Jezus van Nazareth was een spiritueel leraar, een sjamaan en een activist. Hij heeft ons een bijzonder pad nagelaten. Hoe dat pad eruit kan zien, beschrijf ik in mijn nieuwste boek. Hoe dat ontstond en wat je in het boek kunt verwachten vind je hier. Ik geef ook lezingen door het land.
Het boek bestellen of je opgeven voor een lezing : scroll door naar beneden.

Jezus van Nazareth

In het voorjaar van 2017 heb ik een serie blogs geschreven over Jezus van Nazareth. Ze stonden in het teken van de Paastijd; gedurende de zes weken vastentijd, was er elke week een blog. Er kwamen veel positieve reacties en suggesties om deze blogs te bundelen en uit te geven in een boek. Dat boek is geschreven! Het is uitgebreider geworden; in een boek is nu eenmaal meer ruimte en er was meer tijd.

Het boek gaat over Jezus zelf, over zijn leven en zijn persoonlijke zoektocht. In dit verhaal vind je zijn worstelingen en strijd, onzekerheid en euforie, angst en overgave. Het is een verhaal dat iedere zoeker kan inspireren. Jezus kan voor velen onder ons een rolmodel zijn.

Hij kan voor velen onder ons een rolmodel zijn

In dit boek ga ik nauwelijks in op het Christendom in het algemeen en haar ontstaan. Daarom hieronder een beknopte uitweiding. En dan natuurlijk, meer over het boek zelf en de inhoud.

Het Christendom

Het vroege christendom droeg de belofte van zelfverwerkelijking in zich. Maar al in de eerste eeuwen zien we hier en verandering. De directe ervaring van de Christus in onszelf wordt door de vroege kerkvaders vervangen door een pad van devotie: De directe relatie met het Goddelijke, verkrijg je door geloof en vertrouwen, niet door het kennen.
We zijn terug in het aartsparadijs, terug bij de ‘zonde’ die Adam en Eva begingen. Zij aten van de boom van kennis van goed en kwaad en kennis is niet aan de gewone mens voorbehouden. Kennen is de taak van de priesters, de gewone mens moet onderdanig blijven.

Kennen is de taak van de priesters, de gewone mens moet onderdanig blijven

Iraneus, de eerste belangrijke kerkvader, ontwikkelt in de 2e eeuw de apostolische geloofsbelijdenis. Hij gaat als volgt:
“De kerk gelooft in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, in één Jezus Christus, de zoon van God die op aarde gekomen is om ons te redden van onze zonden en in de Heilige Geest. De kerk gelooft in de wederkomst van Christus, zijn toekomstige neerdaling uit de hemel, in de glorie van de vader om hen te bevrijden, die hun knie gebogen hebben en in het laatste oordeel zal Hij hen die afvallig waren in het vuur van de hel gooien en hen die de recht weg volgden voor altijd bij zich nemen in zijn koninkrijk”.

Zo wordt het Christendom een inherent onderdeel van een lange, bijbelse geschiedenis. Twee archetypische constellaties staan hier centraal. Allereerst zien we een almachtige, goedwillende vader met zijn zondige onderdaan. En over dit alles waakt het ‘alziende Oog van God’, dat elke ‘zonde’ ziet en oordeelt. Samen vormen ze de kern van de onderdrukking in de kerken.
De kerk wordt de grootste hinderpaal in het begrijpen en kennen van Jezus’ leer.

Een nieuwe missie

Het is een kleine tweeduizend jaar later. De vondst van oude geschriften in een kruik nabij Nag Hammadi en vrijwel direct daarna de vondst van de Dode Zee rollen, vinden hun weg naar de westerse wereld en haar onderzoekers. Ze bevatten onder meer de evangelies van Thomas en Philippus. Het evangelie van Maria Magdalena, onderdeel van de ’Berlijnse Codex’, was al eerder ontdekt.

soekja-img-3633-tmb-1400-nc

En zo begint Jezus in deze tijd aan een nieuwe missie op Aarde.

Deze nieuw ontdekte, oude geschriften, laten ons Jezus’ ware leer zien en in de loop van de laatste decennia zijn er heel wat boeken verschenen over zijn echte missie. De kern van zijn leer is dat we de ‘Goddelijke Realiteit’, de ‘Andere Dimensie’, het Al, of elke andere naam die we aan deze realiteit willen geven, direct kunnen kennen. We kunnen voorbij het geloof en het vertrouwen, de Goddelijke realiteit direct ervaren. Sterker nog, onze Ware Natuur is Goddelijk. En zo begint Jezus in deze tijd aan een nieuwe missie op Aarde.

