De innerlijke criticus is de instantie in ons die altijd commentaar heeft. Ontwikkeld in de kindertijd draagt hij de waarden en normen van een specifieke omgeving. Hij ontstond om ons te beschermen tegen de kritiek van de buitenwereld. Om ervoor te zorgen dat we ons aanpasten. En elke verandering in het nu wordt door hem tegengewerkt.

Protocol Innerlijke criticus

Elke verandering, zowel die in de wereld, die telkens andere dingen van ons vraagt, al onze innerlijke veranderingen, roepen direct het commentaar op van deze kritische stem die ook wel de innerlijke rechter wordt genoemd.
Willen verder groeien, ons potentieel ontwikkelen, dan is deze barrière de eerste die we moeten slechten.

Hier vind je de eerste stappen in het werken met de innerlijke criticus. Je kunt dit protocol zelf afwerken. Wil je hierbij begeleiding, neem dan contact met me op. Werken met dit protocol is ook vaak een onderdeel van de therapie.

Stap 1: De innerlijke criticus

Lees het artikel over de innerlijke criticus door.
Welke gevoelens heb je als je dit leest?
Welke gedachten gaan er door je heen als je dit leest?
Heb je ook vragen? Noteer ze.

Stap 2: Herkenning

Belangrijk is dat je je innerlijke criticus gaat herkennen. Dat begint met de boodschappen die hij geeft, te gaan zien.

Schrijf in de loop van drie dagen 10 uitspraken op van je innerlijke criticus.
Voorbeelden:
Ik kan nooit iets goed doen
Er komt nooit iets van mij terecht.
Nu heb ik weer niet begrepen wat er is bedoeld
Ik moet aardiger zijn tegen….
Ik ben zo in mezelf gekeerd, ik moet spontaner worden
Ik heb weer over me heen laten lopen

Schrijf de uitspraken op die je in jezelf kent. Dat kan op verschillende momenten door de dag. Je kunt er ook voor gaan zitten.

Stap 3: Gevoelens

Schrijf achter de 10 uitspraken in enkele woorden hoe je je voelt.

Stap 4: Ruimte

Verander de uitspraken van de ik vorm naar de jij vorm
Voorbeelden:
Je kunt nooit iets goed doen
Er komt nooit iets van jou terecht.
Nu heb je weer niet begrepen wat er is bedoeld
je moet aardiger worden
je bent zo in jezelf gekeerd, je moet spontaner worden
Nu heb je weer over je heen laten lopen

Je zult merken dat met het benoemen van de uitspraken in de jij-vorm er meer afstand ontstaat tussen jou en de innerlijke criticus. Hij wordt nu een uiterlijke instantie, iemand die wat meer buiten je staat.
Benoem je gevoelens.

Stap 5: Gever en ontvanger

Wat duidelijk wordt is dat er hier twee zijn; er is iemand die de boodschappen geeft en iemand die ze ontvangt. Soms zitten we in de positie van de gever en soms in die van de ontvanger:
In de ik-uitspraken sta je aan de kant van de ontvanger. Het ‘ik doe het ook nooit goed’ betekent dat je het er mee eens bent. Je valt samen met de boodschap.
Als je samenvalt met jij-uitspraken, met degene die deze uitspraken geeft, sta je aan de kant van de gever. Je valt samen met de criticus die het commentaar geeft. En die kritiek kan niet mis zijn.

Voel het verschil in energie.
Hoe voel je je als je de ontvanger bent van de boodschap?
Hoe voel je je als je de gever bent van de boodschap.

vaak is de gever de machtige en de ontvanger de machteloze, het hulpeloze en onzekere kind. De gever is de kritische ouder, de ontvanger het angstige kind. Kijk naar de energie, naar de gevoelens van macht en onmacht.

Stap 6: Beelden

Maak een beeld van de ontvanger en van de gever van de boodschappen.
Dit beeld kan een heel concreet beeld zijn, het kan ook vaag zijn, het kan een kleur zijn of een gevoel, b.v. klein tegenover groot, onmacht tegenover macht.

De innerlijke criticus is, zoals je kunt lezen, de manifestatie van de verinnerlijkte kritische ouder. En bij een kritische ouder, hoort een angstig en onzeker kind.
Je kunt nu deze beide innerlijke beelden voor je neerzetten en ernaar kijken. Dan kijk je vanuit een positie waarin je vrij bent van beide invloeden. Nu ben je de volwassene in het nu.
Ga na in je ervaringen wanneer er momenten zijn waarop je vrij bent van deze dynamiek. De momenten waarop er geen commentaar is, geen onzekerheid, waarin je kunt doen wat je te doen hebt.

Stap 7 Meting

soekja-innerlijke-criticus-meting-tmb-1400-nc

Deze tabel kun je uitprinten en zo kun je je vorderingen voor de komende weken bijhouden.

Herhaling
In de komende periode herhaal je al deze stappen opnieuw. Print het formulier opnieuw uit en vul het opnieuw in. Je zult merken dat je vrijer wordt van deze innerlijke dynamiek.

Geplaatst op - lees tijd 3 minutes, 39 seconds.