Het lijkt erop dat de gebeurtenissen op oudejaarsnacht in Keulen ook nog iets goed opleveren. Ze zijn de aanleiding voor het heropenen van het gesprek over de wereldwijde visie op vrouwen.

Je moet de kat niet op het spek binden

Het is even geleden, de heksennacht in den Bosch waar de wethouder de legendarische woorden uitsprak.


ohappens-heksennacht3-tmb-1400

Het spreekwoordelijke 'je moet de kat niet op het spek binden', bevestigde voor ons, feministische vrouwen, hoe nodig onze strijd was. Hij, de wethouder, begreep dat kennelijk niet. Hij verkeerde nog steeds in de veronderstelling dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor het feit dat mannen hun seksuele lust niet in toom kunnen houden.

Daar is zeker veel in veranderd. Ik was ontroerd toen jongemannen in de vrieskou in korte rokjes de straat opgingen om steun te betuigen aan de vrouwen. Dat is in de zeventiger jaren niet gebeurd. Toen werden vrouwen die opkwamen voor hun rechten door mannen vreemd aangekeken en vaak beschimpt.

Macht en Angst

Het is wat, die strijd tussen de seksen, want hij is nog lang niet uitgestreden en gaat uiteindelijk over macht. En macht in zijn primitieve vorm gaat ook altijd over angst. Het kledingprotocol dat in de Islam alleen voor vrouwen geldt is geladen door angst.

"Vrouwen dienen mannen te beschermen tegen hun onbeheersbare seksuele wellust".

Vrouwen dienen mannen te beschermen tegen hun onbeheersbare seksuele wellust. Let wel, dat is de taak van de vrouw, niet van de man. Onze machtige mannelijke medebewoners op Aarde - regeringsleiding is veelal in handen van mannen - kunnen voor hun gedrag dat door hun seksuele wellust wordt veroorzaakt, geen verantwoordelijkheid nemen. Die taak is aan vrouwen gegeven.

De vrouw als lolly

In de Trouw van 30 januari staat een foto afgebeeld met twee lollies, de ene is ingepakt, de andere wordt blootgesteld en daardoor belaagd door vliegen. De foto komt van de islamitische site www.uwkeuze.net, is te vinden onder de artikelenserie: De vrouw in de Islam en draagt de titel: 'Waarom ik mijn h'idjaab draag'. De foto toont het belang van het 'inpakken van het lichaam'.


ohappens-bedek-jezelf-tmb-1400

Behalve als bescherming tegen het feit dat 'de hormonen van de man nu eenmaal snel geprikkeld worden met alle gevolgen van dien' weerhoudt de beschermende dracht de kijker ervan de vrouw alleen op haar uiterlijk te beoordelen. Je kunt je afvragen of deze houding nu een bijdrage levert aan een respectvolle en gelijkwaardige relatie tussen mannen en vrouwen, iets wat onze wereld echt en ten diepste verder zou kunnen helpen.

Je kunt je afvragen of deze houding nu een bijdrage levert aan een respectvolle en gelijkwaardige relatie tussen mannen en vrouwen, iets wat onze wereld echt en ten diepste verder zou kunnen helpen.

De oude mythe van de onbeheersbare penis

De foto is een illustratie bij een essay geschreven door Mineke Schipper. Ze geeft aan hoe in de Christelijke cultuur de boodschap is afgegeven dat mannen zich seksueel moeten leren beheersen en dat het nastreven van kuisheid een bijdrage heeft geleverd aan het in bedwang houden van de (mannelijke) seksuele lust.

Mijn wenkbrauwen gaan hier wel wat van omhoog. Het seksueel misbruik in de kerk, de recente cijfers over het seksueel misbruik van kinderen, de vrouwenverkrachtingen ook hier en niet perse door niet-islamitische mannen. Hoezo Christelijke moraal?
Totdat ik het kaartje bestudeer waar wereldwijd in gekleurde vlakken het risico op verkrachting wordt weergegeven. En dat risico is in West europa, samen met nog wat andere landen, het kleinst en steekt positief en 'geruststellend' af tegen het risico op verkrachting in landen als India, de Arabische wereld en sommige Afrikaanse landen. De boodschap van Jezus die gelijkheid van mannen en vrouwen voorstaat heeft, ondanks de langdurige machtsongelijkheid tussen de seksen, toch nog iets goeds opgeleverd.

De boodschap van Jezus die gelijkheid van mannen en vrouwen voorstaat heeft, ondanks de langdurige machtsongelijkheid tussen de seksen, toch nog iets goeds opgeleverd.

In de islam daarentegen, aldus Mineke Schipper die hiervoor een uitspraak van Ibn Abbas citeert (een gerespecteerd metgezel van Mohammed die leefde van 566-653) is de penis in gezwollen toestand dermate machtig dat geen rede of godsdienst daartegen is opgewassen. En daar zijn de vrouwen dan nog steeds mee opgezadeld, want 'je kunt ze (de mannen) niet stoppen maar je kunt jezelf wel beschermen', zoals de tekst bij de foto aangeeft.

Integriteit

Ik vraag me werkelijk af hoeveel islamitische mannen zich hierin herkennen en of dit het beeld is dat deze mannen van zichzelf willen geven: dat ze niet in staat zouden zijn hun instincten te beheersen en daardoor ook geen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het gedrag dat daaruit voortkomt.
Vooralsnog geef ik deze zaak het voordeel van de twijfel en ga ik uit van hun integriteit, daar is niemand slechter van geworden. Laten we de islam zelf hier niet op bekritiseren maar met onze islamitische broeders en zusters de strijd aanbinden tegen 'de mythe van de ontembare penis'.

Essay Mineke Schipper emeritus hoogleraar en auteur.

Trouw van 30 januari 2016: Mineke Schippers: 'De vrouw als lolly: God voor ogen, broek dicht'.
(Foto van heksenjacht: pixabay, foto lolly van genoemde site.
)

Geplaatst op - lees tijd 4 minutes, 2 seconds.