Spirituele coaching is een proces waarin we samen kijken naar jouw vraag in relatie tot jouw levensthema’s. In het onderzoek worden mind, heart en body betrokken evenals de spirituele context van jouw leven. De coaching wordt uiteraard afgestemd op ‘waar jij bent’, daar beginnen we altijd.

Psychische en spirituele groei

Groei en ontwikkeling van de persoonlijkheid zijn wellicht de meest wezenlijke aspecten in ons leven. Je kunt je eigen proces zien als een pad. De problemen en conflicten waarmee je te kampen krijgt, zijn richtingaanwijzers die je aandacht naar zich toetrekken. Ze roepen om hulp, geven aan: 'kijk hier, hier moet je zijn...'. De moeilijkheden die je tegenkomt zijn in wezen een poort naar een nieuwe werkelijkheid, een nieuw perspectief. Daar, in het conflict, ligt je rode draad met al je mogelijkheden als prachtig gekleurde kralen en wacht op bevrijding. In dit proces zijn universele en unieke thema's te onderscheiden.

De problemen en conflicten waarmee je te kampen krijgt, zijn richtingaanwijzers die je aandacht naar zich toetrekken.

Universele thema's vormen de belangrijkste richting aanwijzers. Het zijn thema's die verwijzen naar de specifieke fasen in de ontwikkeling van de eerste 6 levensjaren. We kennen ze uit de psychologie. Spirituele tradities, met name in de Diamantbenadering, bieden meer inzicht in de belangrijke thema's die in deze fasen relevant zijn. Naast de universele thema's kennen we allemaal onze eigen, persoonlijke en uniek thema's. Ze refereren aan zowel de individuele geschiedenis als aan de uniciteit van ieder mens.

Een uniek ontwikkeltraject

In het individuele ontwikkeltraject komen universele en unieke thema's samen. Het pad is erop gericht het unieke van je ziel wakker te maken.


soekja-img-3441-tmb-1400

Het gaat om jouw leven, jouw levensverwachtingen, jouw spirit.


Het gaat erom te kunnen leven wie je in werkelijkheid bent: krachtig, prachtig, vrij, open, gevoelig, creatief, vurig als de zon en stil als de maan. Dat is mogelijk. Het is de potentie van je ziel die ligt verborgen in overlevingspatronen en in onverwerkte ervaringen, wachtend om ont/dekt te worden.

Fasering

Globaal kunnen we in het proces een fasering onderscheiden. Als we een probleem hebben gelokaliseerd en benoemd, gaan we kijken naar de overlevingsstrategie die daarin is ontwikkeld. We zien hier hoe kracht en creativiteit in dit patroon ons hebben geholpen om in de maatschappij te functioneren, hoe het patroon ons houvast heeft gegeven en beschermd tegen dieper liggende pijn en andere emoties. We duiken in het diepe en ontmoeten verdriet en woede, haat en angst.

Dan is er de innerlijke criticus, die voortdurend van de zijlijn ons zijn commentaar toeroept. Hij kan een bron van lijden zijn en depressies veroorzaken omdat zijn neiging is om alles wat we doen af te keuren. Zaak dus om hem te leren kennen en zijn dynamiek te zien.

En we ontmoeten het innerlijke kind, dat kleine meisje, of zachte jongetje, de boze kleuter of de trotse peuter. Innerlijke kind-aspecten dragen in zich niet alleen de pijn van het niet gezien zijn, ze dragen ook kwaliteiten als spontaneïteit, vreugde, nieuwsgierigheid, openheid. Als de woede en de tranen mogen komen, voelt het innerlijke kind zich gezien, weet het zich geaccepteerd, wordt het geheeld.

Nu is onze ziel echt wakker geworden en de innerlijke kracht in de ziel gaat ons steeds meer leiden. Van binnenuit stuurt het proces zichzelf aan.


soekja-p8220070-2-tmb-1400

We ervaren de vreugde van de groei, moed en vastberadenheid komen vrij en compassie, het liefdevolle mededogen buigt zich met ons over onze verlatenheid. Deze wordt kleiner, verdraagbaar. We worden meer héél.


Zo ziet de tocht eruit. In luttele zinnen beschreven. Het is een levenswerk, het prachtigste project dat je kunt bedenken. De begeleiding helpt je om het juiste pad te vinden, gidst je door ondoordringbare oerwouden en langs verraderlijke moerassen, moedigt je aan, legt uit, is aanwezig. Ze kan dat doen omdat ze het pad kent. En ze sluit aan bij waar jij bent, want ieder pad is uniek.

Wanneer ga je?

De aanleiding om hulp te zoeken kan heel verschillend zijn. Je kunt in een crisis geraken door verlies van werk, van een dierbare of van je gezondheid. Het kan zijn dat je steeds meer het gevoel hebt dat, wat je ook doet, je niet bereikt wat jou in je leven ooit voor ogen stond. Of dat je in je handelen, voelen en denken voortdurend in dezelfde valkuilen terecht komt. Misschien heb je een sabbatical genomen, tijd voor jezelf om een en ander op een rijtje te zetten en wil je daar begeleiding bij.

Je kunt in een crisis geraken door verlies van werk, van een dierbare of van je gezondheid.

In een intake gesprek kunnen we onderzoeken of de weg die ik je kan bieden bij jou past. Ik maak gebruik van verschillende methoden waarbij als uitgangspunt geldt: 'zijn waar je bent en onderzoeken wat voor jou belangrijk is'.