Wat betekent het om op Aarde te zijn?
In het format van een doorgaande groep onderzoeken we deze vraag. Elk half jaar staat een nieuw onderwerp binnen dit thema centraal. Dit najaar zetten we de zoeker in ons centraal, de zoeker die op zoek is naar haar/zijn identiteit. Onder aan de pagina vind je daar meer over.

Vrij op Aarde zijn

Terwijl we op Aarde zijn, lijkt het erop dat we hier niet aankomen. We worden geboren in een cultuur en raken verstrikt in de normen en waarden, verwachtingen en inprentingen, van die specifieke cultuur. Hoe we onszelf zien, hoe we onszelf reguleren, wat onze opinies zijn, dat alles wordt bepaald door die cultuur.
Hoe kunnen we vrij worden van de impact van een cultuur, en binnen die cultuur vrij worden van onze eigen persoonlijke geschiedenis? Hoe is dat mogelijk? Hoe kun je meer worden wie je in wezen bent? In deze doorgaande groep ligt hierop de focus op.

Inzicht en gronding

Inzicht en gronding zijn twee belangrijke pilaren onder dit werk. Het inzicht dat we hier willen verkrijgen, heeft te maken met de kernvraag: ‘Hoe zijn we geprogrammeerd?’ Hoe gaan we met onszelf om en waar hebben we dat geleerd? We willen inzicht krijgen in onze patronen en in de beelden die we van onszelf hebben.

Gronding heeft te maken met grond vinden onder onze voeten, onder ons lichaam. We hebben allemaal grond onder ons, maar meestal beseffen we dat niet. We dragen onszelf door spieren aan te spannen en houden zo onszelf overeind. Gronden betekent dat we contact maken met Aarde, met het besef dat we worden gedragen. Uiteindelijk gaan we haar kennen, gaan we haar energie ervaren en verdiept de verbinding met Aarde zich.

Lijfwerk

Inzicht en gronding kunnen we alleen realiseren in en door ons lijf. Patronen, aannames, overleving, ze liggen allemaal in ons lichaam besloten. Hier houden we onszelf gevangen. Ook alle onverwerkte ervaringen liggen hier opgesloten.
Onverwerkte ervaringen zijn echter niet voor niets onverwerkt. Ze waren in onze kindertijd te overweldigend. We hebben ze verstopt en we willen er liever nooit meer naar toe. En dat is nu juist wat niet werkt. Vrij worden betekent het vrijmaken van alles wat in ons ligt verstopt. Dat is uiteindelijk de enige manier en dat helpt ons om werkelijk te landen.

Levenspad

We lopen allemaal een uniek levenspad. Om dat te kunnen zien hebben we afstand en ruimte nodig. Als we terugkijken op dat pad zullen we zien dat er cruciale momenten waren waarop we beslissingen hebben genomen. Zicht op dat pad – zonder oordeel! – brengt ons dichter bij onszelf, dichter bij wie we zijn. We gaan de rode draad zien die door ons leven loopt. Hierdoor gaan we gemakkelijker onszelf zien en herkennen.
En op ons pad is altijd innerlijke leiding aanwezig; als we die gaan ontdekken, worden we vrijer. We ontdekken dat leven op Aarde een boeiend avontuur kan zijn.

Samen op het levenspad

In een doorgaande groep gaan we samen op pad. Het idee is ooit ontstaan omdat cliënten de behoefte uitspraken om meer contact te krijgen met gelijkgestemden. Daarnaast biedt het werk in de groep andere mogelijkheden on onszelf te verkennen en voegt het iets wezenlijks toe aan het eigen groeiproces.
Samen vormen we het veld waarbinnen groei en perspectief, focus en stilte, gestalte kunnen krijgen. We inspireren elkaar, leren van elkaar, versterken en bemoedigen elkaar, in de zoektocht die leven heet. Op de reis die we allemaal gaan en waar de obstakels – mits onderzocht – ons uitdagen tot groei en ontwikkeling.

Subthema's

Elk half jaar kunnen mensen in de doorgaande groep insteken en elk half jaar werken we een nieuw thema uit. In het voorjaar van 2018 was dat de levensboom uit de Noordse mythologie. Deze boom verbindt de drie werelden die vaak worden onderscheiden. Haar wortels reiken diep tot in de ‘onderwereld’ en haar kruin reikt tot hoog in de lucht, de bovenwereld. De stam is dan de middenwereld.
Het najaar van 2018 stond in het teken van het thema wijsheid en de verbinding tussen buik, hart en hoofd.
In het voorjaar van 2019 stond het hart centraal. En dit najaar gaan we kijken naar de zoeker.

De zoeker

In een tijd waarin grote veranderingen plaatsvinden, ontstaat er gemakkelijk verwarring. Centrale vragen zijn: 'Wie ben ik eigenlijk? Wat is voor mij belangrijk? Hoe kan ik zin geven aan mijn leven? Het is de zoeker in ons die deze vragen stelt.

soekja-img-0171-tmb-1400-nc

In alle tijden zijn mensen op zoek naar wijsheid en inzicht, naar de betekenis van het leven. De mythes verhalen van de helden die op zoek gingen naar de Bron. Bekend zijn de ridders van de Ronde tafel die op zoek gingen naar de Graal, de Christelijke pelgrims die op zoek gaan naar de Bron. Zoektochten zijn er altijd geweest en in sommige tradities wordt de zoeker eenheld en een heldin genoemd.
de identificatie met de zoeker in ons, helpt ons om losser te komen van onze ego-identificatie die ons in de gebaande paden probeert te houden. het geeft ons de mogelijkheid om onze innerlijke drijfveren en verlangens te onderzoeken.
Dat is wat we in dit halve jaar gaan doen: we gaan als zoeker op zoek naar onze diepste beweegredenen, op zoek naar wat ons als diepste beweegt, op zoek naar onze ware identiteit.

Praktisch:

We werken het komende najaar gedurende twee hele vrijdagen en een weekend.
Data:
vrijdagen 11 oktober en 22 november
Weekend: 10-12 januari 2020

Dagen: €100,- inclusief huur ruimte , koffie en thee, exclusief lunch
Weekend: €225,- exclusief verblijf. Verblijf: €150,00
Je tekent in principe in voor het hele traject. Als van tevoren al blijkt dat je een keer niet kunt, dan hoef je voor die dag niet te betalen. Je krijgt per dag of weekend een nota. De nota voor het weekend wordt verdeeld over drie dagen.
Er zijn mogelijkheden voor gedeeltelijke vergoeding.

Verzorging: we zorgen zelf voor het tafeldekken en afruimen. Er wordt voor ons gekookt door Margot Schotanus. Ze kookt met biologische ingrediënten en met veel liefde.

Geplaatst op - lees tijd 4 minutes, 42 seconds.