Leven alsof we op ontdekkingstocht zijn. Nieuwsgierig, onderzoekend, gespannen, verwachtingsvol, angstig en verheugend, moedig en terughoudend, voorzichtig de volgende stap zetten en moedig de volgende sprong maken in het diepe. Leven vanuit het besef dat Aarde ons draagt en ons liefheeft. Voortgaan in verbinding met het AL dat ons leidt.

Groei en ontwikkeling

Elke individuele begeleiding richt zich op groei en ontwikkeling, of het nu gaat om therapie, coaching of training. Groei en ontwikkeling van de persoonlijkheid zijn wellicht de meest wezenlijke aspecten in ons leven. En om die groei mogelijk te maken hebben we zowel de psychologische als de spirituele invalshoeken nodig.


soekja-pad-img-5329-tmb-350-nc

Je kunt je eigen proces zien als een pad, een weg door het leven. De problemen en conflicten waarmee je te kampen krijgt zijn richtingaanwijzers die je aandacht naar zich toetrekken.
Ze geven aan: 'kijk hier, hier moet je zijn...'.

"There is no way to happiness, happiness is the way".


Je kunt je eigen proces zien als een pad, een weg door het leven. De problemen en conflicten waarmee je te kampen krijgt zijn richtingaanwijzers die je aandacht naar zich toetrekken. Ze geven aan: 'kijk hier, hier moet je zijn...'.
De moeilijkheden die je tegenkomt zijn stapstenen in je groeiproces op weg naar een nieuwe werkelijkheid, een nieuw perspectief. Daar, in het conflict, ligt je rode draad met al je mogelijkheden als prachtig gekleurde kralen en wacht op bevrijding. Het bijzondere is dat jouw hele werkelijkheid er al is.

Ego-identiteit

En zo wandelen we ons pad. We worden geboren en groeien op in een specifieke omgeving. Deze omgeving draagt de waarden en normen van cultuur. Onze ouders zijn door deze cultuur bepaald en kijken naar ons vanuit hun, door cultuur en persoonlijke omstandigheden gevormde persoonlijkheid naar ons. Wij leren onszelf kennen via de blik van onze ouders en onze omgeving. Zo ontwikkelen we een beeld over onszelf en de wereld om ons heen. We raken, in ons leven op aarde, verbonden met een persoonlijkheid die is opgebouwd uit beelden. We kennen onszelf dus door deze beelden en deze vormen onze identiteit. Dit is de ego-identiteit. Bekende uitspraken die deze identiteit illustreren zijn 'zo ben ik nou eenmaal', 'zo zit ik in elkaar', ervan uitgaande dat dat de voor altijd vaststaande werkelijkheid is. Want zo kennen we onszelf.

Gevangen

In deze beelden zit ons werkelijk ik 'gevangen'. Ze vormen ons, bieden houvast maar ze 'houden ons ook vast'. En ze zijn niet waar.

ohappens-spigel-2-img-5649-tmb-1400

Wij zijn niet onze beelden. De beelden zijn een afspiegeling van wie we in werkelijkheid zijn.


In en door onderzoek van deze beelden ontstaat er een proces van transformatie. Zo komen we in contact met de werkelijkheid die daarin opgeborgen ligt, een werkelijkheid die ons directe ervaringen van Zijn kan geven. Valse kracht wordt echte, flexibele kracht, medelijden wordt mededogen, 'je moet genieten van het leven', wordt werkelijke vreugde. De levensenergie gaat steeds meer stromen en we komen in contact met ruimte en openheid.

Bewustzijn

We ontmoeten het gewaarzijn zelf, het bewustzijn. Dat is de drager van de ervaringen zoals het canvas het schilderstuk draagt. Een schilderij bepaalt het beeld op het canvas, zoals de beelden die we van onszelf hebben, ons bepalen. Hoe is het als drager, het bewustzijn, vrijkomt van het schilderij, de gebeurtenissen? Hoe vrij kunnen we worden als we niet meer op een bepaalde manier hoeven zijn?
Maslow zag zelf-realisatie als de hoogste behoefte van de mens. Het is dit verlangen dat transformatie mogelijk maakt. Er is niets zweverigs aan: het is worden wie we in wezen zijn, het is onszelf Kennen.

Mijn visie is ontwikkeld door het leven te leven.

Mijn visie is ontwikkeld door het leven te leven. Lichaamsgerichte benaderingen, Aarde in haar realiteit, de Keltische cultuur, het Mystieke Christendom, wijsheid van de oorspronkelijke volkeren, innerlijke leiding en last but not least de Diamantbenadering, ook wel bekend als de spirituele school van Almaas, hebben mij mijn pad gewezen en doen dat nog steeds.
Meer over de Diamantbenadering en de integratie van deze visie in het therapieproces kun je lezen in het volgende artikel.
De verborgen schat in onze persoonlijkheid.

Het lichaam

Dat alles, de groei en ontwikkeling, vanaf onze geboorte tot onze dood, vindt plaats in het lichaam. Het lichaam is de plek waar we ervaren en indrukken opdoen en die indrukken geven ons lichaam haar unieke vorm. Alles wat we moesten verdringen, wat te pijnlijk voor ons was, ook dat vinden we in het lichaam. Dat laatste leidt ertoe dat het niet altijd gemakkelijk is om het lichaam te bewonen, terwijl we juist dat lichaam nodig hebben om hier te zijn en minder gevoelig te zijn voor de invloeden uit onze omgeving. Een lastige combinatie waarmee we echter goed kunnen werken.

Schrijven

Schrijven over het leven, over mijn eigen ervaringen in relatie tot theorieën en inzichten van anderen, heeft me ongelooflijk geholpen en mijn eigen inzichten verdiept. Mijn visie is uitgewerkt in mijn boek 'Langs de weg van het hart', dat een reisgids voor je kan zijn. Je vindt er theorie, oefeningen, persoonlijke ervaringen van mijzelf en van cliënten waarmee ik werkte.