Spiritualiteit is al zo oud als de mensheid. Psychologie komt net kijken. Hoewel ze vaak als twee verschillende benaderingen worden gezien, gaan ze allebei over ons, over menszijn, over onze psyche en ons welbevinden. De Diamantbenadering is bij uitstek een pad dat helpt om deze visies te integreren.

Ziel en Persoonlijkheid

Geboren in een lichaam meten we ons in de loop van ons leven een persoonlijkheid aan. Deze persoonlijkheid biedt ons identiteit. Ze zorgt ervoor dat we weten wie we zijn. Deze identiteit wordt de ego-identiteit genoemd.
We ontwikkelen deze ego-identiteit door onze ervaringen. De ervaringen nemen we waar in ons lichaam. Daar worden onze ervaringen ook opgeslagen. Als ze goed verwerkt worden dan worden ze tot wijsheid en wij groeien daar aan. Als ze onverwerkt worden, worden ze onderdeel van onze overlevingsstructuur.

Het vermogen tot ervaren ligt echter niet direct in ons lichaam maar in een veel groter veld dat we de ziel kunnen noemen.

De ziel is een open en flexibel veld van gewaarzijn. Ik vergelijk het wel eens met een energetisch web. Onze ziel is persoonlijk en uniek. Ze draagt onze unieke eigenschappen en ons potentieel om te groeien.

De ziel en haar ervaringen

Onze ervaringen oefenen invloed uit op onze ziel. Hier is de plek waar groeien in wezen plaatsvindt. Onze ervaringen worden hier opgeslagen en vormen onze ziel. Ze worden verbonden met ons groeipotentieel en met ons unieke levenspad. Deze ervaringen gaan in de eerste vier levensjaren, door middel van het internaliseren van beelden, onze ego-identiteit vormen. En deze identiteit wordt een springplank voor verdere groei en ontwikkeling van ons zelf.

Worden wie we zijn

Het is een vaak gebruikte uitdrukking, worden wie we zijn. Het potentieel is aanwezig, we kunnen groeien en elke ervaring biedt hier een mogelijkheid. Het vraagt aan ons om dat waar we tegen aanlopen, dat wat we moeilijk en pijnlijk vinden, aan te kijken, te doorvoelen, te accepteren en vanuit een spirituele visie te benaderen.

In deze visie zijn we niet ons lichaam en ook niet onze ego-identiteit. We zijn niet onze zelfbeelden. In deze visie zijn we Essentie. Verwerking van wat ons belemmert brengt ons in contact met ons ware zelf, ons essentiële Ik. En in dit proces ontwikkelen we een essentiële persoonlijkheid die in sommige tradities wel de parel wordt genoemd.

De diamantbenadering

De diamantbenadering is een contemporain pad dat gebruik maakt van veel verschillende spirituele tradities en dat de psychologie en de ontwikkeling van het ego een plek geeft in het werk. Het ego, liever ego-identiteit, is niet langer een obstakel maar een structuur waaraan we kunnen groeien.
De grondlegger van deze school is A.H.Almaas.
Zie ook: De verborgen schat in onze persoonlijkheid