Er staan een aantal lezingen gepland over het boek: 'Het andere leven van Jezus van Nazareth'. De lezing zelf duurt een klein uurtje, daarna is er gelegenheid voor vragen en een gesprek.
Hier vind je meer informatie over het boek.

Na de lezingen in Groningen en Amsterdam, staan er in het najaar twee nieuwe lezingen op het programma.
Op zondagochtend 14 oktober geef ik een lezing in het kerkje in Brummen aan de IJsel, opgeven niet nodig.
Op donderdagavond 13 december ben ik in Veldhoven. Opgeven voor de lezing
Elke lezing zal een eigen karakter hebben en de deelnemers bepalen mede de inhoud. De rode draad in elke lezing is het levenspad.

Schets van de inhoud
Aan ons voorgesteld als de ‘Zoon van God’, ‘Gestorven voor de Zonden van de mensen’, was zijn ‘Ik ben de Weg’ een doodlopend pad. Inmiddels hebben de Nag Hammadi geschriften en de Dode Zeerollen ons nieuwe informatie verschaft. Hieruit komt Jezus tevoorschijn als een spiritueel leraar. De ‘Weg’ die hij voor ons creëerde, ontstond doordat hij hem zelf liep. Wat kan dat pad, met onze huidige kennis, voor ons betekenen?

Als ik in de jaren tachtig in een persoonlijke crisis verzeild raak, ontmoet ik Jezus op mijn pad. Opgegroeid met de schijnheiligheid van de katholieke kerk zit ik niet te wachten op zijn leiding en steun. Ik stuur hem weg, maar hij blijft komen. Deze ervaring heeft geleid tot een jarenlange zoektocht en geresulteerd in de publicatie van een boek over zijn leven.
Centraal in dit boek staat het levenspad van deze man, een pad met hindernissen. Een pad waar wanhoop, frustratie en teleurstelling telkens om herbezinning en overgave vragen. Een pad, kortom, waarmee velen onder ons bekend zijn.

Jezus is voor mij een mens zoals jij en ik. Hij wordt geboren in een buitenechtelijke verbintenis wat hem tot een outcast maakt. In hem leeft een diep verlangen naar waarheid en gerechtigheid. Hij wordt een zoeker die vindt.
Het is deze zoektocht die mij als spiritueel werkend psycholoog interesseert. Wij lopen allemaal ons eigen, unieke levenspad. De uitdagingen en hindernissen die we daar ontmoeten, bieden ons tal van mogelijkheden tot groei. Jezus’ leven kan ons helpen onze eigen mogelijkheden te zien. Hij laat ons een ontwikkelingsweg zien waarin het ego zijn eigen plek heeft. Een weg waarin het ego een springplank naar verdere groei en ontwikkeling.

Jezus’ leer is alomvattend. Hij heeft met zijn pad de scheiding tussen hemel en aarde, tussen licht en donker, opgeheven. Hij bevrijdt de aarde en daarmee ons mensen van het idee dat leven op aarde beperkt zou zijn. Uit de ontdekte evangeliën van Thomas, Philippus en Maria Magdalena zelf, blijkt de bijzondere relatie die Maria Magdalena met Jezus had. Ook persoonlijke liefde en sexualiteit zijn onderdeel van het leven zelf.

In de lezing onderzoeken we de betekenis van Jezus’ levenspad voor onze eigen tocht op Aarde. Hoe kan zijn wijsheid ons inspireren? Na de lezing is er ruimte voor vragen en gaan we in gesprek. Na afloop is er de mogelijkheid om een gesigneerd boek te kopen.