Een therapieproces is het meest effectief als het zich richt op de groei en ontwikkeling van de client. Spreken we dan alleen over psychologische groei, of is elke groei ook spiritueel van aard? In dit webinar onderzoeken we hoe we de spiritualiteit actief kunnen inzetten in het therapieproces.

Een exclusief webinar voor lichaamsgericht werkende therapeuten

Therapie vanuit een spirituele achtergrond

In sommige kringen wordt therapie gezien als iets dat ver af staat van spiritualiteit. Er wordt gefocust op problemen die moeten worden opgelost. In de lichaamsgerichte therapie ligt dat vaak anders.
Lichaamsgerichte therapeuten staan, in navolging van leraren als Wilhelm Reich en Gerda Boyesen en onder invloed van stromingen in de traumatherapie zoals Bodynamics, Sensomotor therapy en Somatic experiencing, veel opener voor psychische en spirituele groei en ontwikkeling.

Wat is het dat groeit en dat zich ontwikkelt? En waaraan werken we – als individu en als therapeut – als we zeggen dat we ‘werken aan onszelf’? Is dat de persoonlijkheid zelf, of hebben we hier te maken met iets anders?

De ziel en haar persoonlijkheid

In de Diamantbenadering wordt ‘dat waaraan gewerkt wordt’, de ziel genoemd. De ziel is in deze benadering het bewustzijn. En deze ziel is tweeledig; we kunnen haar het beste vergelijken met een mandala, met een kern en een open veld van gewaarzijn. De kern is het Essentiële Ik, een onverwoestbaar, niet veranderend Zelf. De mandala is een open veld van gewaarzijn dat het mogelijk maakt om ervaringen op te doen.

Veel ervaringen, zoals het besef van een lichaamsego – een begrensd ik – en beelden die ontstaan door de manier waarop wij gespiegeld worden door onze omgeving, gaan in de ziel een structuur vormen. Die structuur noemen we de persoonlijkheid.
Het onverwoestbare Essentiële Ik is bekleed met zelfbeelden. En het open veld van gewaarzijn is gestructureerd door tal van min of meer verwerkte ervaringen die ingekleurd zijn door de cultuur en de tijd waarin we leven.

Hoe de persoonlijkheid zich ontwikkelt, is ook sterk afhankelijk van persoonlijke ervaringen. Sommige ervaringen worden naadloos opgenomen in die structuur. Andere zijn daarvoor te complex en blijven als knopen in de ziel achter. Ze belemmeren de groei en houden de levensenergie gevangen.

Spirituele verdieping in de lichaamsgerichte therapie

In grote lijnen is dit alles bij lichaamsgericht therapeuten bekend. Deze therapeuten zijn erop gericht om die geblokkeerde ervaringen en de energie die daarin ligt opgesloten, vrij te maken. In die zin werken ze direct aan de groei van de persoonlijkheid, en deze groei is een spirituele groei.

Hoe meer we als therapeuten bewust zijn van die spirituele dimensie, hoe meer die ook in ons zelf aanwezig is, hoe meer Essentie, die Grond van Zijn, het therapieproces kan beïnvloeden en mede leiden.

De spirituele dimensie kan niet anders dan aanwezig zijn; ze is namelijk onlosmakelijk verbonden met elke verschijningsvorm. Omdat de therapie op mensen is gericht, kan die spiritualiteit direct worden aangewend om veranderingsprocessen te verdiepen. Hoe dat in zijn werk gaat, gaan we in dit webinar samen onderzoeken.

Als voorbereiding op dit webinar kun je de pdf lezen die ik hier toevoeg. Ze bevat een fragment uit hoofdstuk 3 van mijn boek en gaat over de ziel. fragment-uit-hoofdstuk-3

Dit webinar vindt plaats op Datum: 5 juni, 10.00 - 12.30 u Kosten €15,00 u. Aanmelden en vragen
Tickets: Ticket kopen

Geplaatst op - lees tijd 2 minutes, 32 seconds.