In de nasleep van de tweede wereldoorlog wordt er een nieuw type kind geboren op Aarde. Helderzienden ontdekken bij deze kinderen een indigo aura en zo ontstaat de naam indigo-kinderen. Deze kinderen groeiden op en nu worden we omringd door nieuwe-tijds-mensen. Wat is een nieuwe-tijds-mens?

Hoogsensitiviteit

Het meest in het oog springend en bekend is de hoge gevoeligheid. De hoog-sensitieve persoonlijkheid (hps) is al veel langer bekend. Judith Orloff, psychiater en zelf hoogsensitief, noemt hen empaten. Kenmerkend voor deze groep mensen is hun hoge gevoeligheid voor prikkels: ze nemen gemakkelijk de stress en emoties van anderen over. Hun hart is erg open en ze zijn snel begaan met de ander.
Judith Orloff ziet hoe hooggevoelige mensen door de reguliere gezondheidszorg dikwijls verkeerd gediagnosticeerd worden als lijdend aan depressie, straatvrees, paniekaanvallen, fibromyalgie of chronische vermoeidheid.(1)

Nieuwe-tijds-mens

De eerste nieuwe-tijds-mensen, beter bekend onder de naam nieuwe-tijds-kinderen, zouden geboren zijn in de loop van de veertiger jaren. Hun aantal nam toe in de zeventiger en tachtiger jaren en in 1997 werd in Nederland de stichting Platform voor de Nieuwetijdskinderen opgericht.(2)
Kenmerkend voor de zeventiger en tachtiger jaren zijn de vele bevrijdings-bewegingen. Vrouwen demonstreren voor gelijke rechten, groepen jonge mensen hekelen het kapitalisme, kraken leegstaande panden en organiseren demonstraties. Grote groepen mensen komen op de been in een tijd dat internet nog niet bestaat. Er worden demonstraties gehouden tegen de Vietnamoorlog en de kruisraketten en er ontstaan ludieke acties van Kabouters, Hippies en Provo’s. 'Flower en Power' zijn de gevleugelde woorden.


soekja-img-7329-tmb-1400-nc

Het is een krachtige beweging


Het is een krachtige beweging. Oude waarden en normen worden doorbroken, de christelijke zuilen sneuvelen, de positie van vrouwen verbetert en er ontstaan nieuwe vormen van samenleven. Het gezin als hoeksteen van de maatschappij raakt zijn positie kwijt.
De idealen horen we terug in de vele liedjes van onder meer de Beatles: 'All you need is love' en Boudewijn de Groot zingt ‘Mijnheer de president’. De geest van die tijd, waarin ik zelf opgroeide, was er een van verlangen naar een ‘nieuwe tijd’, waarin liefde, vrijheid, vrede en verbondenheid met de natuur centraal zouden staan. Het zijn deze waarden die we terugzien in de nieuwe-tijds-mens.

Een open blik

In mijn praktijk heb ik de laatste jaren steeds vaker te maken met deze nieuwe-tijds-mensen. Hun leeftijd varieert, de jongste die ik ooit begeleidde was 23, de oudste 60. Ik herken ze vooral aan een bepaalde helderheid in hun blik, het gemak waarmee ze zich kunnen gronden, aanwezigheid kunnen ervaren en verbinding voelen met Essentie, met Zijn, God, of welke naam je ook wilt geven aan dat grote Niets. Er is een puurheid in hen en ze kunnen niet liegen.

Ze lijden aan diverse vormen van angst en depressie.

Hun klachten zijn echter intens. Ze lijden aan diverse vormen van angst en depressie. Ze hebben problemen met studie en werk, zijn vaak ontzettend druk en nerveus, snel vermoeid en vooral de ouderen onder hen zijn wanhopig. Ze hebben slechte ervaringen in het onderwijs, zijn bang dat ze het niet kunnen en voelen zich een buitenstaander in deze wereld.
Het is complex voor hen om zich te verhouden tot de wereld omdat ze in die wereld hun idealen en visie niet herkennen. En dit alles, al hun problemen, wijten ze aan zichzelf. Omdat ze ten diepste ervaren dat ze niet passen in het systeem, gaan ze ervan uit dat er iets in hen niet deugt. Maar wat, als het niet aan hen ligt, maar aan het systeem? Wat als het systeem niet deugt?

