Essentie, Zijn, is voor mij de Grond van waaruit ik werk. Essentie kunnen we alleen kennen door het te ervaren. Het lichaam is de plek waar die ervaring plaatsvindt. Via onze zintuigen, direct in contact komen met de Grond van ons bestaan.

Ziel en persoonlijkheid

Spiritualiteit is al zo oud als de mensheid. Ze gaat over het direct kennen, het direct weten van Essentie, van Zijn, de Bron waaruit alles voortkomt. In de loop van de millennia is spiritualiteit op tal van manieren ingevuld. Zo zijn er vele paden van wijsheid ontstaan.
Psychologie komt van het woord psyche dat ziel betekent, psychologie – ooit zielkunde genoemd – richt zich meestal op de persoonlijkheid. Hoewel psychologie en spiritualiteit vaak worden gezien als twee verschillende grootheden, gaan ze allebei over ons, over menszijn, over onze psyche en ons welbevinden. Ze zijn dus nauw met elkaar verbonden.

Het vermogen tot ervaren ligt in de ziel.

De Diamantbenadering geeft een helder beeld over de wijze waarop in onze ziel die persoonlijkheid ontstaat.
De ziel is ons bewustzijn. Ze is een open en flexibel veld van gewaarzijn. Ik vergelijk het wel eens met een energetisch web. Ze is nieuwsgierig en staat open voor alle ervaringen. Het vermogen tot ervaren ligt in de ziel en al voor onze geboorte in een lichaam doen wij ervaringen op.

Alle ervaringen worden in de ziel opgeslagen. Ze gaan in de eerste vier tot zes levensjaren, door middel van het internaliseren van beelden, onze ego-persoonlijkheid vormen. Onze persoonlijkheid is een structuur in de ziel. Ze wordt mede gevormd door de normen en waarden van een cultuur en zit vol met aannames over onszelf en de wereld om ons heen.

Groei en ontwikkeling

Hoewel de ego-persoonlijkheid voor veel mensen een houvast blijft tot aan hun dood, is er in de afgelopen decennia steeds meer behoefte ontstaan aan groei en ontwikkeling. Deels is dat te wijten aan de snel veranderende tijd waardoor wat we leerden in onze kindertijd (hoe we ons behoorden te gedragen, wat er van ons werd verwacht en hoe het leven eruit zag) lang niet altijd meer overeenkomt met de verwachtingen en eisen die aan ons worden gesteld in deze tijd.
Tegelijkertijd gaan steeds meer mensen zich afvragen wat de zin van het leven nu eigenlijk is. Steeds meer mensen gaan op zoek. Ze gaan in therapie, doen workshops, volgen een spiritueel pad. Men noemt dit ‘werken aan jezelf’.

Groeien gaat vanzelf

soekja-img-4905-jpeg-groei-en-ontwikkeling-tmb-1400

Groei en ontwikkeling gaan vanzelf, we zien dat voortdurend om ons heen. Dat die spontane groei vaak niet plaatsvindt, komt omdat we hebben geleerd om dat wat pijnlijk en lastig was, te onderdrukken. Dat is ook een natuurlijke beweging. We hebben ons in grote mate geïdentificeerd met onze persoonlijkheid en gaan ervan uit dat we dat zijn. We hebben geleerd dat we een lichaam hebben waarin we afgescheiden zijn van andere lichamen, een op zichzelf staande identiteit. Zo komt het ons voor als we naar ons lichaam kijken: in het zicht is het lichaam duidelijk begrensd. Maar wat gebeurt er als we gaan voelen?

Je lichaam, instrument van de ziel

Doe je ogen eens dicht en kijk is of je, met ogen dicht, de huid van je arm of je been kunt voelen? Als je je adem volgt, de in- en uitademing, ervaar je dan begrenzing?

