Begeleiding op je pad kan je helpen om helderheid te krijgen over wie jij bent en wat jou beweegt. Ze kan een hulp zijn in een crisis, in een vastgelopen groeiproces en inzicht geven in je levenspad. Je energie gaat vrijer stromen, je Essentie wordt voelbaar, je unieke levensbestemming zichtbaar.

Coaching of therapie

Het onderscheid tussen coaching en therapie is soms lastig te maken; er zijn veel raakvlakken. Je keuze hangt af van je hulpvraag en van de problematiek. Psychotherapie is aanbevolen op het moment dat er sprake is van een crisis, van angst, depressie of trauma. Gevolgen van trauma zijn divers en kunnen ook de oorzaak zijn van burn-out en relatieproblematiek.

Bij coaching ligt de aandacht meer bij algemene levensthema’s. Je kunt je eigen proces zien als een levenspad. De problemen en conflicten waarmee je te kampen krijgt, zijn richtingaanwijzers die jouw aandacht naar zich toetrekken. Elke lastigheid, elk dilemma is in wezen een poort naar een nieuw perspectief. Juist in het conflict ligt je rode draad met al je mogelijkheden als prachtig gekleurde kralen en wacht op bevrijding.

Je kunt het gevoel hebben steeds opnieuw vast te lopen in vergelijkbare situaties en zo in kringetjes rond te draaien

Er kunnen tal van aanleidingen zijn om begeleiding te vragen. Het kan gaan om problemen in werk of relatie. Je kunt het gevoel hebben steeds opnieuw vast te lopen in vergelijkbare situaties en zo in kringetjes rond te draaien. Er kunnen gevoelens zijn van somberheid, het gevoel dat het leven te groot of te zwaar is. In een intakegesprek bekijken we de hulpvraag en brengen we de problemen in kaart. Dit doen we door problematiek en verlangen te plaatsen tegen de achtergrond van de persoonlijke geschiedenis. We onderzoeken je motivatie, je verlangen en je doelen. Zo ontstaat er overzicht.

De impact van de kindertijd

Problemen hebben vaak te maken met specifieke gebeurtenissen in de kindertijd. We ontwikkelen ons gedrag en de manier waarop we naar onszelf kijken vanuit de relatie die we als kind hadden met onze omgeving. Het is de manier waarop de omgeving ons heeft gezien en op ons heeft gereageerd, die leidt tot specifiek gedrag en bepaalde overtuigingen. Onverwerkte ervaringen spelen hierin een belangrijke rol.

Zonder oordeel

Het is fijn als alles wat er in jou is, er ook mag zijn. Vaak hebben we allerlei oordelen over hoe het met ons is en hoe we moeten zijn. We schamen ons, proberen onszelf te verstoppen, onszelf ‘anders te denken’ dan we zijn. Deze houding is niet erg behulpzaam. In plaats van ervaringen in onszelf af te wijzen kunnen we ook proberen te begrijpen wat er aan de hand is.

We schamen ons, proberen onszelf te verstoppen, onszelf ‘anders te denken’ dan we zijn

Niets is er voor niets. Er is altijd een reden voor wat we voelen en ervaren. Dit inzicht is een eerste stap in het proces van verwerken en je gaat je problemen anders ervaren.

Cognitief, lichaamsgericht en spiritueel

Inzicht in wat je belemmert en in de oorsprong van je belemmering helpt je te ontspannen als niet alleen je mind maar alles van jou betrokken wordt in dit proces. Weten 'hoe het zit' is niet genoeg. Aannames, overtuigingen en onverwerkte ervaringen liggen opgeslagen in het lichaam, in lichaamshouding, spieren, bindweefsel, ademhaling. Lijfelijk doorwerken en doorvoelen van wat er speelt, leidt naar verwerking en integratie. Je ego-identiteit dunt uit, de ego-persoonlijkheid wordt opener, zachter, vriendelijker, milder. 'Weten' wordt 'wijsheid'. Het verwerken van de pijn opent het hart. Compassie biedt troost. Er ontstaat ontspanning, rust en ruimte in je hele wezen. Meer informatie over de achtergrond en de visie vind je hier.


soekja-img-6102-tmb-1400-nc

'Weten' wordt 'wijsheid'. Het verwerken van de pijn opent het hart. Compassie biedt troost. Er ontstaat rust en ruimte.


