Het is opnieuw Beltane geworden, het ultieme lentefeest in de Keltische kalender. De Keltische kalender kent acht jaarfeesten, vier houden direct verband met het begin van de seizoenen, de vier andere liggen er precies tussen in. Op mijn website zijn ze inmiddels alle acht beschreven. Hier een uitwijding van een wezenlijk aspect van Beltane: 'vereniging', met de beschrijving van een ritueel.

Beltane en Shakti

In mijn vorige Beltane blog had ik het over de levenkracht en de sexuele energie in deze periode van het jaar en ik noemde haar Shakti.
Ik schreef: ‘Met Beltane is Aarde is nu werkelijk ontwaakt uit haar winterslaap en ze is niet meer te houden. Wakker wordt ze, helemaal wakker. En met die wakkerte komt al haar scheppingskracht op gang. Al haar levenskrachten, haar sexuele en sensuele energie. Shakti is hier, de Godin van de levende, sensuele Aarde.’

Shakti is de belangrijkste Godin in de Indiase Hindoe cultuur. Ze is de manifestatie van de onzichtbare realiteit die wordt gesymboliseerd door Shiva: de belangrijkste God. Shakti is zijn geliefde en partner en zonder haar is er geen schepping, geen Aarde, geen wereld zoals wij die kennen.


soekja-2-shiva-shakti-1-tmb-1400-nc

Zonder Shakti is er geen schepping, geen Aarde zoals wij die kennen.


De wereld waarin wij leven, Aarde in al haar verschijningsvormen, wordt in alle spirituele tradities gezien als de zichtbare manifestatie van een – voor de meesten onder ons – onzichtbare realiteit. Deze onzichtbare realiteit, die wordt aangeduid met namen ‘Al’, ‘God’, ‘Essentie’, ‘Bron’, ‘het Woord’, wordt traditioneel als mannelijk gezien. In de Hindoe traditie heet hij Shiva. De manifestatie van ‘Al’, de zichtbare wereld, de schepping zelf, het vleesgeworden woord, is vrouwelijk. Shakti is het vleesgeworden woord.

We vinden Shiva en Shakti vaak afgebeeld in een innige, sexuele en sensuele, omstrengeling. Maar behalve een directe expressie van de sensuele en sexuele liefde, wordt hier ook iets anders benadrukt.

Vrouwelijk en mannelijk

Met Beltane staat de vrouw, het vrouwelijke aspect in ons, centraal. Zij komt hier naar voren en nodigt ons uit om haar te ontmoeten in al haar creatieve kracht.
In een cultuur die zolang door mannelijke waarden is gedomineerd, is de behoefte aan Shakti groot en is het belangrijk om ons van haar bewust te worden en haar te vieren.
Schepping kan alleen plaatsvinden door de vereniging van beide aspecten, zowel het mannelijke als het vrouwelijke. Zonder deze vereniging is er geen schepping, geen creatie. Beide zijn nodig.


soekja-3-yoni-jpg-tmb-350-nc

Het vrouwelijke aspect vinden we terug in de elementen water en aarde.

Vaginale vormen in de ULURU rots, eindigend in een waterbassin, Australië


Het vrouwelijke aspect vinden we terug in de elementen water en aarde. Water is ontvankelijk, flexibel en beweeglijk. Het heeft een immense draagkracht, kan stil en overweldigend zijn, kan elke vorm aannemen. Aarde is stevig en stabiel. Haar draagkracht is van een andere orde; ze is de onverstoorbaarheid, de kracht van de berg en de vruchtbaarheid van de grond. Aarde en water samen vormen de voedingsbodem voor al wat leeft. Het vrouwelijk aspect is verbindend.


soekja-4-fallus-img-5982-tmb-1400-nc

Het mannelijke aspect vinden we terug in het vuur en de lucht.

Fallusvormige rots in Devil's Marbles, Northern Territory, Australië


Het mannelijke aspect vinden we terug in het vuur en de lucht. Vuur is krachtig, verwarmt, is de initiator, onze passie. Lucht is de adem, de wind, en ons denken, de mentale wereld. Het mannelijk aspect is onderscheidend en scheidend.

Maatschappelijke orde

De mannelijke kwaliteiten als scheiding en denken hebben in onze westerse cultuur een grote vlucht genomen en verbinding, aarde en voelen overschaduwd en ook actief onderdrukt. Hierdoor is een grote disbalans ontstaan.
Om verder te kunnen, moeten we ons bevrijden uit een mindset die vooral gericht is op scheiding. We moeten loskomen van het idee dat je met denken alles kunt bereiken.

Als we daarentegen beseffen dat lucht ook adem is, gaan we ons lichaam weer voelen.

Er is niets mis met denken; het geeft afstand en het vermogen tot reflectie. Maar als we het element lucht alleen nog maar op deze manier inzetten, verdwijnt het vuur en de passie, een kwaliteit van het hart.
Als we daarentegen beseffen dat lucht ook adem is, gaan we ons lichaam weer beseffen. We komen weer in contact met onze gevoelens. Gevoelens zijn als water; ze maken ons zachter en ontvankelijker, flexibeler.
En door bewust in het buikcentrum te ademen, die plek net onder de navel, kunnen we meer hier zijn, op aarde zijn, gegrond zijn. We blijven dan gemakkelijker in ons centrum. En zo komen alle elementen in onszelf meer in balans.


soekja-5-img-6177-tmb-1400-nc

En zo komen alle elementen in onszelf meer in balans.


Hoe is het om het leven volledig te leven, onszelf toe te staan ons volledig te ontplooien, er helemaal te zijn? Beltane nodigt ons uit om hier een stap te zetten! Om een commitment met jezelf aan te gaan.
Zet je superego aan de kant - die begrijpt helemaal niets van levensenergie en van Beltane moet hij, gepokt en gemazeld door onze cultuur, meestal ook niets weten – en ga Beltane vieren.

