De volgende artikelen zijn ontwikkeld ter ondersteuning van spirituele coaching en therapie. Er zijn oefeningen aan verbonden.

De innerlijke criticus

De eerste die ontdekte dat wij, als mensen, beschikken over een instantie die we de innerlijke criticus kunnen noemen, was Sigmund Freud. Hij ontdekte de driegeleding in de menselijke psyche die hij Superego, Ego en Id noemde. Lezen

Stressregulatie: een proces van zelfregulatie

Een groeiproces is een natuurlijk gegeven. Groeien gaat vanzelf. We doen het allemaal en elke crisis, elke stagnatie, elke levensfase, elke ervaring biedt ons mogelijkheden tot groei en ontwikkeling. Hoe dat proces plaatsvindt wordt bepaald door de interactie tussen de unieke kwaliteiten in de persoonlijkheid en de omgeving.
Lezen

De oefening van Zelfonderzoek

Zelfonderzoek gebruik je om jezelf beter te leren kennen, om te groeien, te helen. Het is een ingang, een methode die je helpt om je potentieel te ontwikkeling. Het wordt de innerlijke leiding op je pad.
Lezen

De dynamiek van deelpersonen

We kennen in onszelf verschillende kanten die soms allemaal iets anders willen. Deze kunnen we ook subpersonen of deelpersonen noemen. De meeste bekende zijn wel de innerlijke criticus en het innerlijke kind. Maar er zijn er veel meer. Hieronder lees je hier meer over en vind je opdrachten die je helpen om ze in jezelf te ontdekken.
Lezen

Een nieuwe tijd brengt nieuwe mensen

In de nasleep van de tweede wereldoorlog wordt er een nieuw type kind geboren op Aarde. Helderzienden ontdekken bij deze kinderen een indigo aura en zo ontstaat de naam indigo-kinderen. Deze kinderen groeiden op en nu worden we omringd door nieuwe-tijds-mensen. Wat is een nieuwe-tijds-mens?

Het belangrijkste en meest bekende kenmerk van de nieuwe-tijds-mens is de hooggevoeligheid. Er zijn veel meer kwaliteiten bij deze mensen te herkennen, maar ze zien zelf eerder zichzelf falen en worden depressief, nerveus en angstig. In dit artikel beschrijf ik deze mensen die vaak hun weg vinden naar mijn praktijk.
Lezen

Zelfevaluatie aan de hand van gedragspatronen

Gedrag kun je onderscheiden in drie bewegingen, gedragspatronen ontwikkeld in de kindertijd. Ze gaven ooit houvast maar beperken nu onze groei en ontwikkeling. Als de patronen uitdunnen komen de de authentieke kwaliteiten vrij die in deze beweging liggen verborgen.
In deze module verwerk ik informatie en geef ik stap voor stap opdrachten. Het is handig om deze module te gebruiken aan het begin van een therapieproces om te kijken waar je staat en op een later moment opnieuw te gebruiken. Zo kun je je proces van ontwikkeling zien. Lezen

Deze module kun je stap voor stap zelf uitvoeren. Een pdf is beschikbaar en kan je daarbij helpen. Deze module staat ook in mijn clientenprogramma en clienten uit mijn praktijk begeleid stap voor stap bij het uitwerken van de opdrachten.
patronen

Geplaatst op - lees tijd 2 minutes, 25 seconds.