In het kader van het verschijnen van mijn nieuwe boek "Langs de weg van het hart", heb ik een serie webinars gegeven. Van een aantal webinars zijn opnames gemaakt die je kunt vinden op you tube.

De webinars op YouTube

In een webinar ben ik in gesprek met de aanwezigen. In wat ik zeg, probeer ik af te stemmen op de vragen die er van hen liggen. Als die vragen eenduidiger zijn dan is de gesproken tekst ook eenduidiger en gemakkelijker te volgen. In elk webinar worden zekere thema's uit het boek uitgewerkt. Elk thema bestrijkt een redelijk groot gebied en komt compact aan de orde, om de deelnemer een idee te geven van de inhoud van het boek en hoe daarmee te werken.
Bij het bekijken van een opname is het goed om je dat te realiseren. Las een pauze in, luister soms een stukje opnieuw na en lees het boek. In een workshop of training zou veel meer tijd genomen worden om een dergelijk thema uit te werken.

Het is handig om voor het bekijken van de video de tekst hieronder te lezen. Een gesproken tekst is niet hetzelfde als een geschreven tekst. Zeker als je inspeelt op de vragen van de deelnemers en je gaat improviseren, kunnen uitspraken minder precies zijn dan als ze neergeschreven worden en je ze kunt bijschaven. Dat geldt met name voor het webinar over non-dualiteit. Voor je eigen inzicht is het ook handig om de opnames in de volgorde te bekijken zoals die hieronder zijn weergegeven.

Overzicht: Hieronder vind je een korte beschrijving van die webinars die op film te zien zijn.

Webinar: De kwetsbaarheid van het hart.

soekja-img-4828-tmb-1400

Dit webinar vond plaats op zaterdag 23 april 2022, van 10.30 - 12.30.
Hoe kunnen we dat hart openhouden, zelfs verder openen, als de wereld om ons heen in brand staat, en aarde zelf, onze directe leefomgeving, onze aandacht vraagt. Meer
De opname van dit webinar vind je op mijn You Tube kanaal.

Webinar: De ziel en de persoonlijkheid

soekja-dsc00245-tmb-1400

Dit webinar vond plaats op donderdag 20 mei van 14.00 - 16.30u

Wat is de ziel eigenlijk? Wat betekent als we zeggen dat de ogen de poorten zijn van de ziel? De ziel is een veld van gewaarzijn en bewustzijn. In en door de ziel zijn we in staat om ervaringen op te doen. En juist in het veld van de ziel krijgt de persoonlijkheid geleidelijk aan vorm. Meer...
De opname van dit webinar vind je op YouTube.

Webinar: De wijsheid van het hart

soekja-dsc01758-tmb-1400

Dit webinar vond plaats op zaterdag 29 mei 10.00 - 12.00u*

Het hart is de plek waar onze gevoelens leven, gevoelens als verlangen en gemis, waar kwaliteiten van Essentie als compassie, vreugde en passie voelbaar zijn. Maar het hart is meer. Het is ook een ruimte waar direct weten de scepter zwaait, als we ons durven laten leiden door de liefde voor de Waarheid. Meer...
Een opname van dit webinar is te zien op YouTube

De non-duale realiteit in Essentie

soekja-img-1405-tmb-1400

Dit webinar vond plaats op 19 juni 10.30 - 12.30u
De opname van dit webinar is nog niet beschikbaar.
Essentie is in wezen non-duaal, niet twee, maar onverbiddelijk één. Immers, ze IS. Maar hoe 'doe' je dat, non-dualiteit? Hoe leven we die non-duale realiteit van Essentie in onze dagelijkse realiteit?
Meer

Webinar: De spirituele dimensie in de therapie

soekja-dsc00572-tmb-1400

Een exclusief webinar voor lichaamsgericht werkende therapeuten.
Dit webinar vond plaats op 5 juni, 10.00 - 12.30 u Kosten €15,00 u
De webinar is integraal opgenomen en alleen beschikbaar voor lichaamsgerichte therapeuten.
De kosten voor het zien van dit webinar bedragen €10,00. Aanvraag voor deze link: lenievanschie@soekja.nl

Een therapieproces is het meest effectief als het zich richt op de groei en ontwikkeling van de client. Spreken we dan alleen over psychologische groei, of is elke groei ook spiritueel van aard? In dit webinar onderzoeken we hoe spiritualiteit een actieve plaats kan krijgen in het therapieproces. Meer...

Webinar: Hoe leef ik een spiritueel leven in deze tijd?

soekja-img-4240-tmb-1400

Dit Webinar vond plaats op 10 en 24 april 2021.
De opname van dit webinar vroeg teveel bewerking en is vooralsnog niet te zien.
De huidige tijd kent tal van uitdagingen waarvoor we ons geplaatst zien. Internet heeft ons tot wereldburgers gemaakt en zo worden geconfronteerd met schokkende wereldwijde gebeurtenissen. Is er in een dergelijke wereld nog wel ruimte voor een spiritueel leven?
Meer...

Boek: Langs de weg van het hart

Ieder van ons leeft een uniek levenspad, een pad waarop we tal van ervaringen opdoen, een pad waarop we struikelen, vastlopen, uitgedaagd worden, nieuw licht zien. Al die struikelingen zijn in feite uitnodigingen tot zelfonderzoek. Maar hoe 'doe' je dat, dat onderzoek? En waar gaat het voor jou om in het leven? Hoe geef jij in jouw leven spiritualiteit meer ruimte?
Het boek 'Langs de weg van het hart', neemt je mee op reis. het kan een gids voor je zijn, die jou, de zoeker helpt op haar en zijn spirituele levenspad.
Je kunt het boek bestellen bij Samsara. Er is ook een e-book versie uitgebracht.

Webinars