Een nieuw bewustzijn

Terwijl hun nood zichtbaar en tastbaar is, zijn ook hun kwaliteiten duidelijk aanwezig. Helaas ervaren velen dat niet zo. Ik denk nu aan een vrouw die herhaaldelijk roept: ‘Het moet weg’. Ze lijdt erg aan haar vervreemding en voelt zich, ondanks haar persoonlijke situatie die ze als gelukkig omschrijft, diep ongelukkig en eenzaam. In haar omgeving is wel steun voor haar lijden maar er is geen herkenning. Ze kan haar gevoelens niet delen.
In mijn ogen zijn deze nieuwe-tijds-mensen echter juist de mensen waar we als maatschappij op zitten te wachten. Ze zijn de voorhoede van een nieuwe tijd.


soekja-img-1271-tmb-1400-nc

De nieuwe-tijds-mensen zijn de voorhoede van een nieuwe tijd.


Om de wereldproblemen het hoofd te bieden hebben we een nieuw bewustzijn nodig. Een bewustzijn waarin het hart leiding gaat geven aan het verstand, waar intuïtie en het directe weten weer een rol gaan spelen in besluitvorming op vele niveaus.
Het zijn niet alleen de spirituele leraren die deze visie op aarde verspreiden; ook menig wetenschapper is van mening dat deze ontwikkeling noodzakelijk is. Zo sprak Einstein al over de intuïtie als een heilige gave en de ratio een trouwe dienaar. Erwin Laszlo spreekt over de noodzaak van een nieuw bewustzijn willen we de problemen van de huidige tijd werkelijk kunnen aanpakken.(3) We zien het in de klimaatakkoorden. Een van de meest pregnante discussies gaan over geld, over wat het moet kosten. Maar geld kan het leven niet redden.
Wat zijn de kwaliteiten van deze nieuwe-tijds-mensen? Hoe kunnen we ze herkennen?

Invoelend vermogen

Het meest in het oog lopend is hun hooggevoeligheid. Ze zijn gevoelig voor stemmingen van anderen en deze ervaren ze gemakkelijk als emoties van henzelf.
Zo vertelt een van mijn cliënten over een angstaanval die ze kreeg terwijl ze stond te praten met een kennis van haar. De ontmoeting vond plaats op straat, voor de supermarkt. Mijn client voelde zich zeer ongemakkelijk, werd angstig en beverig en kapte het gesprek af met: ‘ik ga nu boodschappen doen’. Terwijl ze de supermarkt inliep, verdween het gevoel van angst. In een gesprek met mij een week later, vroeg ik haar precies te beschrijven wat er plaats had gevonden. Ze realiseerde zich dat ze in de ogen van de ander iets van angst had gelezen en een incongruentie had gevoeld tussen het verhaal dat haar kennis haar vertelde en wat haar intuïtie haar ingaf. Wat duidelijk werd, was dat er in het gesprek een deel van de werkelijkheid niet werd verteld; er werd optimistisch gesproken over nieuwe plannen terwijl de angst voor die verandering verzwegen werd. En juist dat verzwegen deel had mijn client opgepikt.

Wat verzwegen wordt in de communicatie, pikt de nieuwe-tijds-mens op

Ze zei: ‘Dit is een naar gevoel en ik wil hier van af. Ik wil dit niet meemaken’. Dat is iets wat ik vaker hoor, maar het gaat hier om herkennen dat dit gevoel van de ander is. Gronding, weten en voelen wie jijzelf bent, is wat hier nodig is om door deze gevoelens niet overweldigd te worden maar ze te gaan herkennen voor wat ze zijn.

Passie en wijsheid

Nieuwetijdsmensen zijn gepassioneerd en dragen een levensopdracht met zich mee. Er is een sterke drang om een bijdrage te leveren aan de verandering in de wereld en dat maakt dat ze onrustig zijn. Gezien het feit dat ze moeite hebben aansluiting te vinden in de wereld, brengt hen gemakkelijk in diepe gevoelens van depressie. Zo mislukt niet alleen hun eigen levensopdracht. De maatschappij mist hier ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een ‘betere’ wereld.(4)


soekja-dsc02512-tmb-1400

Wijsheid is een integratie van intuïtie, empathie, creativiteit en ratio.


