In 18 hoofdstukken neem ik de lezer mee op reis. Nadat we de 'spullen' die we op deze reis nodig hebben – een zeker aantal methoden voor gronding en onderzoek – hebben verzameld en we de tijd waarin we leven in vogelvlucht hebben verkend, wacht ons het eerste traject. We beginnen bij de verkenning van onze gedragspatronen en eindigen in de omhelzing van de innerlijke geliefde.

Publiciteit over Langs de weg van het hart]
Boekpresentatie terugkijken

Drie reis-etappes

Dit is een boek voor de zoeker, voor hen die de diepere betekenis van hun persoonlijke leven willen doorgronden. Het is geschreven als een reis:

"Als we besluiten om op reis te gaan, breken we uit ons gewoonteleven. Daar is moed voor nodig, moed die we vinden in de verwachting dat we mooie landschappen zullen gaan zien, nieuwe ervaringen zullen opdoen. Hier is de hoop dat het beter wordt, mooier, helderder. We hebben behoefte aan een nieuwe wind, een wind die de zeilen van ons schip bol doet staan.
Zeilen? Ja, onze reis wordt een zeereis, en die maken we met een zeilschip, net als in de tijden van weleer, toen helden en heldinnen zich inscheepten en naar het westen voeren, onbekend land tegemoet."

Zo begint elk hoofdstuk met een korte beschrijving van de volgende fase van de reis, die drie grote etappes onderscheidt:

1 De ontdekkingstocht op Aarde

"Ontdekkingsreizigers zijn van alle tijden. Ooit brachten ze de Aarde in kaart, verkenden ze exotische en wellicht levensgevaarlijke gebieden, ontdekten ze nieuwe dieren- en plantensoorten. De ontdekkingstocht waar dit boek over gaat heeft betrekking op onszelf, onze innerlijke dynamiek en onze relatie met onze omgeving. Waarom leven we dit leven op Aarde? Wat is de zin van ons bestaan? En hoe leven we een zinvol leven? Het zijn vragen die juist in de laatste decennia velen onder ons bezighouden..."

Op de eerste etappe verkennen we de ego-persoonlijkheid en de ziel. Er is niets mis met het ego. Het ego is een springplank, een noodzakelijke eerste fase van groei en ontwikkeling. In zich draagt het de wijsheid voor verdere groei en ontwikkeling.

Elke groei en ontwikkeling vindt plaats in en door de ziel, dat veld van gewaarzijn en bewustzijn. De ziel stelt ons in staat om ervaringen op te doen die ze in ons bewustzijn opslaat. Zo ontstaat de ego-persoonlijkheid als een systeem, een structuur, in het veld van de ziel.

2 De oorsprong

"Na onze uitgebreide exploraties aan land wordt het tijd om de boot van wal te duwen. Alle spullen die we nodig hebben voor onze tocht zijn inmiddels aan boord. Nu gaan we het ruime sop kiezen. Sommigen zullen denken: Eindelijk, hier heb ik op gewacht. Anderen zijn misschien wat onzeker: Wat staat me te wachten?
Ja, nu we de zee op gaan, begeven we ons in onbekend gebied. Is er aanvankelijk nog de kustlijn en herkennen we de verschillende eilanden een eindje voor de kust, uiteindelijk varen we onbekende verten tegemoet..."

De tweede etappe brengt ons in eerste instantie bij de beelden die we maken van God en van onszelf. Ze liggen als eilanden voor de kust, zijn bakens waarop we ons oriënteren. Zo geven ze ons houvast. Maar om God, het AL, werkelijk te leren kennen moeten we alle beelden die we maakten, laten gaan. Dat geldt ook voor de beelden over onszelf en de wereld om ons heen.

We betreden het gebied van ruimte en leegte, van grenzeloosheid. Hier bestaat dualiteit niet langer; non-dualiteit wordt hier waarheid. Aanwezigheid en Gewaarzijn zijn niet langer alleen ervaringen; wij zelf zijn Dat. We ervaren de eenvoud van simpel zijn.
Direct weten, bevrijd van onze persoonlijke geschiedenis, gaat ons leiden. Het is de wijsheid van het Hart, die we vinden in een oeroude traditie waar de christelijke mystiek haar basis heeft. En natuurlijk kijken we naar de Wil van het universum.

3 Thuiskomen

"...In de leegte van de oceaan hebben we het AL ontmoet. We hebben onszelf ontmoet als deel van het universum – als een golf die oprijst uit het water, om op het volgende moment weer zee te worden, onderscheiden en toch één. [...] Nu is het tijd om huiswaarts te keren naar onze dierbaren, familie en vrienden, en naar het werk dat ons wacht. De tijd is gekomen om onze realisatie – dat wie en wat we zijn – in ons dagelijks leven te brengen. We zijn niet ván de wereld maar we leven wel ín de wereld.[...]
Sommigen onder ons willen altijd wel hier blijven, rondzwervend in de ruimte, zonder verplichtingen en ontmoetingen met anderen. Anderen kunnen niet wachten om hun geliefden weer in de armen te sluiten. Voor iedereen is het anders. Maar juist daar, in die wereld die nu nog zo ver weg lijkt, kunnen we onze groei en ontwikkeling ook werkelijk leven. Het is de volgende fase van onze groei: de actualisatie van onze realisatie..."

Waarmee worden we geconfronteerd als we thuiskomen van een retraite of een workshop? Hoe is het als we, na een bijzondere ervaring in de natuur, onze administratie moeten doen? Onze terugkeer naar de 'marktplaats' – zoals Bernadette Roberts zo treffend verwoord – is wellicht de grootste uitdaging. We onderzoeken wat we daar tegenkomen aan de hand van een aantal zeer specifieke en hardnekkige ego-manifestaties.

