Wachttijden

Een inschatting van de wachttijden blijft lastig. Regelmatig stel ik ze bij, soms vergeet ik dat. Ik wil graag mensen die specifiek voor mijn benadering kiezen, die kans ook te geven. De aanmeldstop is opgeheven.

In geval van vakantie of langdurige afwezigheid, zijn er collega's die in geval van nood, beperkt hulp kunnen bieden. In Groningen: Praktijk Thomassen en praktijk De Rond, in Havelte : Mike van As van psychologenpraktijk Educare , Karel Teune in Vledder. Met hen heb ik ook intervisie. Bij nood is het ook handig om je te wenden tt de huisarts en de POH ggz aldaar.

Tarieven

Individuele therapie sessie van 50 minuten: € 100,00
Coaching, sessies van 50 minuten: € 100,00/€135,- (de werkgever betaalt)
Kortingstarief: € 80,- geldt bij een netto inkomen in het gezin dat lager ligt dan €1600,- als er geen vergoeding vanuit de verzekering of werkgever wordt verstrekt.Dit tarief is inclusief tussentijdse korte telefoongesprekken en kort e-mail contact.
Voor vergoedingen zie boven.
Betaling: achteraf via de bank: Nota’s worden 1x per maand via de e-mail verstuurd.

Tarieven bij vergoeding uit de basisverzekering

Met de verzekeraars met wie ik een contract heb, liggen de tarieven vast en wijken ze per verzekeraar af. Voor de cliënt geldt hier alleen de verplichte eigen bijdrage.

Annulering

Annulering tot 24 uur van tevoren is kosteloos. Bij annulering binnen 24 uur of bij no-show, wordt €50,00 in rekening gebracht.