Op een zonnige zondagmiddag in januari gaf ik mijn eerste lezing in Groningen in de Poort. Reacties van lezers bereikten me via mail en telefoon. Een collega schreef een recensie.

Op reis met het boek (Lenie van Schie)

Op een zonnige zondagmiddag in januari gaf ik mijn eerste lezing naar aanleiding van mijn boek: ‘Het andere leven van Jezus van Nazareth’, Een pad van spirituele groei.

Ontspannen

Ik voel me ontspannen als ik op weg ga naar mijn eerste lezing over mijn boek. Ik heb er zin in. Het is nu een maand uit en de eerste reacties zijn binnen en ze zijn lovend. Dat maakt me ontzettend blij.
De nervositeit die ik de afgelopen weken voelde: ‘Wat ga ik vertellen, hoe ga ik het aanpakken, komen er wel mensen en kan ik dat wel?’, was verdwenen. Het verhaal dat ik had voorbereid zit in mijn hoofd en hart en er zijn genoeg aanmeldingen binnengekomen.

Twee uur later, sta ik voor een goed gevulde zaal. Zo’n dertig mensen hebben zich verzameld en al die gezichten te zien, maakt me blij. Ik ervaar Jezus’ geest, zijn spirit, zijn ziel, hier aanwezig en al pratend loop ik heen en weer.

Toeval?

Ik begin met d ambivalente gevoelens die ik verwacht dat er bij de toehoorders zijn. De kerk heeft zijn Jezus leer gebruikt voor hun eigen doeleinden waardoor zijn ware missie geheel is verdwenen. Een van de redenen voor mij om dit boek te schrijven heeft hiermee te maken. Ik wil zijn naam zuiveren.
Na deze korte introductie ga ik in op het feit dat zijn naam tegenwoordig vaak valt in uitspraken als ‘Jezus, weet je dat niet?’, of ‘Jezus dat is mooi!’….
Is het toeval dat, 2000 jaar na dato, hij nog steeds genoemd wordt? Toeval dat er een glossy over hem verschijnt? Hij lijkt populair te worden. De verteller van de Passion noemde Jezus een ‘treitervlogger’. Zijn rebelse kant spreekt aan. Maar hij is meer dan een rebel.

Een mens

In de loop van de lezing werk ik Jezus’ verhaal uit. Ik zie hem als een mens zoals wij allemaal zijn en in mijn boek benadruk ik zijn menselijkheid. Voor hem is spiritualiteit een vanzelfsprekende realiteit en hij vindt deze - in de traditie van zijn tijd, bij God de Vader met wie hij een persoonlijke band krijgt. Maar zijn spirituele ontwikkeling gaat door. We zien zijn persoonlijkheid geleipelikaan veranderen. Hij gaat door angst en wanhoop, kent zijn buien van woede en diepe teleurstelling en komt aan in de overgave en het licht. Zijn groeiproces kan ons stimuleren en inspireren omdat we het kunnen herkennen. En in dit proces heeft hij voor ons een weg bereid.

Jezus spreekt in parabels en de natuur is een belangrijke metafoor voor hem. Vooral als we de oorspronkelijke vertalingen uit het Aramees lezen, de taal die Jezus sprak, zien we tal van uitspraken die het organische van groei en ontwikkeling laten zien. Een voorbeeld:

In de adem leven

In de Bergrede spreekt Jezus ondermeer de volgende zin uit: ‘Gezegend zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk God’. In het Aramees betekent deze zin zoiets als: ‘Rijp zijn zij die in de Adem leven, want zij worden geleid door de Eenheid’.
Deze zin brengt ons direct in het lichaam, in de adem, in die wonderlijke realiteit die ons dieper in onszelf brengt. Adem is als een brug tussen onze eigen wil en die van het lichaam. We houden onze adem in, bijvoorbeeld als we schrikken of als we emotioneel worden. Maar we kunnen onze ademhaling niet stoppen. Bewust doorademen daarentegen, brengt ons in de emoties die we hebben onderdrukt. In die emoties zitten delen van onszelf verborgen, kwaliteiten die er niet konden zijn toen we klein waren. Doorademen helpt ons meer een te worden, meer heel. Rijp.
Deze kennis over het werken met de adem is in het therapeutisch landschap onder de aandacht gebracht door Wilhelm Reich, die leefde in de vorige eeuw en de grondlegger is van de lichaamsgerichte psychologie. Het is oude wijsheid in een nieuw jasje.

Vragen

Na de pauze komen de vragen. Over geloof en ervaring: ‘Hoe weet ik of een ervaring ook echt is, of ik het niet bedenk?’ ‘Je zei dat zonde niet bestaat, dat zonde vertaald uit het Aramees zoiets betekent als: ‘misgeschoten’. Maar hoe zit dat dan met iemand die dronken achter herstuur zit? of erger, met een seriemoordenaar?’
Wezenlijke vragen die velen onder ons hebben. Het werd een mooi gesprek.
Het is een geanimeerde en bevredigende bijeenkomst.

Reacties

En dan zijn de eerste reacties van mensen die het boek bekeken en gelezen hebben: ‘Helder geschreven, geen hoogdravende taal, mooi de foto’s bij de tekst’. Of: ‘Je hebt me met dit boek diep geraakt, tranen over mijn wangen, zo mooi. Ik ga het nog een keer lezen’.
Een oudere dame mailde me:
ik heb je boek gekocht en ben er in gaan lezen. Ik vind het mooi.
Het gekke is dat ik er heel rustig van word.
Door de kleur van het papier, de foto’s en de rustige manier van vertellen/schrijven.

Collega Dhyan de Bruijn, en van de eersten die het boek bestelde, schreef een korte recensie:
In bijna één adem heb ik het nieuwe boek van Lenie van Schie 'Het Andere Leven van Jesus van Nazareth' uitgelezen Voor mij was het belangrijk om het Levensverhaal van Jezus te leren, voorbij de manier waarop de kerk(-en) het verhaal zich hebben toegeëigend. Mooi van het werk van Lenie is dat zij zich baseert op goede vertalingen van de oorspronkelijk Aramese teksten; haar vermogen om het leven van Jezus te plaatsen in het kader van het menselijke ontwikkelingspad en de ruimte en openheid die ze laat voor eigen beeld- en meningsvormen.
Niet alleen plaats zij Jezus (en Maria Magdalena) in een nieuwe context; ze laat ook op een kwetsbare manier ons meereizen in haar persoonlijke relatie met Jezus. Dat maakt haar boek voor mij nog indringender. Het is zo'n boek waarvan je spontaan denkt: 'laat ik een aantal exemplaren kopen en die geven aan goede vrienden'. Het is namelijk een boek dat opent in denken en je doet bezinnen op je eigen ontwikkelingspad in dit Leven. Van harte aanbevolen dus!

Al deze ervaringen maken me alleen maar superblij!

Wil je ook een lezing bijwonen? Twee staan er al gepland, op 21 maart in Kraggenburg, centrum de Bron en op 6 april in het Stadsklooster in Amsterdam. Informatie: Wil je zelf een lezing organiseren. Ik kom graag.