Mijn zoektocht naar het andere leven van Jezus, waarvan ik verslag doe in mijn wekelijkse blogs, loopt ten einde. De glorieuze intocht in Jeruzalem, die afgelopen zondag in Christelijke kringen is gevierd als palmzondag, hebben Jezus’ lot bezegeld. Terwijl de hogepriesters en schriftgeleerden een list bedenken om hem ter dood te brengen, bereidt Jezus zich voor op zijn naderende einde. Maria Magdalena speelt hierin een wezenlijke rol.

Maria Magdalena

In het nieuwe testament is de rol die Maria Magdalena inneemt in Jezus’ leven in sluiers gehuld. Haar positie paste niet in het beeld van ene patriarchale cultuur en een priesterklasse heeft besloten dat Jezus een celibatair leven zou hebben geleid.
Maar inmiddels zijn veel documenten boven water gekomen, op een wonderlijke manier de tand des tijds overleefd. Haar eigen evangelie is daar een van.


soekja-maria-magdalena-geschilder-door-cornelius-06564a3f13e8031c011cba7ea496a0ad-tmb-1400-nc

Ze is een prominente figuur in het leven van Jezus.


Er is inmiddels ook veel over haar geschreven. Gechannelde informatie, geromantiseerde verhalen, uitkomsten van serieus onderzoek en studies van haar evangelie leiden allen in dezelfde richting: ze is een prominente figuur in het leven van Jezus en als iemand in aanmerking komt om Jezus’ partner te zijn, dan is zij het.

Hoe is het als we in het hart van het Christendom alsnog de seksualiteit ontdekken? Het past in Jezus’ leer en in zijn leven. Hij spreekt immers over de eenheid waaruit alles voortkomt en waaruit niets is uitgesloten? Laten we kijken naar een bijzondere gebeurtenis. Het is twee dagen voor zijn kruisiging en op deze dag is het Maria Magdalena die Jezus initieert.

Inwijding met olie

We hebben gezien dat Jezus mensen inwijdt door middel van zijn woorden. Hij zalft met de heilige geest, de heilige adem. In spirituele tradities heet dit ‘transmissie’: via de woorden dragen spirituele leraren hun belichaamde wijsheid over. Maria Magdalena doet dat, in de vrouwelijke traditie, met olie.

In Jezus’ tijd was olijfolie kostbaar. Ze werd gebruikt in het eten maar ook direct op het lichaam. Haar en baard werd ermee ingewreven, de doden werden ermee gezalfd en olie werd gebruikt bij heling en initiatie. Het waren met name de vrouwen die in helings- en inwijdingsprocessen, met olie werkten.

Jezus is in het huis van ene Simon en in gesprek met zijn apostelen en andere volgelingen als Maria Magdalena de ruimte binnenkomt. De geur van kostbare nardusolie verspreidt zich door de ruimte. Iedereen kijkt op, ziet haar met een kruik in haar handen.
Maria Magdalena loopt naar Jezus toe en giet de kostbare olie over zijn hoofd en zijn voeten en droogt daarna met haar haren zijn voeten af. Daarbij rollen tranen over haar wangen die zich vermengen met de olie op zijn voeten. Het is een ontroerend en intiem moment.


soekja-31-1-2017-11-24-57-tmb-1400-nc

Het is een ontroerend en intiem moment.


Zowel Jezus als Maria Magdalena zijn zich bewust van zijn naderende einde. Als zijn gelijke en partner weet ze wat hem en ook haar te wachten staat en met deze zalving loopt ze vooruit op zijn naderende einde.
Ze overbrugt hiermee dat moment waarop de fysieke dood intreedt en Jezus definitief afscheid moet nemen van zijn lichamelijke manifestatie. Ze verbindt dit leven met het leven na zijn ‘dood’ en zo wordt de fysieke dood een poort naar een volgende levensfase.
Hier zien we Maria Magdalena in de belichaming van de wijsheid; ze is de ‘heilige geest’, de ‘Holy Spirit’, een verzekering van goddelijke aanwezigheid te midden van gevaar.

Als Maria Magdalena Jezus’ voeten met haar haren droogt, zalft ze ook zichzelf. Hiermee brengt ze een diepere verbinding tussen hen tot stand. Ze laat in deze daad aan de aanwezigen zien dat hij haar geliefde en partner is.

Hieros Gamos

In de zalving waarmee Maria Magdalena haarzelf en Jezus verenigt, vindt het ‘Heilig Huwelijk’ plaats. Het is een oud ritueel. Een beschrijving van dit huwelijk is teruggevonden op kleitabletten in het oude Mesopotamië, zo’n 3000 jaar voor Jezus’ tijd. Het is een in dichtvorm geschreven, prachtig verhaal over verlangen, liefde en seksualiteit

Het lied is in de bijbel terecht gekomen onder de naam: ‘Hooglied’. In het Engels wordt het de ‘Song of Songs’ genoemd, het ultieme lied. En in de eerste strofe lezen we:

‘He shall kiss me with the kisses of his mouth,
For thy caresses are better then wine…
Thy name is as oil poured forth…..’

Hier is liefde, wijn, geur, aroma en sensualiteit. Het hooglied is een erotisch gesprek tussen twee geliefden. De eerste strofes zijn van haar, ze nodigt hem uit. In zijn antwoord lezen we:

‘Thou has given my heart, my sister, bride, …..
Honey and milk are under thy tongue….
A locked garden is my sister, bride,
a locked spring, a fountain sealed,
Thy plants are a paradise of pomegranates,
with choice fruit….’

En als zij haar geliefde uitnodigt haar tuin binnen te gaan zingt zij:
‘Awake north wind and come south wind,
and blow upon my garden,
that its spices may flow out’.


soekja-zwanger-cr-600-img-4925-tmb-350-nc

Awake, north wind and come, south wind,
and blow upon my garden,
that its spices may flow out.

My beloved shall come into his garden,
and eats its choice fruit.


Hier wordt sexualiteit gevierd, het leven geëerd en de liefde geleefd. De Goddelijke dimensie, het Al, is hier direct tastbaar en voelbaar.
Door Maria Magdalena geïnitieerd in het eeuwige leven en hun tijdloze verbintenis, kan hij het de uiterst pijnlijke gebeurtenissen die hem te wachten staan aan: hij weet zich gedragen door zijn geliefde.

Schilderij van Maria Magdalena is van Cornelis Bloemaert II. Helaas kan ik de site niet meer vinden waar ik deze afbeelding vandaan heb gehaald.
Foto van Maria Magdalena en Jezus bij de voetwassing: http://wakkeremensen.blogspot.nl/2017/01/openbaring-van-maria-magdalena-en-jezus.html.
Cynthia Bourgeault schrijft over sexualiteit in het hart van het Christendom in haar boek over Maria Magdalena.
Het glas in loodraam van de zwangere Maria Magdalena bevindt zich in een klein kerkje in Dervaig op het eiland Mull, aan de westkust van Schotland. De witte ronde toren die ik eerder gebruikte in een blog over haar, is de toren van datzelfde kerkje. Deze is gemaakt op een van mijn bezoeken aan dit kerkje.
De teksten uit het Hooglied: Bruce Chilton: Mary Magdalene, pag. 65 e.v. Ik heb de engelse woorden gebruikt omdat ik deze zo prachtig vindt en ze zijn minder beladen.

Geplaatst op - lees tijd 4 minutes, 20 seconds.