Begeleiding op je pad kan je helpen om helderheid te krijgen over wie jij bent en wat jou beweegt. Ze kan een hulp zijn in een crisis, in een vastgelopen groeiproces. Je inzicht geven in je levenspad, in jouw bestemming hier op Aarde. Je gaat ontdekken wie je zelf bent. Je energie gaat vrijer stromen, je Essentie wordt voelbaar, je unieke pad zichtbaar.

Coaching of therapie

Het onderscheid tussen Coaching en therapie is soms lastig te maken; er zijn zeker raakvlakken. Welke keuze je hier maakt hangt af van je hulpvraag en van de problematiek. Psychotherapie is aanbevolen op het moment dat er sprake is van een crisis, van angst, depressie of trauma. Gevolgen van trauma zijn divers en kunnen ook de oorzaak zijn van burn-out en relatieproblematiek. Als het gaat om therapie dan staan daar zekere vergoedingen tegenover van je zorgverzekeraar. Je hebt dan te maken met zekere procedures. Voor informatie over coaching klik hier. Meer over therapie vind je hieronder.

Psychologische Problematiek

Er kunnen tal van aanleidingen zijn om psychologische hulp te vragen. Het kan gaan om problemen in werk of relatie. Je kunt het gevoel hebben steeds opnieuw vast te lopen in vergelijkbare situaties en zo in kringetjes rond te draaien. Er kunnen gevoelens zijn van somberheid, het gevoel dat het leven te groot of te zwaar is. Er kan ook sprake zijn van zwaardere problematiek, van depressie of angst of van traumatische ervaringen in de kindertijd.
In een intakegesprek bekijken we de hulpvraag en brengen we de problemen in kaart. Dit doen we door problematiek en verlangen te plaatsen tegen de achtergrond van de persoonlijke geschiedenis. En we onderzoeken je doelen. Zo ontstaat er overzicht.

De impact van de kindertijd

Problemen hebben vaak te maken met specifieke gebeurtenissen in de kindertijd. We ontwikkelen ons gedrag en de manier waarop we naar onszelf kijken vanuit de relatie die we als kind hadden met onze omgeving.


ohappens-orphan-1139042-340-tmb-1400-nc

We ontwikkelen ons gedrag en de manier waarop we naar onszelf kijken vanuit de relatie die we als kind hadden met onze omgeving.


Het is de manier waarop de omgeving ons heeft gezien en op ons heeft gereageerd, die leidt tot specifiek gedrag en bepaalde overtuigingen. Onverwerkte ervaringen spelen hierin een belangrijke rol.

Zonder oordeel

Het is fijn als alles wat er in jou is, er ook mag zijn. Vaak hebben we allerlei oordelen over hoe het met ons is en hoe we moeten zijn. We schamen ons, proberen onszelf te verstoppen, onszelf ‘anders te denken’ dan we zijn. Deze houding is niet erg behulpzaam. In plaats van ervaringen in onszelf af te wijzen kunnen we ook proberen te begrijpen wat er aan de hand is.

We schamen ons, proberen onszelf te verstoppen, onszelf ‘anders te denken’ dan we zijn

Niets is er voor niets. Er is altijd een reden voor wat we voelen en ervaren. Dit inzicht is een eerste stap in het proces van verwerken en je gaat je problemen anders ervaren.

Cognitief en Lichaamsgericht

Inzicht in wat je belemmert en in de oorsprong van je belemmering helpt je te ontspannen als niet alleen je mind maar alles van jou betrokken wordt in dit proces. Weten 'hoe het zit' is niet genoeg. Onverwerkte ervaringen liggen opgeslagen in het lichaam, in lichaamshouding, spieren, bindweefsel, ademhaling. 'Weten' wordt 'wijsheid'. Het verwerken van de pijn opent het hart. Compassie biedt troost. Er ontstaat rust en ruimte.


ohappens-img-1954-tmb-1400-nc

'Weten' wordt 'wijsheid'. Het verwerken van de pijn opent het hart. Compassie biedt troost. Er ontstaat rust en ruimte.


Contact met het lichaam en je ademhaling helpt je om deze ervaringen bewust te worden. Dan komt er meer rust en ontspanning in je hele wezen. Het toelaten van de emoties brengt meer inzicht. Het 'weten' verdiept zich als de onverwerkte emoties direct worden ervaren. De belangrijkste factor in het therapeutische proces is de therapeutische relatie. Hier kan de ontmoeting plaatsvinden die de volwassene als kind heeft gemist.

De belangrijkste factor in het therapeutische proces is de therapeutische relatie.

Het werkelijk gezien en geaccepteerd worden in wie je werkelijk bent is de meest wezenlijke grond voor heling en groei. In de ogen van de therapeut ga je zien wie je werkelijk bent. Je energie kan weer vrij stromen, je essentie wordt voelbaar, je unieke pad zichtbaar.

De directe ervaringen in het nu zijn voortdurend uitgangspunt in de therapie. Een liefdevolle interpretatie vindt plaats vanuit een helder persoonlijkheidsmodel. Centraal staat de cliënt in zijn of haar proces: wat speelt er, wat zijn de belangrijke levensopvattingen en hoe ervaar je deze. Het erkennen en honoreren van de eigen ervaring is het allerbelangrijkste. Het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn en gewaarzijn is belangrijk. Het worden middelen in het proces van bewustwording en heling.

Online sessies

Naast ontmoetingen in de fysieke ruimte werk ik met online sessies. Deze sessies zijn – net als andere sessies – meestal heel intens en geconcentreerd. Soms nodigen ze zelfs uit tot meer diepgang. Online sessies bieden de mogelijkheid om te werken met mensen die verder weg wonen. Ze zijn comfortabel in die zin dat ze plaatsvinden in jouw eigen thuissituatie en daardoor – mits die situatie voldoende rust biedt – kan leiden tot meer rust en minder inspanning. Meer over online sessies en hoe ik die inzet in de praktijk vind je hier.

Procedures

Als het gaat om vergoeding via de zorgverzekeraar, hebben we te maken met specifieke procedures die moeten worden gevolgd. Je vindt daar meer over onder: Voorwaarden, vergoeding en regelgeving en onder: De procedure bij de therapie.

Foto van jongetje is gevonden op foto's pixabay.