Online sessies zijn een mooie combinatie met ontmoetingen in de fysieke omgeving. In mijn praktijk combineer ik online sessies met traditionele sessies. De directe aanleiding om dit middel intensiever in te zetten, is de corona crisis. Directe, zeer positieve ervaringen, hebben ertoe geleid online sessies te implementeren in mijn praktijkvoering.

Beeldbellen

Online sessies werkt dat? Is een fysieke ontmoeting tussen cliënt en therapeut niet persoonlijker?
Het zijn voor de hand liggende vragen. Op het eerste gezicht lijkt een persoonlijk contact de voorkeur te hebben en ook ik zal de waarde ervan niet ontkennen. Wat ik in een langere periode van online sessies ervaar, is dat het werk intens en diep gaat. Een van mijn cliënten ervoer dat het werken thuis haar een bepaalde mate van veiligheid gaf, die het voor haar gemakkelijker maakte om dieper te gaan. Ik merk zelf een grote concentratie en betrokkenheid, veel aandacht voor houding en ademhaling en alle ruimte voor emoties die zich aandienen.
Een andere cliënt benadrukte in het afrondingsproces ook expliciet hoe intens ook de online sessies voor haar waren. Een groot voordeel vond ze het feit dat je na de sessie , thuis bent en nog ruimte hebt om alles door te laten werken. Je hoeft niet direct de deur uit. Beeldbellen levert kwalitatief goede zorg en biedt goede mogelijkheden voor een diepgaand therapie- of coachingsproces. Het is wellicht meer face-to-face dan sessies op 1,5 meter afstand.

De praktijk van online sessies

Er zijn diverse opties om online sessies zodanig uit te voeren dat dat de privacy hiermee niet in gevaar komt. De optie voor computers die ik gebruik is beeldbellen via Therapieland, een cliëntenprogramma. De cliënt hoeft daar niets voor te doen. Ik stuur kort voor de afspraak een link via het e-mail adres en een klik op de link brengt je direct in de sessieruimte met de therapeut. Een goede wifi verbinding is wel prettig.
De optie voor beeldbellen via de telefoon is Signal, eenvoudig te downloaden vanuit de appstore. Als die app is geïnstalleerd op de telefoon, kunnen we samen beveiligd beeldbellen
Mijn voorkeur gaat uit naar bellen via de laptop, als dat enigszins mogelijk is. Het is een groter beeldscherm en we kunnen elkaar dan beter zien.

Privacy

Voor al mijn cliënten maak ik een portal aan in het cliëntensysteem Praktijkdata. Daarin kunnen we veilig met elkaar e-mailen en huiswerkopdrachten maken en bekijken.

Heb je vragen over online sessies of betwijfel je de werkzaamheid? Ik nodig je uit om het uit te proberen. Stuur me een e-mail lenievanschie@soekja.nl

Meer achtergrond informatie over de andere redenen die hebben geleid tot het implementeren van online sessies, vind je hier.