en overgave vragen. Een pad, kortom, waarmee velen onder ons bekend zijn.

Jezus is voor mij een mens zoals jij en ik. Hij wordt geboren in een buitenechtelijke verbintenis wat hem tot een outcast maakt. In hem leeft een diep verlangen naar waarheid en gerechtigheid. Hij wordt een zoeker die vindt.
Het is deze zoektocht die mij als spiritueel werkend psycholoog interesseert. Wij lopen allemaal ons eigen, unieke levenspad. De uitdagingen en hindernissen die we daar ontmoeten, bieden ons tal van mogelijkheden tot groei. Jezus’ leven kan ons helpen onze eigen mogelijkheden te zien. Hij laat ons een ontwikkelingsweg zien waarin het ego zijn eigen plek heeft. Een weg waarin het ego een springplank naar verdere groei en ontwikkeling.

Jezus’ leer is alomvattend. Hij heeft met zijn pad de scheiding tussen hemel en aarde, tussen licht en donker, opgeheven. Hij bevrijdt de aarde en daarmee ons mensen van het idee dat leven op aarde beperkt zou zijn. Uit de ontdekte evangeliën van Thomas, Philippus en Maria Magdalena zelf, blijkt de bijzondere relatie die Maria Magdalena met Jezus had. Ook persoonlijke liefde en sexualiteit zijn onderdeel van het leven zelf.

In de lezing belicht ik Jezus van Nazareth als een spiritueel leraar die ons allen kan inspireren. Na de lezing, die een uurtje duurt, is er ruimte voor vragen en gaan we in gesprek. Na afloop is er de mogelijkheid om een gesigneerd boek te kopen.

Elke lezing zal een eigen karakter hebben en de deelnemers bepalen mede de inhoud. De lezing wordt soms aangepast aan de tijd van het jaar en de vragen van de organisatie.
Hier vind je meer informatie over het boek.