We zijn aangeland in het midden van de zomer. Het graan staat rijp op de velden en op 1 augustus wordt traditioneel het oogstfeest gevierd. In deze tijd werden ook veel huwelijken gesloten. Het is een tijd om stil te staan bij het wonder van het groei en ontwikkeling.

Zaad

Het is in deze tijd dat ik me realiseer hoe bijzonder het eigenlijk is dat een zaadje onder invloed van de aardse omstandigheden uitgroeit tot plant. Dat deze plant vruchten voortbrengt die we kunnen eten. En dat ons lichaam dat voedsel vervolgens omzet in stoffen die ons lichaam kan verteren. Het is in feite een groot transformatieproces dat voortdurend plaatsvindt.
In het zaad zit de belofte en de potentie van een volgende plant of boom. Het is de innerlijke drang van de plant om zijn voortbestaan te garanderen en zaad te produceren dat uitgestrooid, nieuwe planten voortbrengt.

In het zaad zit de belofte en de potentie van een volgende plant of boom

Zo staat mijn tuin staat nu vol met mini eikenboompjes. Soms is het belangrijk om te wieden!

Keuzes

Dat brengt me bij het vermogen van ons mensen om keuzes te maken. Als we het even bij de planten en ons voedsel houden, vond dat keuzemoment plaats toen we in onze menselijke geschiedenis ons gingen realiseren dat we niet alleen voedsel konden zoeken, maar ook het zaad van dat voedsel konden verzamelen en zelf in de grond konden stoppen. Dat we zelfs konden kiezen waar we dat deden en welk zaad we wilden gebruiken. En als we het verzorgden, dan bracht dat zaad voedsel voort. Deze ontdekking veranderde voor altijd onze relatie met Aarde. Hier zetten we onze eerste ecologische voetstap.

Wat willen we zaaien?

Zaaien en oogsten zijn begrippen die ook als metafoor worden gebruikt. Het is een bekende uitspraak: ‘wat je zaait zul je oogsten’. Het is niet zo eenvoudig om in onze complexe wereld te weten welke keuzes de belangrijkste zijn, te voelen welke richting we op willen, ons te kunnen of durven te laten leiden. Zaad kent maar een wil: zich voortplanten. Het heeft daar wel de juiste omstandigheden voor nodig.


soekja-dsc00348-tmb-700-nc

Zaad kent maar een wil: zich voortplanten.
Het heeft daar wel de juiste omstandigheden voor nodig.


In het noorden van California waar ik deze zomer rondtrek, is de laatste sneeuw pas half juli van de berghellingen. Bloemen komen supersnel tot bloei zodat ze voor de volgende koude hun zaadjes nog in de stenige grond kunnen laten vallen. Ze stemmen af op hun realiteit, passen zich aan, kennen de mogelijkheden en de begrenzingen.

Levenskunst

Het is een kunst, een levenskunst, om te weten wat we zelf willen zaaien. Wat we willen oogsten is vaak gemakkelijker. Vaak hoor ik studenten en cliënten zeggen dat ze rust en harmonie willen, dat ze willen ontspannen en vrij willen zijn. En we denken dat we daarvoor heel hard moeten werken, dat beter ons best moeten doen, meer voor elkaar moeten zien te krijgen.


soekja-dsc00481-tmb-700-nc

Nieuwe loot aan grote boom


Maar groeien gaat vanzelf. Wat belangrijk is, is dat we ons durven te openen voor de innerlijke leiding die ons laat zien wat er nodig is.
Het zaadje vertrouwt op Aarde, op de grond. Het laat ons zien dat we gedragen worden. Het is in feite een prachtige metafoor voor onze oefening in gronden.

Het zaadje vertrouwt op Aarde, op de grond.

Hoe is het om ons werkelijk te laten zakken? Om ons ten diepste te verbinden met de planeet waarop we leven? Om onze mind en ons denken en al die ideeën die ons wegvoeren van wat er diep in ons leeft even te negeren? Om te kijken wat er diep in onze eigen, unieke grond, naar boven wil komen?

De wijsheid van het zaadje

Om dat te kunnen en te doen hebben we geduld nodig. Het zaadje ligt geduldig in de grond tot de tijd rijp is. Wij zijn zover weggeraakt van wat ten diepste in ons tot bloei wil komen dat het tijd kost om te weten wat onze zaadjes in feite voor ons in petto hebben. Maar hoe zou het zijn als we ons kunnen verbinden met dat innerlijke zaad in ons? Hoe zou het zijn als we onze potentie zouden kunnen voelen, zonder onmiddellijk te hoeven weten wat dat betekent? Dat het mag groeien en naar boven mag komen en zich aan ons mag laten zien op het moment dat de tijd rijp is?

De wijsheid van het water


soekja-dsc00434-tmb-1400

Zaadjes hebben grond nodig en water. Water is het element van het westen, waar water wijsheid wordt. Wijsheid komt met de jaren, komt door groei en ontwikkeling. Wijsheid krijgen we door af te stemmen op onze innerlijke diepte en te kijken of we kunnen accepteren alles wat daar leeft en wat gekend wil worden. zo kunnen we ons potentieel werkelijk tot uitdrukking brengen!

Geplaatst op - lees tijd 3 minutes, 53 seconds.