Een nieuw webinar waarin we alle aandacht geven aan ons hart. Hoe kunnen we dat hart openhouden, zelfs verder openen, als de wereld om ons heen in brand staat, en aarde zelf, onze directe leefomgeving, onze aandacht vraagt.

De kracht van het hart

Ons hart is het gevoelsorgaan bij uitstek: daar zetelt de liefde, het vermogen om ons te verbinden, ons verlangen en onze behoeften. En daar worden we ook het gemakkelijkst gekwetst. Kwetsing doet ons hart sluiten. Dat is heel begrijpelijk, het doet pijn om afgewezen te worden of alleen gelaten te worden. We ‘vermannen’ ons, worden sterk, laten ons niet verleiden om emotioneel te worden of in tranen uit te barsten.

Tot er soms situaties in onze omgeving plaatsvinden die dat hart van ons met een schok openen. We worden overvallen door verdriet, tranen stromen waar we het niet van plan waren. Het kan ook zomaar gebeuren door een liefdevolle opmerking van iemand, een belangstellende vraag. Die tranen willen we niet voelen, die kwetsbaarheid en onzekerheid, daar willen we liever niet naar toe…

Maar juist die tranen maken dat het hart zich verder opent. Het zorgt ervoor dat we mee gaan voelen met dat verdrietige kind in ons, met haar eenzaamheid en haar verlangen. Het zorgt ook dat we het leed van anderen durven toelaten en dat we mee gaan voelen met anderen. Een open hart maakt ons mensen menselijker.

In situaties van machteloosheid is dat vaak het enige wat we kunnen doen. Meevoelen met de ander, mededogen, compassie hebben voor het lijden van de ander. Compassie is niet zomaar iets: compassie biedt troost en troost leidt naar heling, heling van het gewonde hart.

Dit webinar vindt plaats op zaterdag 23 april van 10.30 - 12.30u
Symbolische bijdrage €5,00. Opgave: lenievanschie@soekja.nl 

Geplaatst op - lees tijd 1 minute, 16 seconds.