Beltane vieren

Dat kan al heel simpel door deze dagen jouw verbinding met de natuur bewuster te beleven. Maak een wandeling, stem je af op de uitbottende natuur, de sapstromen in de planten.

De sapstromen die wakker zijn geworden, leven ook in jou.

Maak danspassen, trek iets geks aan, ren een rondje hard en voel je lijf, maak een wandeling en laat de uitbottende natuur op je inwerken. De sapstromen die wakker zijn geworden, leven ook in jou. En wil je een ritueel doen, hieronder vind je een beschrijving van iets dergelijks. Je kunt ook je eigen ritueel ontwerpen.

Beltane ritueel

Het kan buiten of binnen, bij een vuur of een kaars. Je kunt een cirkel uitzetten met daarin de vier windrichtingen, met jou en kaars of vuur in het midden, of je gaat gewoon op kussentje of stoel zitten.

Als je de cirkel trekt: In de Keltische cultuur staan oosten en zuiden respectievelijk voor lucht en vuur, westen en noorden vertegenwoordigen water en aarde. En zittend in het centrum van je cirkel, richt je je op het Zuid-Oosten, de plek van Beltane.

In dit ritueel worden wat attributen gebruikt:
Een schaal met water, symbool van de Godin en het vrouwelijke aspect, zet je links van je neer.
Een staf/stok, symbool van de God en het vuur en mannelijk, leg je aan je rechterkant.
Aan beide kanten nog een kaars, (met een doosje lucifers) en je opstelling is klaar.

Je gaat zitten in het centrum van je cirkel of gewoon voor je tafeltje met attributen en steekt de kaars of het vuur recht voor je aan en de voorbereiding begint:


soekja-6-vuur-afbeelding-tmb-1400-nc

Je steekt de kaars of het vuur recht voor je aan en de voorbereiding begint.


Maakt contact met het zitten, grond jezelf en ga met je aandacht naar binnen. Word je bewust van de omgeving die je hier hebt gecreëerd. Je hebt hier een tijdelijke tempel gemaakt, een sacrale ruimte. Zak in je bekken en verbind je met de aarde. Recht je rug en verbind je met de hemel. Je zit tussen hemel en aarde en je bevindt je in sacrale tijd. Je kunt in een besef van tijdloosheid komen, in een ruimte die de druïden de ‘otherworld’ noemen.

Je hebt hier een tijdelijke tempel gemaakt, een sacrale ruimte.

Concentreer je op je lichaam, op de energiestromen die je door je heen voelt gaan. Jouw lichamelijkheid is de unieke manifestatie van jouw wezen. Kijk of je kunt richten op wat goed voelt, op daar waar de beweging is.
Focus dan op de scheppende kracht, de creativiteit van het leven, op hoe het leven zich op telkens nieuwe manieren manifesteert. Kijk hoe en waar jij je creativiteit aanwendt.

Als je zover bent open je je ogen. Je steekt de kaars aan je linkerkant aan en open jezelf voor de vrouwelijke manifestatie. Dit kun je doen door de volgende woorden uit te spreken:


’I turn to my left, I bend toward the moon.
I open myself to the goddess in me.’


Neem tijd om dit tot je door te laten dringen.

Vervolgens buig je naar rechts, steek de kaars daar ook aan en open je voor de mannelijke kracht. Dit kun je doen door de volgende woorden uit te spreken:


’I turn to my right, I tend towards the sun.
I open myself to the God within me’
.


Voel hoe je mannelijke aspect je beroert.

Neem de tijd om de stroom van beide kanten tot je door te laten dringen. Het kan helpen om terug te gaan naar je gronding:
Voel jezelf zitten, op je kussentje, je stoel, de grond. Verbind je met Aarde, met de grond onder je. Voel je rechte rug, verbind je met de hemel boven je. Hier zit jij op je eigen plek, de plek die alleen jij maar kunt innemen.

Kijk hoe links en rechts, het vrouwelijke en mannelijke, zich tot elkaar verhouden.

Stem je opnieuw af op je linkerkant, de Godin, het vrouwelijke aspect in je. En stem je af op je mannelijke kant.
Voel beide stromen, ervaar het verschil, kijk hoe ze zich tot elkaar verhouden, of ze samen willen komen of juist niet. Laat toe wat zich wil voltrekken.

Afronding

Tot slot til je met je linkerhand de schaal met water op en zegt:
‘Dit water bevrucht mijn proces’

En je neemt de staf met je rechterhand op en zegt:
‘Met deze staf breng ik passie en leven in mijn groei.’

Zet de schaal en leg de staf naast elkaar voor je neer. Kijk ernaar, laat hun betekenis tot je doordringen.
En dan is het tijd voor een buiging en een dankwoord voor alles dat hier voor jou aanwezig was en jou heeft ondersteund.
Word je gewaar van hoe je je voelt als je opstaat en je attributen opruimt.

De foto van Shiva en Shakti is van de site: https://throughthevortex.files.wordpress.com/2013/03/shiva-shakti-1.jpg
Het ritueel is een bewerking van het Beltane ritueel zoals dat door Obod in hun lesboek is beschreven.
Een ritueel in deze traditie wordt altijd voorafgegaan door het oproepen van de krachten van de vier windstreken, een gebed voor de vrede in de wereld en een gebed aan de Goddelijke realiteit. Het wordt afgerond met het bedanken van de krachten van de windstreken.
Obod is een afkorting van: The Order of Bards, Ovates and Druids in Engeland. Hun actuele website: http://www.druidry.org/

Geplaatst op - lees tijd 8 minutes, 4 seconds.