Essentie is in wezen non-duaal, niet twee, maar onverbiddelijk één. Immers, ze IS. Maar hoe 'doe' je dat, non-dualiteit? Hoe leven we die non-duale dimensie van Essentie in onze dagelijkse realiteit?

Non-dualiteit , hoe ‘doe’ je dat?

Voor mij ligt het boek van Tony Parsons: ‘Over vrijheid gesproken’, waarin hij vertelt hoe de non-duale realiteit voor hem al vanaf zijn kindertijd zo gewoon was. In zijn beleving bestaat er geen afzonderlijke individu meer en is er dus ook geen zoeker op zoek naar antwoorden. ‘In de natuurlijke werkelijkheid is er geen echte zoeker, geen echt antwoord, geen echte tijd’. ‘De zoeker,’ zo schrijft hij, ‘loopt alleen maar steeds in kringetjes rond’.

Het is niet mijn ervaring. De ervaring van non-dualiteit is tot mij gekomen juist door het zoeken zelf. Zoeken kan – zo getuige ook de levensverhalen van vele mystici – wel degelijk leiden tot de ervaring van Eenheid, van een werkelijkheid die niet-twee is. Een zoeker kan ‘vinden’.

De zoektocht

Voor velen onder ons begint de zoektocht vanuit een verlangen of een innerlijk besef dat aan de werkelijkheid zoals die zich voordoet iets ontbreekt. Er is een gevoel dat er iets niet klopt.
Herken je dat?
Alleen al dat gevoel – als je daarbij stilstaat – kan je in contact brengen met Zijn, met Essentie. Het is een ervaring van aanwezig-zijn, in dit moment, nu. Een ervaring van tijdloosheid waarin alle drukte om je heen wegvalt. Immers, is de drang die tot het zoeken leidt, niet juist die ervaring van eenheid? Is dat niet de roep van de ziel om zich te her-inneren, zich te verenigen met de Bron waaruit alles voortkomt?

Zijn Is

Essentie, Zijn, is. Dit is de meest korte omschrijving en ze komt voort uit de directe ervaring. Essentie is het ongemanifesteerde dat we ook kunnen waarnemen in tal van vormen. In planeten en sterrenstelsels, in de Aarde zelf, in planten en dieren. Ze manifesteert zich in kwaliteiten als onvoorwaardelijke Liefde, Compassie, Vreugde, Wil. En ze manifesteert zich in ons, unieke individuen.
De zoeker in ons kan Essentie ervaren in al die vormen. Zo wordt hij en zij iemand die zichzelf kent als een unieke expressie van Zijn.

In dit interactieve webinar gaan we onderzoeken hoe Zijn, Essentie door ieder van ons ervaren wordt. Informatie wordt afgewisseld met oefeningen van direct ervaren en zelfonderzoek. En er is ruimte om ervaringen te delen.

In 2016 schreef ik het essay ‘Een wonderlijke werkelijkheid’, over het ongemanifesteerde werkelijkheid en de wereld van verschijnselen, dat is gepubliceerd in het tijdschrift InZicht. Het staat op mijn website.

Het webinar vindt plaats op zaterdag 19 juni van 10.30 -12.30. Kosten €10,00 Voor aanmelden en vragen Tickets koop je via Billeto.

Geplaatst op - lees tijd 2 minutes, 8 seconds.