We noemen het een training, maar in feite is het een stap voor stap ontvouwing, die je steeds dichter brengt bij wie je in wezen bent. In een programma van drie maanden word je begeleid op een pad waarin je vrijer wordt van je identificatie met je ego-identiteit en waar je verbinding met Essentie zich verdiept.

De centrale vraag

Deze training gaat om die ene vraag: ‘Wat is de zin van het leven?' of preciezer: 'Hoe geef ik zin aan mijn persoonlijk leven?’
De vraag helpt ons om stil te staan, om te overdenken, te doorvoelen. De vraag wijst naar een gevoel dat er iets mist, dat iets in ons leven niet klopt, dat er iets ontbreekt. Er blijkt een verlangen in ons te wonen naar meer... rust, saamhorigheid, liefde, bemind worden, onszelf kunnen zijn. Om maar iets te noemen. In de training beginnen we met het onderzoeken van deze vraag.

Gronden

Om die vraag tot ons door te laten dringen is het belangrijk om te gronden. Het is de basis in elk proces van groei en ontwikkeling. We lopen en zitten de hele dag maar in welke mate zijn wij ervan bewust dat onder ons iets is dat ons draagt? Dat daar iets is waar wij op kunnen steunen?

En hoe is het om daar dan onze ademhaling in te brengen en op elke uitademing ons voor te stellen hoe we zakken? Uitademen en zakken? Dat helpt om de drukte in ons hoofd en de zenuwachtigheid en onrust on ons hart wat te verminderen. Er ontstaat iets meer rust. In de training gaan we dat gronden verder uitbreiden. We werken in de training met ons vermogen tot inzicht, ons lijf en onze spirit. Meer hierover lees je hier.

Een eigen levenspad

Contact maken met die grond brengt ons bij het besef dat we op Aarde een plek innemen, een plek die uniek is en helemaal van jou is. Niemand kan die plek innemen, alleen jij. Wat gaat er door je heen als je dat tot je door laat dringen? Terugkijkend kun je zicht krijgen op je eigen levenspad. Je gaat zien dat je niet je ervaringen bent, maar dat je ze hebt.

Zijn met wat is

Hoe meer je kunt zijn, zonder commentaar te geven, zonder ervan overtuigd te zijn dat het anders zou moeten, dat jij anders zou moeten zijn, hoe meer je gaat accepteren. Je ontdekt dat je kunt zijn, met alles wat nog turbulent om je heen hangt, maar wat jij niet in wezen bent. Zo ontstaat er ruimte om te kijken naar al die turbulentie in plaats van er mee samen te vallen.

Groeien gaat vanzelf.

De training gaat niet over de groei zelf. De training gaat over het ontwikkelen van een andere houding ten opzichte van jouw ervaringen. Groeien gaat vanzelf. Dat wordt mogelijk als we dat groeiproces de kans durven geven en de kracht vinden om te onderzoeken wat in ons die groei belemmert.

Materiaal

soekja-1-schie-langs-de-weg-3d-boek-tmb-350-nc

Als achtergrondmateriaal gebruiken we mijn boek 'Langs de weg van het hart'. We zullen zeker een belangrijk stuk uit deel 1 doorwerken en we gaan ook enkele dagdelen besteden aan de wond van het hart uit deel 2.


Programma:

De training omvat twee online dagen van ieder 6 uur en een driedaagse die bestaat uit zes dagdelen.
We werken met (huiswerk)opdrachten. Al vóór de eerste bijeenkomst krijg je van mij een lijst met vragen die dienen ter zelfonderzoek. Ik maak voor elke deelnemer een dossier aan in een beveiligde omgeving. Zo kun je vragen en eventueel gemaakte opdrachten naar mij doorsturen. Via dit portaal kunnen we ook op andere manieren in gesprek.

De eerste training is inmiddels geweest. Het was verrassend om in Havelte samen te zijn, veel lichaamswerk te doen en life uit te wisselen. Een verslag van deze dagen vind je hier.
De eerstvolgende training is nog niet gepland.

Kosten

Kosten voor de training € 495,00 exclusief 21% btw. Vergoeding via de zorgverzekeraar is helaas niet mogelijk. Deze kosten omvatten ook tussentijds contact over opdrachten via de mail.

De twee-daagse (2 nachten, 6 dagdelen) vindt plaats op centrum Meeuwenveen. Margot Schotanus is onze kokkin!
Verblijfskosten €205,00 voor verblijf op tweepersoonskamer. Voor het gebruik van een eenpersoonskamer is – indien deze beschikbaar is – een toeslag vereist.
Deze prijs is inclusief 9% BTW.

Programma

Hieronder vind je een beknopt overzicht van wat er in het programma aan de orde komt. Het beslaat een breed spectrum waar we kennis van nemen. Dit overzicht is een opzet, gaandeweg de training kan er nog het een en ander veranderen, afhankelijk van wat er nodig is in de groep.

Voorbereiding
In de voorbereiding op de eerste online bijeenkomst krijg je een aantal vragen in je mailbox om je te helpen daarover meer duidelijkheid te krijgen:
Motivatie: Wat is werkelijke je motivatie om deel te nemen, waar gaat het jou in wezen om?
En als je b.v. zegt: ‘ik zoek rust’, wat bedoel je dan precies? Wat voor rust, hoe ziet die eruit, hoe voelt die?
En waar komt die behoefte vandaan? Uit je hoofd, je hart, je buik?
Wat gebeurt er als je dat verlangen naar rust in jezelf toelaat, door je lijf laat gaan?
Levenspad: vragen die je helpen om terug te kijken op je leven tot nu toe, en onderzoek naar specifieke wendingen op jouw pad.
Lezen: Je gaat ook vragen krijgen over je gedrag en als voorbereiding op de eerste online dag is hert fijn als je h. 2 uit het boek over gedragspatronen, alvast leest.

Dag 1 online
Kennismaking
Bespreking van gedragspatronen
Onderzoek naar het idee van groei en ontwikkeling
Wat betekent groeien, hoe vindt groei plaats en hoe kun je daar zelf mee omgaan?
Hoe verhouden ziel en de persoonlijkheid zich tot elkaar?
Wat is zelfrealisatie?

Voorbereiding op de tweedaagse is Havelte: hoofdstuk 5 en 6 uit het boek.

Twee-daagse in Havelte
Woensdag:
Middag: ontmoeten en uitwisselen, lichaamswerk met uitleg en focus op superego, instincten en het ego.
Avond: De godsbeelden.:Wat zijn jouw beelden van god en hoe werken die door in jouw beleving van Zijn en Essentie?
Donderdag:
Ochtend: 8.15 met lichaamswerk en een geleide meditatie. 10.00 Onderzoek naar onze zelfbeelden. Wie denken we dat we zijn en hoe houden we die beelden van onszelf in stand?
Middag: Dat brengt ons in de middag in contact met de onderliggende pijn, de narcistische wond.
Avond: Hier onderzoeken we de schat in ons hart en ons diepste hartsverlangen.

Vrijdag
Ochtend: we beginnen we opnieuw vroeg met lichaamswerk en meditatie. 10.00u. Onderzoek met als centrale vraag: ‘Hoe denk je nu invulling te geven aan jouw relatie met jezelf? Hoe geef je zin aan jouw persoonlijke leven.
Afronding.

Dag 2 online
Op deze dag kijken we terug naar onze begin motivatie en we werken met Hechten en loslaten, met Basisvertrouwen en vertrouwen op je innerlijke wijsheid.

Geplaatst op - lees tijd 5 minutes, 27 seconds.