Directe ervaring en universele thema's

De directe ervaringen zijn voortdurend uitgangspunt in de begeleiding. Een liefdevolle interpretatie vindt plaats vanuit een helder persoonlijkheidsmodel. Universele thema's vormen de belangrijkste richting aanwijzers.
Deze thema's verwijzen naar de specifieke fasen in de ontwikkeling van de eerste 6 levensjaren zoals we die kennen uit de (lichaamsgerichte) psychologie. De Diamantbenadering biedt vanuit een spiritueel perspectief, nieuw inzicht in deze thematiek en opent de weg naar ontknoping en verder ontvouwing.

Naast de universele thema's kennen we allemaal onze eigen, persoonlijke en uniek thema's. Ze refereren aan zowel de individuele geschiedenis als aan de uniciteit van ieder mens.

Een uniek ontwikkeltraject

Met name in coaching werken we met een uniek ontwikkeltraject waar universele en unieke thema's samenkomen. Het pad is erop gericht het unieke van je ziel wakker te maken. Een nieuw aanbod vind je hier.


soekja-thumb-5-tmb-1400-nc

Het gaat om jouw leven, jouw levensverwachtingen, jouw spirit.


Het gaat erom te kunnen leven wie je in werkelijkheid bent: krachtig, prachtig, vrij, open, gevoelig, creatief, vurig als de zon en stil als de maan. Dat is mogelijk. Het is de potentie van je ziel die ligt verborgen in overlevingspatronen en in onverwerkte ervaringen, wachtend om ont/dekt te worden.

Fasering

Globaal kunnen we in het proces een fasering onderscheiden. Als we een probleem hebben gelokaliseerd en benoemd, gaan we kijken naar de overlevingsstrategie die daarin is ontwikkeld. We zien hier hoe kracht en creativiteit in dit patroon ons hebben geholpen om in de maatschappij te functioneren, hoe het patroon ons houvast heeft gegeven en beschermd tegen dieper liggende pijn en andere emoties. We duiken in het diepe en ontmoeten verdriet en woede, haat en angst.

Dan is er de innerlijke criticus, die voortdurend van de zijlijn ons zijn commentaar toeroept. Hij kan een bron van lijden zijn en depressies veroorzaken omdat zijn neiging is om alles wat we doen af te keuren. Zaak dus om hem te leren kennen en zijn dynamiek te zien.

En we ontmoeten het innerlijke kind, dat kleine meisje, of zachte jongetje, de boze kleuter of de trotse peuter. Innerlijke kind-aspecten dragen in zich niet alleen de pijn van het niet gezien zijn, ze dragen ook kwaliteiten als spontaneïteit, vreugde, nieuwsgierigheid, openheid. Als de woede en de tranen mogen komen, voelt het innerlijke kind zich gezien, weet het zich geaccepteerd, wordt het geheeld.


ohappens-p8220070-2-tmb-1400-nc

Nu is onze ziel echt wakker geworden en de innerlijke kracht in de ziel gaat ons steeds meer leiden. Van binnenuit stuurt het proces zichzelf aan.


Vergoedingen en belastingvoordeel

Therapie kan onder bepaalde omstandigheden vergoed worden door je zorgverzekering.
Vanuit de aanvullende verzekering: Je betaalt de sessie direct aan mij; de nota krijg je per mail toegestuurd. Je dient die nota zelf in bij de zorgverzekering. Je krijgt tot een zeker maximum, een deel van de therapie terug. Je eigen polis geeft je meer informatie.
Vergoeding uit de basisverzekering: Dan heb je te maken met zekere procedures en met bepaalde voorwaarden en regelgeving.
Lees die voorwaarden goed door. Voor therapie die vergoed wordt vanuit de basisverzekering is helaas een wachtlijst; dat heeft te maken met de extra inspanning die ik als therapeut moet verrichten om te voldoen aan de gestelde eisen.

Zorgkosten en kosten voor coaching zijn aftrekbaar voor de belasting.

Online sessies

Naast ontmoetingen in de fysieke ruimte werk ik met online sessies. Deze sessies zijn – net als andere sessies – meestal heel intens en geconcentreerd. Soms nodigen ze zelfs uit tot meer diepgang. Online sessies bieden de mogelijkheid om te werken met mensen die verder weg wonen. Ze zijn comfortabel in die zin dat ze plaatsvinden in jouw eigen thuissituatie en daardoor – mits die situatie voldoende rust biedt – kan leiden tot meer rust en minder inspanning. Meer over online sessies en hoe ik die inzet in de praktijk vind je hier.