De Jaarfeesten verdelen het jaar in negen perioden van zes weken. Ze markeren de gang door de seizoenen en zijn bij uitstek momenten om stil te staan bij leven op Aarde. Inmiddels zijn ze in de vorm van blogs allemaal op de website te vinden. Hier het overzicht.

Lente-equinox

soekja-img-5847-tmb-1400

We zijn opnieuw aangekomen bij dat moment dat dag en nacht even lang zijn. Licht en warmte lokken, knoppen lopen uit. Nederland heeft gekozen en we zijn nog zo’n drie weken verwijderd van het Paasfeest. Wat gaat de lente ons brengen?
Lees

Beltane

soekja-img-4245-tmb-1400

Beltane is een van de meest gepassioneerde feesten in oude culturen. Hier werd, verspreid over de hele wereld, het feest van het leven gevierd. De belofte van het prille lentebegin wordt hier waargemaakt. Aarde toont haar uitbundigheid en ook in ons gaat alles stromen.
Lees

Beltane vieren

soekja-1-img-5218-tmb-1400

Het is opnieuw Beltane geworden, het ultieme lentefeest in de Keltische kalender. De Keltische kalender kent acht jaarfeesten, vier houden direct verband met het begin van de seizoenen, de vier andere liggen er precies tussen in. Op mijn website zijn ze inmiddels alle acht beschreven. Hier een uitwijding van een wezenlijk aspect van Beltane: 'vereniging', met de beschrijving van een ritueel.
Lees

Midzomer

soekja-img-2112-tmb-1400

Midzomer is het moment in het jaar waarop de zon, gezien vanuit Aarde haar hoogste stand heeft bereikt. Het is niet de afstand van de aarde tot de zon die ons meer warmte en daglicht geeft. Het is de veranderde stand van Aarde zelf, die om haar wat scheve as draait, die dit mogelijk maakt.
Meer

Lughnasadh Het Oogstfeest

soekja-dsc00405-tmb-1400

We zijn aangeland in het midden van de zomer. Het graan staat rijp op de velden en op 1 augustus wordt traditioneel het oogstfeest gevierd. In deze tijd werden ook veel huwelijken gesloten. Het is een tijd om stil te staan bij het wonder van het groei en ontwikkeling.
Meer

Herfst-equinox

soekja-img-4763-tmb-1400

Op de September equinox zijn dag en nacht, net als aan het begin van de lente, gedurende enkele dagen even lang. Is de lente het zaaiseizoen en kijken we vooruit naar het langer worden van de dagen, hier oogsten we de laatste vruchten van Aarde en glijden we geleidelijk de stilte en bezinning van de winter in.
Meer

Samhain Halloween

soekja-img-6457-1-tmb-1400-nc

Samhuinn, spreek je uit als sowan. De naam is een samenvoeging van twee oude Keltische woorden die het ‘einde van de zomer’ betekenen. Het feest van Samhuinn duurt drie dagen en begint op de avond van 31 oktober, waar Halloween wordt gevierd. Hallow betekent heilige of gewijde.
Meer

Winterzonnewende

soekja-img-5839-tmb-1400

Telkens als het herfst wordt zie ik op tegen de koude, de korte dagen, het natte weer. Dit jaar realiseer ik me meer dan ooit hoe dat slechts een idee is. Ik ontdek hoe ik langzaam de winter inglijd en geniet van de stilte in deze winterse herfst, hoe donkerte en duisternis me omhullen. Hoe prettig is het, om temidden van de hectiek, stil te kunnen zijn.
Meer

Imbolc

soekja-dsc00821-tmb-1400

Je spreekt het uit als Imolg. Het is een van de vier vuurfestivals in de Keltische cultuur. De nadruk ligt bij dit festival niet zozeer op de hitte, hoewel we in de koude februarimaand die warmte wel kunnen gebruiken, ze ligt op het Licht, het Licht dat terugkeert op Aarde. Het is het eerste lentefestival en het viert de terugkeer van de Godin naar het land.
Meer

Geplaatst op - lees tijd 3 minutes, 5 seconds.