'Uit de Duisternis naar het Licht' De innerlijke criticus te Lijf
Er staat op dit moment geen nieuwe workshop gepland. De laatste vond plaats in februari 2018

De innerlijke criticus

De innerlijke criticus is de instantie in jezelf die meent altijd commentaar te moeten hebben op jouw handelen, op je gevoelens en je gedachten. Zijn commentaar is meestal kritisch en kent vaak een sterke, negatieve, gewelddadige lading. Hij geeft je het gevoel dat je het nooit goed doet, dat je niet deugt, dat je stom of onverantwoordelijk bent, liever moet zijn, voor jezelf op moet komen. Hij jaagt je op, drukt je terneer, laat je leven in continue onvrede met jezelf en/of de wereld om je heen.

Normen en waarden

De innerlijke criticus draagt de normen en waarden van de maatschappij. De regels, normen, gebruiken van de samenleving die aan jou worden meegedeeld door je sociale omgeving, ouders, onderwijzers, je sociale klasse, je cultuur. Zo leer je. Het zijn de kritische boodschappen, door jou op een bepaalde manier ervaren en geïnterpreteerd, die ervoor zorgen dat de innerlijke criticus ontstaat. In feite zijn het lege dingen, regels, opvattingen, standpunten, die een eigen leven leiden en je ongewild en vaak ongemerkt in vreemde richtingen duwen.

De kritische ouder

Deze, in onze psyche ontwikkelde instantie, is de kritische ouder. En bij de kritische ouder hoort een bang kind. De acties van de innerlijke criticus activeren het bange en onzekere kind in ons dat geneigd is om naar de kritische ouder te luisteren. Immers wat kan het anders doen? En dan is de cirkel rond: het bange kind wordt nog banger van de kritische ouder, gaat nog meer haar best doen, faalt opnieuw…..

Kritiek en angst zijn sleutelwoorden in deze dynamiek. De angst om iets fout te doen, doet je luisteren naar de criticus die jou vervolgens vertelt dat je het weer verkeerd of dom of onhandig hebt aangepakt.
De innerlijke criticus ontwikkelen we allemaal. Sommigen onder ons hebben de pech dat hij heel sterk ontwikkeld is, anderen komen er genadiger van af.

Inzicht en lichamelijk gewaarzijn

Via inzicht en lichamelijk gewaarzijn krijgen we meer grip op de dynamiek van deze verinnerlijkte relatie. Begrip maakt het hart open en compassie is hard nodig om mild te worden naar jezelf in dit uiterst pijnlijke proces. We ontwikkelen de innerlijke krijger met het moedige hart, om te leren ons te verdedigen tegen de aanvallen.

Programma

Bij de beschrijving van dit programma is uitgegaan van een workshop die op vrijdagavond begint. Als de workshop op een ander moment begint, verschuiven de dagdelen. De volgorde blijft gelijk.

Vrijdagavond: Kennismaking met de innerlijke criticus. Hoe manifesteert hij zich in ieder van ons? En hoe is onze reactie daarop? Proberen we ons te verstoppen? Hebben we de neiging hem/haar gelijk te geven? Hiervoor gebruiken we, behalve het gesprek, lichaamswerk, gewaarzijn, gronding en meditatie. We eindigen de avond met een compassie meditatie.

Zaterdagochtend: We beginnen de ochtend rond 8.15u. met meditatieve lichaamsoefeningen en een korte zitmeditatie. Na het ontbijt richt onze verkenning zich op de relatie tussen de innerlijke rechter en de angst. De innerlijke criticus is erop gericht onze angst te managen. Hij gebruikt angst en dreiging om ons op onze plek te houden. We gaan kijken naar angst als fenomeen, onderzoeken waar die angst feitelijk over gaat en gaan ervaren in ons lichaam wat angst met ons doet.

Zaterdagmiddag: Na de lunch is er ruimte voor rust of een wandeling in de bossen rond Havelte.We beginnen weer rond 15.00u. De focus in de middag ligt op het verkennen van de verbinding tussen normen en waarden, de innerlijke rechter en onze houding, onze reactie daarin. Hoe betrokken zijn we? In hoeverre gaan we akkoord met de opvattingen van de innerlijke criticus? Waar ontstaat onze verdediging?

Zaterdagavond: Bij de innerlijke criticus hoort een kind. De innerlijke criticus is immers de verinnerlijking van de kritische ouder. Kritische ouder en bang, onzeker kind horen bij elkaar. We gaan deze verinnerlijkte relatie vanavond onderzoeken en maken zo contact met dat kleine kind dat steeds onzeker wordt van de aanvallen van de criticus. We eindigen de avond met een muziek meditatie.

Zondagochtend: Na onze vroege ochtend meditatie en het ontbijt, gaan we ons verdiepen in de dynamiek van de innerlijke krijger.
Om ons goed tegen de aanvallen te kunnen verdedigen hebben we deze spirituele krijger nodig. Deze krijger heeft een moedig hart en is niet bang voor de angst. Angst hoort bij leven in een lichaam. Het is onmogelijk om ons leven te controleren. Het leven dient zich aan op een manier die telkens opnieuw oncontroleerbaar blijkt. Dat is het leven.
De innerlijke krijger gaat niet controleren. Hij leeft in Essentie, hij is en hij treedt op waar onrechtvaardigheid is. Hij is in staat de innerlijke criticus te lijf te gaan, in staat jou te helpen in een effectieve verdediging tegen de criticus.

We werken met het vrijmaken van de instinctieve krachten met behulp van dans en diep lichaamswerk en bereiden ons zo voor op de verdedigingen tegen de directe aanvallen van de criticus.

Zondagmiddag: We oefenen in de directe verdediging tegen de aanvallen van de criticus. De innerlijke krijger kan daarbij een grote steun zijn. Lichaamswerk en gewaarzijn helpen ons daarbij. En we werken met compassie. Compassie is nodig om met onszelf te zijn in de momenten van aanval. Het is uiterst pijnlijk als we aangevallen worden. Behalve de effectieve verdediging hebben we compassie nodig. Het moedige hart is ook het hart vol compassie.

Afronding: We ronden het weekend af met de vraag: Hoe is het om je meer bewust te worden van de innerlijke criticus? Hoe voel je je bevrijd? Wat doet het met je om bevrijd te voelen? Wat brengt bevrijding je als je het echt toelaat?

Meer achtergrond vind je in: "De innerlijke criticus"

Praktisch

Aanvang vrijdagavond 19.00u. Afronding zondagmiddag 16.00u.
Kosten workshop €250,00 Kosten verblijf: €145,00.

De training draagt in hoge mate bij aan het verbeteren van het psychisch functioneren. Een deel van de trainingskosten zijn daardoor - afhankelijk van je polis - declarabel bij de zorgverzekeraar.

Geplaatst op - lees tijd 4 minutes, 55 seconds.