In 'Leven in beweging' vind je in het eerste deel een beschrijving van het proces van zelfregulatie en verwerking van ervaringen. Het tweede deel bevat een uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

soekja-img-5871-1-tmb-350-nc

'Leven in beweging'

'De evolutie van de persoonlijkheid benaderd vanuit de biodynamische psychologie.'

De biodynamische psychologie is ontwikkeld door Gerda Boyesen, tijdgenote van Wilhelm Reich. Het is een zachte benadering van lichaamswerk. Zo worden weerstanden gezien als bescherming en wordt de hele persoonlijkheid omarmd en geaccepteerd. Dit is een enorme steun als het gaat om bescherming tegen de aanvallen van de innerlijke criticus.

Meer informatie over de innerlijke criticus: innerlijke criticus.

Primaire en Secundaire Persoonlijkheid

In de biodynamische psychologie wordt er een onderscheid gemaakt tussen de secundaire persoonlijkheid, vaak het 'ego' of liever de 'ego-identiteit' genoemd en de primaire persoonlijkheid die kenmerken heeft die overeenkomen met de beschrijving die Almaas geeft over de 'Essentiële Persoonlijkheid', de 'Parel van Essentie'.

Universele levensenergie

Onverwerkte ervaringen doen de doorstroming van de energie verminderen. ze vormen als het ware kleine 'pockets' van afgesplitste gebeurtenissen die geladen zijn met energie. Ook de innerlijke criticus neemt veel van je levensenergie over. Lichaamsgerichte therapie richt zich onder meer op het bevrijden van deze energie.

Het menselijk organisme

In het menselijk organisme zijn drie niveaus te onderscheiden die overeenkomen met de drie weefsellagen die zijn ontwikkeld in de prenatale fase. In de binnenste laag, onze organen, ligt het onbewuste opgeslagen, in de middelste laag, de spierlaag, ligt onze wil en de buitenste laag, huid en hersenen, liggen waarneming en denken. Uiteraard is dit een beperkte opvatting. de nieuwe fysische wetenschappen laten ons zien dat in ons organisme alles met alles is verbonden en dat die verbinding niet eindigt met ons lichaam. Maar dit eenvoudige onderscheid kan je helpen in het beter begrijpen van je lichamelijkheid en de relaties met je emoties.

Het zelfregulerend vermogen

Dit vermogen staat centraal in het biodynamisch werk. 'Groeien gaat vanzelf' als er ruimte en openheid is. Ons organisme kent een zelfregulerend vermogen. In de woorden van Almaas: 'een optimaliserende kracht'. Groei voltrekt zich door middel van het verwerken en integreren van onze levenservaringen. Het zelfregulerend vermogen speelt hierin een centrale rol. Zie hier ook het artikel op mijn website: 'Het proces van zelfregulatie'.

Groei en ontwikkeling, een autonoom proces

In dit hoofdstuk worden twee bekende groeiprocessen beschreven: De psycho-sexuele ontwikkeling die vooral bekend is uit de lichaamsgerichte therapie en de object-relationele ontwikkeling van Margaret Mahler worden beide beschreven. Het proces van Zelfrealisatie kunnen we zien als een rode draad door al deze ontwikkelingen.

Ontwikkeling in de eerste vijf levensjaren

Gedurende de eerste levensjaren leert een kind ongelooflijk veel. Ze zijn cruciaal in de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Hier wordt de basis gelegd voor de beelden die het kind gebruikt in het kijken naar zichzelf en naar de wereld. Er zijn duidelijke fasen te onderscheiden. In de beschrijving van deze fasen verwerk ik de kwaliteiten van Essentie die, aldus Almaas, cruciaal zijn in het in gang zetten van elke volgende ontwikkeling.

De secundaire ontwikkeling en de ego-identiteit

Hoe deze stap voor stap wordt gevormd vanuit de natuurlijke ontwikkelingsfasen en zo geleidelijk aan zorgt voor zelf- en wereldbeeld wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt.

De dynamiek van de realisatie en verdere groei van de Primaire persoonlijkheid

Hier wordt verdere groei en ontwikkeling uitgewerkt langs een specifiek model dat door Gerda Boyesen is ontwikkeld en een directe uitdrukking is van het lichamelijk verwerken van ervaringen en de integratie van deze inzichten in de persoonlijkheid.

Bio-dynamische Psychotherapie

Dit hoofdstuk beschrijft de vele verschillende methoden die in de biodynamische therapie worden toegepast. Er staan een aantal casussen in die meer inzicht geven in het therapieproces.

Leven in Beweging is uitgegeven bij Altamira in 1999. Het boek is bij mij te bestellen. Het is niet langer verkrijgbaar in de boekhandel. Soms vind je het op de 2e hands markt.

Geplaatst op - lees tijd 3 minutes, 12 seconds.