Het nieuwe jaar is nog maar een paar dagen oud, het goddelijk kind net geboren. Een ultiem moment om stil te staan bij jouw levenspad, jouw pad op aarde en jouw bestemming in het leven. Kom naar Havelte en doe mee: donderdagmiddag 3 januari - zaterdagmiddag 5 januari.
Hieronder werk ik een en ander uit. Wil je snel de thema's zien, scroll dan naar beneden!

Een tocht op Aarde

Het nieuwe jaar is nog maar een paar dagen oud, het goddelijk kind net geboren. In de kerkelijke traditie is dat goddelijke kind, het kindje Jezus, neergelegd in een kribbe want in de herberg was er geen plaats. Herders kwamen en de Wijzen uit het oosten zagen een ster die ze volgden.
We worden allemaal geboren in onschuld, in ‘innocence’ . Open, onbevangen, nieuw in de wereld van nu. Goddelijk ook. In ons leeft een Goddelijk kind dat wijs is en open en puur. Een kind dat een tocht op Aarde onderneemt.
Ieder van ons onderneemt zo’n pad, bewust of onbewust. Ik had zo’n bewust moment toen ik als secretaresse werkte op de TH in Eindhoven. Op de gevel van het stationsgebouw staat het volgende gedicht van A. Roland Horst, dat de toon zette in mijn leven:

'Wie zich zijn eigen weg baant door de wereld
Hoort in het leven eens zijn eigen lied'
.

Terugblik

Terugkijkend kunnen we tal van die momenten ontdekken. Momenten die we vergeten waren, momenten die als parels aan een ketting geregen liggen. Zo ontdekken we de rode draad in ons leven, ons levenspad. We ontdekken waaraan we groeiden en welke besluiten we namen. We ontdekken meer over wie en wat we zijn en we ontdekken innerlijke leiding. Want die is er altijd, soms op onverwachte momenten, vaak zonder dat we het merken.
Hoe we ons ontwikkelen en groeien, waarin we groeien, is een ontdekkingstocht in zichzelf. En waar we uitkomen, weten we ook niet. In de wereld worden aan sommige bestemmingen hogere waarden toegekend dan aan andere en dat bepaalt weer in hoge mate ons gevoel van eigenwaarde. Maar dat geldt alleen voor het ego.

Eigen Waarde

Voor het ego wordt het gevoel van eigenwaarde bepaald door de wereld en de cultuur waarin we leven. De opvattingen van een specifieke omgeving zijn hier het enige referentiekader. Maar werelden veranderen, elke cultuur draagt haar eigen normen en waarden. Nieuwe culturen brengen nieuwe opvattingen. Het gevoel van eigenwaarde fluctueert zolang het afhankelijk is van de omgeving.
Waarde, eigenwaarde is echter een kwaliteit van Essentie. In Zijn is alles uniek en heeft alles waarde. Hier kun je waarden niet onderling vergelijken en meer of minder belangrijk vinden. Alles maakt onderdeel uit van het grote levensweb waarin ieder van ons waardevol is. Elke ziel kent haar eigen waarde.

De ziel

Wat is die ziel dan? Hoe moeten we ons die voorstellen?
In de Diamantbenadering, het spirituele pad dat ik al 20 jaar volg, wordt de ziel gezien als een veld van gewaarzijn. Via de ziel zijn we in staat tot ervaren. Ze is ook flexibel, beïnvloedbaar en kneedbaar.
In de tocht op Aarde doet de ziel ervaringen op die indrukken achterlaten. Sommige van die indrukken worden direct verwerkt en geïntegreerd. Andere indrukken blijven onverteerd achter, raken verdrongen, opgeslagen in het onderbewuste en liggen daar te wachten tot ze ontdekt worden. De ervaring zelf kan pijnlijk zijn en angst oproepen, maar elke verwerking van een ervaring brengt inzicht, wijsheid en meer vrijheid. Alle ervaringen vormen samen jouw unieke pad door het leven.

Het levenspad

Het levenspad begint in je ziel, daar waar je besluit een nieuwe incarnatie op aarde aan te gaan. Het krijgt een wezenlijk vervolg op het moment dat je besluit je te hechten in de baarmoeder en kent een immens momentum op het moment dat je op aarde geboren wordt, het moment waarop je in de buitenwereld wordt gezet.
Die buitenwereld is er niet zo maar een. Je wordt geboren in een specifieke cultuur, een specifiek land, op een specifiek moment. Dat alles is jouw omgeving die een wisselwerking aangaat met je ziel. Hoe je naar jezelf kijkt, hoe je beïnvloed bent door de cultuur waarin je geboren bent, is een onderdeel van jouw pad. In al die ervaringen ligt wijsheid die tevoorschijn kan komen door zelfonderzoek, door stil te staan bij wat er is, door te ademen en te voelen. Zo maak je je authentieke zelf vrij om te doen wat jij in dit leven op aarde kwam doen. En wellicht is het juist dit: je realiteit leven!

Bestemming

Waarom kwam je? Wat is je bestemming? Welke levenslessen wil je ziel ondernemen? Wat betekent het voor jou persoonlijk om op Aarde te zijn? Dat zijn de onderwerpen die in deze tweedaagse aan de orde komen. Op een rijtje gezet zijn het de volgende thema’s:

  • Het goddelijk kind in jou en de aangeboren openheid, onschuld
  • Een terugblik in je leven en de momenten waarop zich iets bijzonders voordeed, iets dat wellicht een bepaalde wending
  • We gaan kijken welke besluiten je als kind hebt genomen, bewust of onbewust; besluiten die jouw leven in hoge mate hebben bepaald.
  • We besteden ook aandacht aan de huidige tijd. Wat kan deze tijd jou vertellen over het feit dat je hier bent, op aarde, in dit tijdsgewricht.

Deze thema's komen aan de orde in gesprekken, in mediatie en lichaamswerk, in zelfonderzoek en in wandelen in de bossen rondom centrum Meeuwenveen waar deze workshop wordt gehouden.

Aanvang donderdag 3 jan. 14.00u - Afronding zaterdag 5 jan. 16.00u
Kosten training €250,-, Verblijf rond de €160,-
De maaltijden worden verzorgd, maar het ontbijt zetten we zelf klaar.
Opgave vóór 25 november!: lenievanschie@soekja.nl

Geplaatst op - lees tijd 4 minutes, 25 seconds.