Elk kind is uniek en die uniciteit is zichtbaar in gedrag en expressie als we nog heel jong en onbevangen zijn. In relatie tot de omgeving ontwikkelen we een persoonlijkheid en veel aspecten gaan ondergronds. In deze workshop richten we ons op de bevrijding van die oorspronkelijke echtheid.

Een afgesplitst deel

Het innerlijke kind is een specifieke structuur in de persoonlijkheid. Het is dat deel van ons dat zich al op jonge leeftijd afgesplitste en dat ondergronds zijn eigen bestaan leidt. In die afgesplitste dynamiek zitten emoties als verdriet, boosheid en angst, maar ook specifieke kwaliteiten van Essentie zoals openheid, spontaneïteit, nieuwsgierigheid en onbevangenheid, diverse aspecten van ons zijn die door onze omgeving niet getolereerd werden.
Al die aspecten leven ondergronds – en min of meer onderdrukt – in ons voort.

Zijn als een kind

Als het innerlijke kind in ons op de voorgrond komt, dan voelen we ons als een kind, ervaren de situaties die zich voordoen vanuit dat kind en we handelen alsof we nog steeds jong zijn. Het kind kan de volwassene geheel overnemen, zonder dat we dat in de gaten hebben. Als iets ons diep raakt, als we van slag zijn of juist heel boos, als we bang worden of ergens erg tegenop zien, dan is de kans groot dat hier het innerlijke kind naar voren is gekomen.

Afwijzing

Als we ons innerlijke kind daar zien staan, in al haar onschuld en eenzaamheid, dan kunnen er afwijzing en irritatie in ons opkomen. Onze relatie met het innerlijke kind is vaak complex, vooral als we een moeilijke kindertijd hebben gehad. Dat kind voelt dan vaak onzeker, veeleisend, zwak, angstig en wij als volwassenen willen niets met dit kind te maken hebben. Een van mijn cliënten beschreef het als een ‘jammerende, giftige dynamiek’. We hebben de neiging het innerlijke kind te behandelen zoals onze ouders ons behandelden toen we klein waren: we wijzen het af.

Als kind hebben we vooral geprobeerd om te voldoen aan de verwachtingen van de buitenwereld

We doen dat vooral omdat we bang zijn voor de emoties die hier spelen. Allerlei gevoelens zoals hulpeloosheid, angst en boosheid, schuldgevoel en vernedering liggen op de loer. We hebben ons leven kunnen leven doordat we ons voor dit deel afsloten, en alles in ons kan zich ertegen verzetten om ernaar te gaan kijken. Maar als kind hebben we vooral geprobeerd om te voldoen aan de verwachtingen van de buitenwereld, zo voelden we ons veilig en alleen op die manier konden we een plek in de wereld krijgen.

Het goddelijke kind

In ons leeft niet alleen een verdrietig, boos en bang kind, er is het goddelijke, authentieke kind, het kind dat we in wezen zijn en dat als heelheid in en onder al die ervaringen door, aanwezig is. In haar bekende boek, dat vele herdrukken beleefde, Het drama van het begaafde kind , beschrijft Alice Miller dit kind. Het is een kind dat ziet en weet, het kind dat doorheeft wat er nodig is, wat zij nodig heeft en wat in haar omgeving wenselijk is om toe te passen.

Een wijze ziel in een kinderlichaam

Tegelijkertijd is het jong nog, een wijze ziel die zich gevangen kan voelen in een kinderlichaam dat nog weinig zeggingskracht heeft.
En ook dit wetende, al ziende, wijze kind, krijgt in deze workshop alle aandacht. Ze kan een innerlijke gids worden, die laat zien wat in ons leven echt van belang is, wat echt telt.

Praktisch

Op dit moment is er geen nieuwe training gepland. Ik ben door rugklachten op dit moment niet in staat om een dergelijke training te geven.

Geplaatst op - lees tijd 2 minutes, 44 seconds.