Ik werk als GZ psycholoog en als lichaamsgericht therapeut in mijn praktijk in Groningen en Havelte. Daarnaast ben ik auteur.

Na mijn studie sociale wetenschappen heb ik 10 jaar les gegeven aan de sociale academie in den Bosch. In die periode heb ik mijn eerste opleiding als lichaamsgericht therapeut gevolgd in de biodynamische psychologie.
Ik heb bijscholingen en vervolgtrainingen gevolgd, me verdiept in traumatherapie en voice dialogue, en in 1999 is een boek van mij gepubliceerd onder de titel: ‘Leven in Beweging’, de ontwikkeling van de persoonlijkheid vanuit de biodynamische psychologie'.
Sinds 1985 heb ik een eigen praktijk. Vanaf 2006 heb ik intensiever bezig gehouden met schrijven, aanvankelijk met name voor mezelf maar sinds 2016 schrijf ik essays voor het tijdschrift Inzicht. Ook maak ik deel uit van het schrijverskollektief Vive-Levenskunst en schrijf ik elke maand een column binnen het thema: Aarde Spreekt.
In 2017 is mijn boek: 'Het Andere leven van Jezus van Nazareth', een pad van spirituele groei, verschenen.

"Soekja is de naam van mijn praktijk. Het is oud-noors en het betekent ‘Zoeken om te vinden’. Deze naam drukt in één zin mijn visie uit."

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in spiritualiteit en heb me verdiept in het esoterische Christendom, in Sjamanisme, Keltische spiritualiteit, Tibetaanse Boeddhisme en de Godinnentradities.
Vanaf 1998 ben ik student in de Diamantbenadering waar ik ook de teachersopleiding heb gevolgd. De Diamantbenadering is een eigentijdse traditie, waar psychologische kennis en verschillende spirituele tradities samenkomen en waar ik me erg thuis voel.

“Wat me fascineert in mijn werk is het onbegrensde groeipotentieel van mensen. Wat me beweegt is het lijden van mensen dat veroorzaakt wordt doordat we de weg verliezen in de complexiteit van het dagelijks leven. We zijn niet langer verbonden met onze kern, onze Essentie. We voelen ons onzeker en bang.

Jarenlang was ik een zoeker. Zo ontdekte ik dat ik niet alleen zocht, maar ook gezocht werd. In ons mensen is een diep verlangen om onszelf te zijn, om spontaan en open te zijn, om thuis te komen in onszelf. Die diepe drijfveer naar heling en Zijn is een kracht die in ons werkzaam is, die ons zoekt als we willen vinden. Mensen te begeleiden in die zoektocht, is mijn belangrijkste leitmotiv”.


ohappens-img-4614-tmb-1400

English
After my social studies at the university I have been a teacher for 10 years.
During that period I got my first education as a body-therapist, in de biodynamic school of Gerda Boyesen. More education in different ranges followed. In 1999 a book of mine was published in Dutch. I am always been interested in spirituality, from Christianity to Shamanism, from Buddhism to Goddess cultures, I have studied a wide range. I am a student in the Diamond Approach since 1998.
Spirituality is the backbone of my work. Working through our difficulties brings us the possibility of real and deep transformation. It can change our life in a deep way. I am not so much thinking in terms of problems, but more in terms of possibilities, of challenges. So for me life is an inner and outer journey. And these journeys are interlinked.
Most of my programs are in Dutch. Individual sessions are possible in English and if you consider following a Dutch program, while only English speaking, I am willing to see what we can do in order for you to follow that too.

‘What is fascinating for me is the unlimited potential we as human beings have. What moves me is the suffering because we got lost in the complexity of daily life. We are no longer connected to our core, our Essence. We are feeling insecure and afraid.

Many years I was a seeker. In this path I discovered that I was not only seeking, True nature was also seeking me. We have a deep longing to be ourselves, to be open and spontaneous. There is a drive working in us that supports and guides this longing. If we will seek, we will find. Guiding people along that process is my most important drive in my work.