Het is in het dagelijks leven, juist in die ontmoeting met de wereld en haar verwachtingen, dat we verdieping kunnen verwachten. Hier kan de innerlijke ontmoeting plaatsvinden met dat wat ons het meest dierbaar is. Ze vindt plaats in de innerlijke, de meest private, ruimte in ons hart: de bruidskamer. Hier zijn we intiem met onszelf en maken we ons op voor de ontmoeting met de innerlijke geliefde.Fragment uit het boek:

De kracht van het hart
In het soefisme, de christelijke mystiek én de kabbala vormt het hart de ingang naar het numineuze. Bij de soefi’s vinden we grote dichters als Jalal ad-din Rumi en Hafiz. Zij drukten hun zoektocht naar God uit in ontroerende gedichten, waarin ‘God’ de ‘geliefde’ wordt. In de Soefi-traditie spreekt men over ‘de Weg van het Hart’. Het hart staat ook centraal in de leringen van Jezus van Nazareth. Denk bijvoorbeeld aan zijn uitspraak tijdens de Bergrede: ‘Gezegend zijn zij die puur van hart zijn, want zij zullen God zien.’ Op veel schilderijen en in veel beelden is deze man afgebeeld met een prominent hart op zijn borst, met zijn linker wijsvinger gericht op dat centrum. En in de Thora lezen we over gerechtigheid iets wat in het Hebreeuws ook Liefde betekent.(20)

Het hart heeft hier niet alleen te maken met de Liefde. Het verwijst ook naar kennis die tot ons komt via het directe weten. Die kennis wordt wel gnosis genoemd, een Oudgrieks woord voor kennis. De gnostische kennis is ‘kennisse des harten’, die tot ons komt door innerlijk zien, horen en zintuiglijk voelen.(21) In hoofdstuk 10 gaan we het pad van de gnosis verkennen. Maar eerst moeten we dat hart van ons onderzoeken. Want hoe is het daarmee?

Het hart is niet zomaar beschikbaar voor Liefde en Kennis. Ondanks alle Jezusbeelden die mij als kind en puber omringden, heb ik ‘de weg van het hart’ nooit ervaren in de leer van de kerken en op de katholieke scholen in mijn jeugd. Wel vond ik strengheid, oordelen, vernederingen en veel schijnheiligheid. Er is méér nodig om binnen deze traditie dat hart te vinden. Het ís er wel, zoals we in de volgende hoofdstukken zullen zien. Laten we alvast een voorproefje nemen.

[kader oefening]
Ervaren

We beginnen met gronden. Breng dan je aandacht naar je verticaliteit.
Voel jezelf zitten tussen Aarde en Hemel. Kijk of je hier Aanwezig kunt zijn.
Maak dan contact met je hartstreek en adem zachtjes in dat gebied.
Hoe voelt het daar? Is het er open of juist strak?
Kun je je openen voor dat wat hier leeft op dit moment?
[einde kader]

Je hoeft niet in God te geloven; je kunt ‘God’, het AL, vinden in je meest innerlijke, meest private ruimte. Want als we dat buitensluiten, wie zijn wij dan nog? Maar om daar te komen moeten we ons hart wel bevrijden van de verwondingen die het heeft opgelopen en onze mind van de zelfbeelden waarmee we ons identificeren.Bronnen

Behalve mijn eigen persoonlijke ervaringen met de reis van de ziel en talloze ervaringen met cliënten, heb ik gebruik gemaakt van de kennis uit de psychologie en de spiritualiteit. De Diamantbenadering, de contemporaine spirituele school die haar grond vindt in het werk van A.H. Almaas, dient al meer dan twintig jaar als een belangrijke gids.

Daarnaast heeft mijn interesse in de geschiedenis van de mensheid en de betekenis van menszijn in deze tijd, een plek gevonden in dit schrijven. Voor de beschrijving van het Heilige Huwelijk heb ik ondermeer teruggegrepen op de traditie in het oude Mesopotamië en voor de beschrijving van de erotische liefde - naast teksten van A.H, Almaas en het evangelie van Philippus, dankbaar gebruik gemaakt van de gedichten van soefimeesters Rumi en Hafiz.
Mijn eigen ervaringen van en onderzoek naar de mystiek van het christendom was een rijke bron van inspiratie.
Al deze elementen en veel meer vind je terug in dit boek.

soekja-soekja-schie-langs-de-weg-3d-boek-tmb-1400-nc-tmb-1400-nc

Casuïstiek en ervaren

In het boek worden tal van voorbeelden gegeven van sessies die ik met cliënten heb gehad en er zijn voortdurend uitnodigingen tot zelfonderzoek en ervaren. In het eerste hoofdstuk worden al direct een aantal hulpmiddelen aangereikt die je kunnen ondersteunen op je tocht, waarnaar je altijd kunt teruggrijpen. Kortom: dit boek is er een dat een jaar lang op je nachtkastje kan liggen of op de hoek van je bureau. Je kunt er alsmaar in teruglezen als je ergens vastloopt.


Er valt natuurlijk veel meer te vertellen over dit boek. De schuingedrukte tekstjes over de reis zijn direct overgenomen uit het boek. Wil je er meer over weten of jouw eigen connectie met je hart onderzoeken, neem deel aan een van de webinars die de komende maanden worden gegeven. Kijk daarvoor op Webinars. Kijk ook op Samsara books.


Een foto-impressie van de boekpresentatie op 1 april vind je hier.


Geplaatst op - lees tijd 8 minutes, 15 seconds.