Wat is de ziel eigenlijk? Wat betekent als we zeggen dat de ogen de poorten zijn van de ziel? De ziel is een veld van gewaarzijn en bewustzijn. In en door de ziel zijn we in staat om ervaringen op te doen. En juist in het veld van de ziel krijgt de persoonlijkheid geleidelijk aan vorm. Ze is de eerste fase van een groei, die nooit meer ophoudt.

De ziel

Terwijl het begrip bezield zijn en bezieling gewone woorden zijn, associëren we ziel gemakkelijk et iets christelijks en iets dat niet te definiëren valt. In de Diamantbenadering vinden we een heel duidelijke omschrijving van de ziel, die in deze benadering ook het bewustzijn is. Zonder ziel zijn er eenvoudigweg geen ervaringen.
De ziel kunnen we zien als tweeledig. Ze heeft, net als in een mandala, een kern en een veld daaromheen. De kern is het Essentiële Ik, een onverwoestbaar, niet veranderend Zelf. De mandala is een open veld van gewaarzijn, dat het mogelijk maakt om ervaringen op te doen.

Gewaarzijn en persoonlijkheid

Hoe doen wij ervaringen op? We kunnen dat het meest duidelijk zien bij een kind; het kijkt, luistert, merkt op. Er is gewaarzijn, opmerkzaamheid. Het ziet de blik van de moeder en leest daar een betekenis in die geleidelijk aan duidelijker wordt. Het ervaart de pers als zacht en teder en de tafelpoot als hard. Het leert door te doen, door te ervaren.
Al die ervaringen worden opgeslagen in het veld van de ziel. Daardoor verandert dat veld. Het kind zal in sommige situaties behoedzamer worden; het wil niet dat mama boos wordt. Het zal vertrouwen hebben in de eigen wil, maar zich ook aanpassen. Kortom: het kind leert een zeker gedrag aan.
Al deze ervaringen brengen een structuur aan in dat open veld en die structuur noemt we de persoonlijkheid.

Het zelf en de ego-identiteit

De meesten onder ons kennen onszelf door de manier waarop er met ons wordt omgegaan, door hoe er naar ons wordt gekeken, hoe wij gespiegeld worden. Zo ontwikkelen wij beelden van onszelf in relatie tot onze omgeving. Deze zelfbeelden gaan dat Essentiële Zelf, die onverwoestbare kern van de ziel, bekleden met aannames en veronderstellingen. Zo denken we te weten wie we zijn: ‘Ik ben geen lezer’, of ‘Ik houd niet van de wind’. We nemen een waarheid over onszelf aan die gebaseerd is op ervaringen: ‘Zo zit ik niet in elkaar…’ We denken te weten wie we zijn, daar wat we hier aannemen is een veronderstelling: het is niet wie we in wezen zijn.

We zijn een ego-persoonlijkheid geworden die wordt geleid door een ego-identiteit. Hier is niets mis mee, integendeel. Deze ego-persoonlijkheid geeft ons een plek in de wereld. Zo wordt het mogelijk om ons te verhouden tot het dagelijks leven, om te studeren, een beroep te leren, vrienden te maken, een partner te vinden en misschien een gezin te stichten.
Maar groei en ontwikkeling houdt hier niet op. Het ego is een springplank naar verder groei en ontwikkeling.

Spirituele groei

De ziel bezit tal van kwaliteiten; ze bezit een enorm groeipotentieel; ze is plooibaar en wendbaar. ‘Werken aan onszelf’, een uitdrukking die we vaak gebruiken, gaat in feite over het aanspreken van het groeipotentieel van de ziel. Het gaat hier niet over het oplossen van problemen of het verbeteren van onszelf. Het gaat om een verdere ontplooiing van dat wat ins ons leeft, wat op ons wacht. Het gaat om te worden zie we in wezen zijn. Maar dan tegelijkertijd anders. Aangeraakt door de tijd en de vele ervaringen, wordt het veld van de ziel alsmaar rijker en voller. De structuur van het ego dunt uit en wat we leerden wordt, bevrijd van de structuur, tot wijsheid. We worden spontaner, opener, vanzelfsprekend vriendelijker en gemakkelijker in de omgang ons dagelijks functioneren wordt eenvoudiger.
In de Diamantbenadering wordt gesproken van de Essentiële persoonlijkheid, de parel van Essentie, een term die uit de Soefi-traditie voortkomt.

En als al die veronderstelling over wie we zijn, al die zelfbeelden, uitdunnen, gaan we steeds meer beseffen dat we Zijn.

Dit webinar vindt plaats op donderdag 20 mei van 14.00 - 16.30u Kosten €10,00
Aanmelden en vragen Ticket kopen

Geplaatst op - lees tijd 3 minutes, 11 seconds.