De essays houden verband met mijn visie op de wereld en de huidige tijdsgeest. Ze benaderen ook specifieke aspecten van persoonlijke groei en ontwikkeling. De meeste essays zijn aanvankelijk elders gepubliceerd.

De verborgen schat in de persoonlijkheid

In onze persoonlijkheid zoals we die meestal kennen liggen verborgen schatten opgeborgen. Het zijn de kwaliteiten van Essentie die tevoorschijn komen door het spiritueel/psychologische werk dat we doen. We worden steeds meer mens! Meer
Dit essay is verschenen in Impuls. Het tijdschrift voor biodynamische therapeuten bestaat niet meer.

Een wonderlijke werkelijkheid

We leven in een wereld van kleur en vorm, maar in sommige spirituele tradities wordt deze wereld alleen gezien als een schijnwereld. Het zijn slechts verschijnselen. De echte wereld is er een van stilte en leegte. In dit essay onderzoek ik deze opvatting en kom ik tot de conclusie dat beide werelden, de wereld van stilte en leegte, en de wereld van de verschijnselen, waar zijn. Het essay is gepubliceerd in het tijdschrift Inzicht in september 2016. Meer

Het ego kan zichzelf niet redden.

Dit Essay is gepubliceerd in het tijdschrift Inzicht, september 2017.
De tekst is nog niet op de website gepubliceerd.

De toekomst in zichzelf besloten

Om onze toekomst veilig te stellen, hebben we een integrale benadering nodig. Een benadering waarin alle menselijke waarden evenveel recht krijgen. Een benadering waarin scheiding en verbinding beiden ertoe doen, waar emoties evenveel waarde hebben dan gedachten en waar intuïtie en analyse beide hun rechtmatige plaats krijgen.
Dit essay heb ik geschreven voor de schrijfwedstrijd #ikschrijf, januari 2017. De wedstrijd was uitgeschreven door het filosofie magazine en het thema voor de wedstrijd was: 'Hoe maken we iets van de toekomst. Meer

Geplaatst op - lees tijd 1 minute, 20 seconds.