Jezus is een mens

Het verhaal zoals ik het beschrijf, portretteert Jezus van Nazareth als een mens zoals jij en ik. Zijn levenspad wordt vanaf het begin bepaald door het feit dat zijn moeder ongehuwd, zwanger van hem is. Dit maakt Jezus tot een outcast. Omdat Maria niet kan bewijzen dat Jozef de biologische vader is van haar zoon, is er geen zekerheid over de afstamming van Jezus. Het is mogelijk dat hij niet thuishoort in het huis van David en hoewel opgedragen in de tempel en naar Joodse traditie besneden, is hij niet welkom in de synagoge.
De mensen uit zijn omgeving, ook zijn eigen familie, kijken op hem neer. Jezus is een getraumatiseerd kind; onzeker, angstig en ook boos en gefrustreerd. Maar er is een andere vader beschikbaar. God de Vader, de god die in de Joodse traditie centraal staat, wordt Jezus’ persoonlijke vader. Als hij op twaalfjarige leeftijd met zijn familie de tempel in Jeruzalem bezoekt, verlaat hij zijn familie en zijn zoektocht naar waarheid en gerechtigheid begint.

soekja-het-ongewisse-pad-tmb-1400-nc

Jezus pad is, net als het onze, een tocht in het ongewisse

Zijn leven leest als een avontuur. Zijn pad is een tocht in het ongewisse, aangedreven door zijn passie voor waarheid en gerechtigheid.

De persoonlijkheid

Het kan niet anders met mijn achtergrond: in dit boek verbind ik Jezus’ pad met de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Er zijn tal van uitspraken, met name de ‘Beatitudes’ uitgesproken in de Bergrede, die ons laten zien hoe diep Jezus’ besef is van de tocht die je als mens maakt om het Goddelijke te kennen.
In onze tijd hebben we, met de kennis van de psychologie, meer tools in handen om dit proces te begeleiden. Het werk zoals dat is neergelegd in de Diamantbenadering, is hierin van onschatbare waarde. Regelmatig maak ik gebruik van kennis uit deze benadering om de spirituele ervaringen van Jezus te verhelderen.

Jezus is begonnen aan een nieuwe missie op Aarde; vrijer geworden in onze persoonlijkheid, kunnen we hem nu beter verstaan

Jezus van Nazareth is, aldus Almaas, de eerste spirituele leraar die ons laat zien dat de ego-identiteit, die we allemaal ontwikkelen, geen belemmering, maar juist een springplank is. Ze is een springplank voor verdere groei en ontwikkeling.
Jezus bevrijdt ons niet van de zonde. Hij bevrijdt ons van de aanname dat we ons ego zijn. Zijn levenspad heeft een nieuwe weg voor ons geopend. Een weg naar een nieuw bewustzijn. Jezus van Nazareth kan in deze tijd een rolmodel voor ons zijn.

Mijn eigen zoektocht

Mijn persoonlijke zoektocht naar Jezus begon in de jaren tachtig. Hijzelf was degene die mij hiertoe heeft aangezet. Aanvankelijk voelde ik er niets voor. Opgegroeid in een katholiek milieu had ik al vroeg de schijnheiligheid van de kerk ontdekt en me er volledig van afgekeerd.
Het moment waarop Jezus opnieuw in mijn leven kwam, viel samen met mijn studie van de patriarchale cultuur en wat daaraan voorafging: de Godinnentradities. Ik had ontdekt hoe in het scheppingsverhaal alle elementen van de Godinnenculturen zwart werden gemaakt. Zo was de slang in die oude tradities het symbool van wijsheid en transformatie. De boom waarvan Adam en Eva niet mochten eten was ooit de wereldboom, de symbolische verbinding tussen de hemel, aarde en onderwereld. Ik zat helemaal niet te wachten op een afgezant uit een patriarchale cultuur. Ik stuurde hem weg.

soekja-img-3641-tmb-1400-nc

Ervaringen van mijn eigen zoektocht hebben ook een weg gevonden in dit boek

Maar Jezus bleef komen en uiteindelijk heb ik zijn aanwezigheid geaccepteerd. Het is een lange zoektocht geweest, waarin ik me vaak verscheurd voelde tussen mijn loyaliteit aan de oude Godinnenculturen, die mij zeer dierbaar zijn, en deze man met zijn boodschap. Geleidelijk aan kon ik hem steeds meer toelaten.
In dit boek beschrijf ik een aantal van mijn persoonlijke ervaringen. Aan het einde van elk hoofdstuk geef ik iets weer van mijn contact dat ik met Jezus heb op dat moment en wat er door mij heengaat. Zo is het boek een weergave van een persoonlijk verhaal en een diepgaande studie van zijn leven geworden.

Vormgeving en uitvoering

Het boek is een full color uitvoering met veel foto’s, veelal opnames uit de natuur. Ze ondersteunen en illustreren de tekst. Er is ruimte voor quotes, ruimte voor contemplatie.
Het boek bevat een uitgebreide notenapparaat en een literatuurlijst. Hieronder vind je de inhoudsopgave:
Voorwoord
Inleiding

 1. Vasten
 2. Jezus en de Andere Dimensie
 3. Zijn persoonlijke zoektocht
 4. De thuisreis
 5. Ik ben de Weg
 6. Heler en sjamaan
 7. Prediker
 8. Jezus en Maria Magdalena
 9. Een spiritueel leraar
 10. Het Heilig Huwelijk
 11. Jezus’ sterven
 12. De wederopstanding
 13. Op Aarde komen
  Uitleiding
  Nawoord
  Noten
  Literatuurlijst

Je kunt het boek hier bestellen.
Het boek wordt ook verspreid door ABC uitgeverijen en is verkrijgbaar in boekwinkels en webshops.
Ik geef ook lezingen over diverse spirituele onderwerpen. Wil je graag een lezing in jouw centrum of in besloten kring, laat het me weten: lenievanschie@soekja.nl

Geplaatst op - lees tijd 7 minutes, 21 seconds.