Na veel overweging heb ik besloten om in mijn praktijk sessies in een fysieke ruimte, voor langere tijd te gaan combineren met online sessies. Zeer goede ervaringen tijdens de coronacrisis geven de doorslag. Er is ook een achtergrondverhaal

Online sessies 


De coronacrisies en de daaruit als vanzelfsprekend voorkomend besluit om online te gaan werken, heeft bijgedragen aan de uitkomst van een onderzoek dat al een jaar aan de gang is.


Ik ben al op leeftijd en al enige tijd liep ik te dubben over vermindering van het aantal cliënten. Deels omdat ik voel dat ik meer rust wil en meer tijd om te schrijven en deels omdat ik veel sessies op een dag te zwaar begin te vinden. Ook het reizen naar Groningen begon me zwaarder te vallen. Met een praktijk op twee locaties waarvan je er niet een wilt laten vallen, is minderen niet eenvoudig.

Corona


Bij de afkondiging van de eerste maatregelen op 12 maart 2020, had ik veel last van hoesten en verkoudheid. Het betekende dat ik per ingaande van dat moment, thuis moest blijven. Ik heb alle mensen die ik in de week erna zou zien gebeld of gemaild en gevraagd of ze wilden overstappen naar online werken. Aanvankelijk ging ik ervan uit dat dat voor een paar weken zou zijn, maar dat pakte anders uit.
In de weken erna werd steeds meer duidelijk over de impact van het virus en het risico dat we lopen. Zo is duidelijk geworden dat herstel, ook als je niet niet ziekenhuis terecht komt, langdurig kan zijn en dat er risico is op blijvende longschade. Er zijn ook ‘a-typische klachten zoals hart falen en problemen in de hersenen. Wat ook duidelijk is, is dat veel nog onduidelijk is. Thuisblijven leek de meest voor hand liggende optie voor mij. 

Online


Ik werk inmiddels twee maanden online en heb per week tussen de 10 en 14 sessies met cliënten gedaan. Ik zie 90% van al mijn cliënten in Groningen nu online. Van mijn praktijk in Havelte is dat iets minder, ik denk 75%. De kwaliteit van de sessies is hoog. Ook mijn cliënten zijn blij en tevreden en de meesten geven aan dat het ook voor hen heel goed werkt. Het is niet afstandelijk of onpersoonlijk.
Het bijzondere is dat de client nu niet alleen in mijn ruimte komt, maar dat ik ook een inkijkje krijg in de woning van de cliënt. Ik ervaar de contacten als intens. Het is wellicht meer face-to-face dan op 1,5 meter aftand die we voorlopig moeten aanhouden. Voor hen die denken dat dit niet kan werken, wil ik zeggen: probeer het eens uit.
Ik heb in deze periode ook drie nieuwe cliënten aangenomen die wel onmiddellijk online wilden beginnen. Ik heb hen nog in een fysieke ruimte ontmoet en de sessies hebben grote impact.

Balans


Voor mijzelf is het door het online werken een stuk rustiger geworden. Ik kan meer doen in minder tijd, hoef niet elke week voor twee dagen naar Groningen en we kunnen, als ik contact heb met iemand op het scherm, direct beginnen. Tegelijkertijd biedt online werken meer bescherming aan mezelf, maar ook aan mijn cliënten die nu ook niet meer hoeven te reizen. Kortom een win-win situatie.

Ik blijf het ook fijn vinden om mensen met wie ik werk, zeker hen die ik niet eerder op die manier ontmoette, in een fysieke ruimte te ontmoeten en er zijn mensen voor wie online werken, door gebrek aan privacy in huis, lastig of onmogelijk is.
Ik stel mij voor dat in het komende jaar mijn sessies een combi zullen zijn van online ontmoetingen en ontmoetingen in een fysieke ruimte. Ik zoek nog naar een juiste balans. De cliënten voor wie online sessies niet werken, ga ik zoveel mogelijk tegemoet komen. Ik wil graag dienstbaar blijven aan wat nodig is, maar dat geldt ook voor mezelf. Met een goede balans kan ik het zeker nog jaren dit werk blijven doen!

Heropening fysieke ontmoetingen


Nu we weer naar de kapper mogen, wordt het tijd om mijn praktijk te openen voor contacten in de fysieke ruimte en ik ga daar heel voorzichtig mee beginnen. Ik ben in overleg met centrum de Poort voor mijn sessies in Groningen en in Havelte ga ik mijn eigen protocol maken waaraan ik strikt wil vasthouden. Ik stel mij voor dat ik vanaf half juni tot half juli zo’n fysieke ontmoetingen met cliënten in Groningen en Havelte. Cliënten die ik in de afgelopen periode niet kon zien en hen die ik nooit eerder zag, krijgen hier voorrang. Het is een minimaal aantal; ik wil kijken hoe het gaat. Van half juli tot half augustus neem ik vakantie. Eind augustus kijken we verder.

Zorgvuldige afweging

Uiteraard ken ik de berichten die op de sociale media rondcirkelen die kritisch zijn naar het beleid van de regering. Ik neem daar kennis van en kan er deels in meegaan. Daartegenover staan andere bewijzen. Als je van nabij hebt meegemaakt wat corona kan doen, dan word je vanzelf voorzichtiger. Ik ben van mening dat je deze aardbol pas verlaat als het je tijd is en dat datgene wat je overkomt, onderdeel is van je levenspad. Maar je eigen handelen is daar eveneens een onderdeel van. En ik wil graag nog lang blijven werken!
Als ik gezond blijf, kan ik volgens mij het meest dienstbaar blijven aan wat er van mij gevraagd wordt. 
Ik dank jullie voor het lezen, het is toch nog een lange brief geworden. Je kunt hem altijd nalezen op mijn website.Lenie van Schie, 15 mei 2020