In het menu vind je de blogs naar categorie. Via de knop publicaties kom je op artikelen die op de website of elders zijn gepubliceerd.

Een heilig huwelijk

Mijn zoektocht naar het andere leven van Jezus, waarvan ik verslag doe in mijn wekelijkse blogs, loopt ten einde. De glorieuze intocht in Jeruzalem, die afgelopen zondag in Christelijke kringen is gevierd als palmzondag, hebben Jezus’ lot bezegeld. Terwijl de hogepriesters en schriftgeleerden een list bedenken om hem ter dood te brengen, bereidt Jezus zich voor op zijn naderende einde. Maria Magdalena speelt hierin een wezenlijke rol.

Jezus' Sterven

‘Jezus is een treitervlogger’, hij zat te zagen aan de poten van de macht’. Het is een uitspraak van Remco Veldhuis, de verteller in de Passion die gisteravond opnieuw werd vertolkt.
Anders dan de kerk ons heeft doen geloven, was Jezus tegen elke vorm van kerkelijke macht. Zijn boodschap is misschien wel actueler dan ooit en sluit nauw aan bij het proces van psychische en spirituele groei. Hij moet zijn rebelse geest met de dood bekopen, maar de dood is een poort naar de andere dimensie.

Jezus' Opstanding

Het is Pasen geworden, de dag bij uitstek dat we eieren eten. Het is een voorchristelijke traditie waarmee de lente en het nieuwe begin wordt gevierd.
Eieren staan echter ook symbool voor oorsprong en kern. Het eten van eieren kan ons herinneren aan onze ware natuur, aan dat wat we in wezen zijn. Als we de eieren die we vandaag nuttigen, eten vanuit die gedachte, dan vieren we het echte Pasen; we vieren ons essentiële bestaan.