Lichaamsgericht

Alle ervaringen vinden plaats in de ziel; ze worden mogelijk door onze zintuigen. Het lichaam is de tempel en het instrument van de ziel. De ego-persoonlijkheid met haar structuren is in ons lichaam te traceren. Onze gedachten, onze beelden en aannames over onszelf, verdriet, angst en woede, dat alles is in ons lichaam aanwezig. Al die liggen opgeslagen in verstijfde spieren, in huid, bind- en botweefsel, in onze cellen en blokkeren de levensenergie. Wilhelm Reich, de grondlegger van de lichaamsgerichte psychologie, noemde die structuren karakterstructuren. Hij herleidde ze naar specifieke fasen in de ontwikkeling in de kindertijd.

In het lichaam vinden we de plekken waar de groei stagneert.

Het lichaam is de plek bij uitstek waar we de vastgelopen groei en ontwikkeling kunnen ervaren. In de lichaamsgerichte therapie noemen we dat geblokkeerde levensenergie. Lichaamsgericht werk richt zich op het bevrijden van die levensenergie. Daardoor kan onze adem gemakkelijker stromen en we gaan meer ruimte ervaren in en om onszelf. Die ervaring van ruimte biedt weer direct mogelijkheden tot het ervaren van Essentie.

Worden wie we zijn

Het is een vaak gebruikte uitdrukking: ’worden wie we zijn’. Onze ziel bevat een onuitputtelijk groeipotentieel. Groei is nooit 'klaar'. Dat klinkt misschien lastig, maar stel je voor dat deze groei stopt, dat er nooit meer nieuwe bloemen of blaadjes komen? Nooit meer nieuwe ervaringen of inzichten?

Wij zijn Aanwezigheid, Licht, Liefde...

Het potentieel om te groeien en onszelf ten diepste te kennen in wie we in wezen zijn, is in ons aanwezig. Wij zijn Aanwezigheid, Essentie, Leegte en Ruimte, Vol en Licht, Diepte en Nieuwsgierigheid, Vreugde en Liefde. In dat groeiproces dunt de ego-persoonlijkheid steeds meer uit. Onze identificatie met die persoonlijkheid verdwijnt en we ontdekken, verstopt in die identificatie, ons wezenlijk Ik, onze essentiële identiteit.

Langs de weg van het hart

Het ego is in dit proces van groei en ontwikkeling geen hindernis, maar een springplank. De kennis van de psychologie, samen met de ontdekking van A.H. Almaas – grondlegger van de Diamantbenadering –, dat in elke fase van groei in onze kindertijd, specifieke kwaliteiten van Essentie aanwezig zijn, biedt ons de aanknopingspunten die we nodig hebben voor dat groeiproces.
Het is ons verlangen, gezeteld in het hart, dat ons voortstuwt op deze weg. Het verlangen dat het mogelijk maakt om barrières te slechten, om pijnlijke ervaringen onder ogen te zien en door te werken. Wij zijn niet onze ervaringen!
In mijn boek Langs de weg van het hart vind je je een zorgvuldige, stap voor stap begeleiding die zomaar van toepassing kan zijn op jouw pad.

Benaderingswijze

Groeien gaat vanzelf maar dat spontane groeiproces vraagt wel enige inspanning van ons.
Zelfonderzoek staat op dit pad centraal.
Het reguleren van stress en spanning doe je door middel van oefeningen.
Dan is er de gronding, het besef dat Aarde je draagt. Op de website staan tal van oefeningen,
Onder zelfonderzoek vind je meer artikelen met oefeningen die je kunnen helpen.
Ik geef individuele coaching en bij voldoende belangstelling start ik een traject van groei en ontwikkeling.

Wil je meer investeren, dan is er de Diamantbenadering, een contemporain spiritueel pad dat gebruik maakt van veel verschillende spirituele tradities en dat de psychologie en de ontwikkeling van het ego een plek geeft in het werk. Er is ook een Nederlandstalige groep, gestart in 2020, waar je je nog bij kunt aansluiten.