Wijsheid verkrijg je meestal met de jaren, maar hier is wijsheid al jong aanwezig. Hun intelligentie is een integratie van intuïtie, empathie, creativiteit en ratio. Het is het vermogen om in een situatie verschillende aspecten tegelijkertijd te zien en mee te nemen in de besluitvorming. (5)

Zelfbewustzijn

Een ander kenmerk is de grote mate van zelfbewustzijn, waardoor ze als kind spontaan, expressief en onafhankelijk zijn. Zo kunnen ze soms halsbrekende toeren uithalen die in de ogen van de ouders te gevaarlijk zijn. Het is vaak de angst van de ouders die deze kinderen doet schrikken, waardoor ze hun spontaniteit verliezen. Ze nemen hier gemakkelijk aan dat zijzelf hun ouders angstig maken en ze gaan zich inhouden. Ze worden bang van hun eigen bewustzijn en gaan zich verstoppen.

Door hun anders zijn kunnen deze kinderen in een gezin het zwarte schaap worden

Deze kinderen kunnen door hun anders zijn, in een gezin het zwarte schaap worden. Alle onzekerheid, angst en boosheid waarvoor de ouders geen verantwoordelijkheid nemen, wordt dan op hen afgewenteld. Enkele van mijn clienten zijn op deze manier al als jonge mensen, pubers, in de psychiatrische hulpverlening terecht gekomen. Het familiesysteem werd niet of onvoldoende meegenomen in de behandeling, soms ook omdat de ouders niet wilden meewerken. Zo ontstond bij hun een zelfbeeld van een psychiatrische zieke met labels als borderline en schizofrene of autistische problematiek.

Perfectie

Dit brengt mij naar een ander kenmerk dat bij deze mensen opvallend naar voren komt en dat is hun hang naar perfectie. Ze leggen over het algemeen de lat erg hoog. Dat heeft te maken met een innerlijk gevoel van perfectie. Het gaat hier over een universele, kosmische perfectie die we op aarde onder meer zien in de gulden snede.(6)

Universele perfectie is niet zomaar op aarde beschikbaar

Het is vanuit dit diepe weten dat perfectie bestaat, dat ze streven naar perfectie in hun eigen leven. Maar deze universele perfectie is niet zomaar op aarde beschikbaar. Onze materiële wereld is verre van perfect. Als dat niet wordt gezien, dan leidt de neiging tot perfectie tot een voortdurend gevoel van falen en dan ontstaat er gemakkelijk dat gevoel van ‘laat maar’, met depressie als gevolg.
Het kan ook gebeuren dat, in een poging om perfectie na te streven, de nieuwe-tijds-vader of -moeder strakke regels in huis opstelt waaraan moet worden vastgehouden. Deze regels dienen dan ook als houvast in de vele prikkels die een huishouden kent. En soms wordt dit vasthouden aan regels gezien als autistisch.

Paranormale ervaringen

De helderheid in deze mensen maakt dat ze vaak ervaringen hebben die plaatsvinden in ‘andere dimensies’. Zo zijn ze in staat om overleden dierbaren te zien, te horen of te voelen. Ze kunnen voelen dat er iets speciaals staat te gebeuren en beschikken over telepathische vermogens. We noemen die ervaringen para-normaal, omdat ze al gedurende eeuwen niet meer tot de ‘normale’ vermogens behoren waarover de meeste mensen beschikken.


soekja-dsc03767-tmb-1400-nc

Ze kunnen voelen dat er iets speciaals staat te gebeuren


In de psychiatrie worden deze ervaringen vaak aangeduid als hallucinaties en dissociaties en ze worden gezien als ziek. Maar er is hier veel meer aan de hand. Zeker, dissociatie bestaat, maar waar vertoeft iemand die dissocieert? In welke wereld komt hij of zij terecht? En wat maakt dat deze beweging ontstaat?
Vragen als deze kunnen leiden tot veel nieuwe inzichten. In de zeventiger jaren ontstond een beweging die de psychiatrische uitgangspunten ter discussie stelde. Ze werd de ‘anti-psychiatrie’ genoemd en de psychiater Jan Foudraine was een van de grote voorvechters. De scheiding tussen psychisch gezond en psychisch ziek is flinterdun en hier valt nog veel in te ontdekken.

