Therapie is een tijdelijke begeleiding op je pad op het moment dat je hulp nodig hebt. Hulp in een crisis, in een groeiproces dat vastgelopen is. Hulp die inzicht geeft in de gebeurtenissen in je leven, in dat wat je belemmert. In de ogen van de therapeut ga je zien wie je werkelijk bent. Je energie kan weer vrij stromen, je essentie wordt voelbaar, je unieke pad zichtbaar.

Procedures

Voordat ik inga op therapie in het algemeen, wil ik de aandacht vestigen op de door de overheid en zorgverzekeraar vastgestelde procedures, die moeten worden gevolgd. Je vindt daar meer over onder: Voorwaarden, vergoeding en regelgeving en onder: De procedure bij de therapie.

Psychologische Problematiek

Er kunnen tal van aanleidingen zijn om psychologische hulp te vragen. Het kan gaan om problemen in werk of relatie. Je kunt het gevoel hebben steeds opnieuw vast te lopen in vergelijkbare situaties en zo in kringetjes rond te draaien. Er kunnen gevoelens zijn van somberheid, het gevoel dat het leven te groot of te zwaar is. Er kan ook sprake zijn van zwaardere problematiek, van depressie of angst of van traumatische ervaringen in de kindertijd.
In een intakegesprek bekijken we de hulpvraag en brengen we de problemen in kaart. Dit doen we door problematiek en verlangen te plaatsen tegen de achtergrond van de persoonlijke geschiedenis. En we onderzoeken je doelen. Zo ontstaat er overzicht.

De impact van de kindertijd

Problemen hebben vaak te maken met specifieke gebeurtenissen in de kindertijd. We ontwikkelen ons gedrag en de manier waarop we naar onszelf kijken vanuit de relatie die we als kind hadden met onze omgeving.


ohappens-orphan-1139042-340-tmb-1400-nc

We ontwikkelen ons gedrag en de manier waarop we naar onszelf kijken vanuit de relatie die we als kind hadden met onze omgeving.


Het is de manier waarop de omgeving ons heeft gezien en op ons heeft gereageerd, die leidt tot specifiek gedrag en bepaalde overtuigingen. Onverwerkte ervaringen spelen hierin een belangrijke rol.

Zonder oordeel

Het is fijn als alles wat er in jou is, er ook mag zijn. Vaak hebben we allerlei oordelen over hoe het met ons is en hoe we moeten zijn. We schamen ons, proberen onszelf te verstoppen, onszelf ‘anders te denken’ dan we zijn. Deze houding is niet erg behulpzaam. In plaats van ervaringen in onszelf af te wijzen kunnen we ook proberen te begrijpen wat er aan de hand is.

We schamen ons, proberen onszelf te verstoppen, onszelf ‘anders te denken’ dan we zijn

Niets is er voor niets. Er is altijd een reden voor wat we voelen en ervaren. Dit inzicht is een eerste stap in het proces van verwerken en je gaat je problemen anders ervaren.

Cognitief en Lichaamsgericht

Inzicht in wat je belemmert en in de oorsprong van je belemmering helpt je te ontspannen als niet alleen je mind maar alles van jou betrokken wordt in dit proces. Weten 'hoe het zit' is niet genoeg. Onverwerkte ervaringen liggen opgeslagen in het lichaam, in lichaamshouding, spieren, bindweefsel, ademhaling. 'Weten' wordt 'wijsheid'. Het verwerken van de pijn opent het hart. Compassie biedt troost. Er ontstaat rust en ruimte.


ohappens-img-1954-tmb-1400-nc

'Weten' wordt 'wijsheid'. Het verwerken van de pijn opent het hart. Compassie biedt troost. Er ontstaat rust en ruimte.


Contact met het lichaam en je ademhaling helpt je om deze ervaringen bewust te worden. Dan komt er meer rust en ontspanning in je hele wezen. Het toelaten van de emoties brengt meer inzicht. Het 'weten' verdiept zich als de onverwerkte emoties direct worden ervaren. De belangrijkste factor in het therapeutische proces is de therapeutische relatie. Hier kan de ontmoeting plaatsvinden die de volwassene als kind heeft gemist.

De belangrijkste factor in het therapeutische proces is de therapeutische relatie.

Het werkelijk gezien en geaccepteerd worden in wie je werkelijk bent is de meest wezenlijke grond voor heling en groei. In de ogen van de therapeut ga je zien wie je werkelijk bent. Je energie kan weer vrij stromen, je essentie wordt voelbaar, je unieke pad zichtbaar.

De directe ervaringen in het nu zijn voortdurend uitgangspunt in de therapie. Een liefdevolle interpretatie vindt plaats vanuit een helder persoonlijkheidsmodel. Centraal staat de cliënt in zijn of haar proces: wat speelt er, wat zijn de belangrijke levensopvattingen en hoe ervaar je deze. Het erkennen en honoreren van de eigen ervaring is het allerbelangrijkste. Het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn en gewaarzijn is belangrijk. Het worden middelen in het proces van bewustwording en heling.

Procedure

Lees hier meer over in 'De procedure bij de therapie'. Je vindt hier ook informatie over voorwaarden, vergoedingen, en het klacht en tuchtrecht.

Foto van jongetje is gevonden op foto's pixabay.