Werken met nieuwe tijds-mensen

In mijn werk met deze groep cliënten merk ik dat erkenning en herkenning voor velen wezenlijk is. Als ik het vermoeden heb dat ik iemand voor me heb met zo’n nieuw bewustzijn, dan raad ik ze in eerste instantie aan om er iets over te lezen om te kijken of ze zich in de beschrijving herkennen. Hun eigen ervaring is van het grootste belang. Het is niet aan mij om hen te vertellen wie ik denk dat ze zijn. Op het moment dat die herkenning komt, kan ik er meer op ingaan, maar veelal komen ze dan met hun eigen ervaringen die we samen ontrafelen.

Centraal staat de eigen ervaring

Het belangrijkste is hun eigen herkenning; het meest wezenlijk is dat ze gaan zien wie ze zijn. Dan verandert hun negatieve zelfbeeld en soms gaat dat verbazend snel. Veel van de mensen die ik ontmoet hebben al een heel traject bij andere hulpverleners afgelegd en soms maakt hen dat twijfelachtig of het ‘ooit nog over gaat’. Maar hen laten zien wie ze zijn vanuit mijn eigen gewaarzijn en bewustzijn, werkt heel goed.

Tenslotte

Er is veel geschreven over nieuwe-tijds-mensen en nieuwe-tijds-kinderen. Ook zijn er boeken voor ouders die zo’n kind hebben. Dat is een belangrijke ondersteuning in het proces van opvoeden. Want deze kinderen zijn anders en hebben een andere benadering nodig. Want al te gemakkelijk raken deze kinderen in de reguliere zorg gediagnosticeerd met ADHD of ADD of erger.
Als deze kinderen gezien en erkend worden, als hun wijsheid wordt gehonoreerd, dan ontstaat er ontspanning en rust en kunnen ze goed gedijen. Een niet regulier schoolsysteem zoals de Vrije school, Montessori- of Jenaplan school kan ook een uitkomst zijn.

Noten

  1. Judith Orloff: ‘Emotionele Vrijheid’ en ‘Leven met hooggevoeligheid’, Samsara 2018
  2. Hans Stolp: De levensopdracht van nieuwetijdskinderen, Ank hermes, 2010, pag. 149
    heeft mijzelf ook vaak reacties uitgelokt.
  3. Ervin Laszlo is wetenschapper, filosoof, musicus en auteur. Hij heeft onder meer de Club van Budapest opgericht. In zijn boek: 'Het chaospunt', de wereld op een tweesprong, schrijft hij over paranormale ervaringen en over een nieuwe wereldorde.
  4. Hans Stolp schrijft over de levensopdracht van nieuwe-tijds-kinderen.
  5. Mijn laatste column in In Vive-Vive-Levenskunst had als titel: ‘Waar wijsheid woont
  6. A.H. Almaas schrijft over Holy Perfection in Facets of Unity, the Enneagram of the Holy Ideas, California, 1998, pag. 140. Holy Perfection is verbonden met de 1 in het enneagram.

Meer literatuur:
Lee Carrol en Jan Tober (2000). De Indigo-kinderen. Laren: Uitgeverij Petiet.
Carla Muijsert-van Blitterswijk (2000). Nieuwetijdskinderen. Deventer: Uitgeverij Ankh-Hermes.
Websites met algemene informatie zijn onder meer:
https://skepsis.nl/indigo/
https://verkenjegeest.com/vijf-tekenen-dat-je-een-volwassen-nieuwetijdskind-bent/

Kopfoto is van de Lofoten, ondergaande zon is ergens aan een meer in Zweden, beiden zomer 2017. De andere foto's zijn genomen in Yellowstone national Park in Wyoming, juli 2018, ©auteur

Geplaatst op - lees tijd 11 minutes, 0 second.