Jezus: Ik ben de Weg

We zijn aan het einde van de derde vastenweek. In mijn besluit om in deze weken het leven van Jezus nader te onderzoeken, ga ik opnieuw met hem op reis. Aan de Jordaan heeft hij een innerlijke weg tot zijn Abba gevonden. Hij gaat nu anderen leiden op dat pad. Hij verlaat het zuidelijke Judea en trekt naar het noorden, terug naar Galilea en zijn geboortedorp Nazareth.

Jezus Heler en Sjamaan

In deze vastentijd volg ik Jezus op zijn levenspad. We ontmoeten hem als een getraumatiseerd en gepassioneerd mens. Als een strijder voor de waarheid en als een door het leven getekende wijze. Behalve zijn woorden is hij bekend geworden door zijn genezingen. Ze worden wonderen genoemd. Maar hier zijn verklaringen voor te vinden.

Jezus en Maria Magdalena

In deze weken voor het Paasfeest verdiep ik mij Jezus van Nazareth, mens zoals jij en ik. Waar hij zijn visie verkondigt, trekt hij veel volgelingen en moet hij telkens vluchten voor de heersende macht. Hij is nu opnieuw op weg naar het noorden. Aan het meer van Galilea vindt hij zijn eerste discipelen. Hier gaat hij ook de vrouw ontmoeten die een grote rol gaat spelen in zijn leven: Miriam uit Magdala.

Jezus, een spiritueel leraar

In deze vastentijd volg ik Jezus op zijn levenspad en schrijf ik elke week een blog. Hij is in de loop van zijn leven een bekend figuur geworden. Met zijn uitspraken en genezingen brengt hij veel mensen op de been en maakt hij veel vijanden. De spanning loopt op en dit kan niet lang meer duren. In deze laatste weken voor de kruisiging neemt hij een belangrijke beslissing.

Een heilig huwelijk

Mijn zoektocht naar het andere leven van Jezus, waarvan ik verslag doe in mijn wekelijkse blogs, loopt ten einde. De glorieuze intocht in Jeruzalem, die afgelopen zondag in Christelijke kringen is gevierd als palmzondag, hebben Jezus’ lot bezegeld. Terwijl de hogepriesters en schriftgeleerden een list bedenken om hem ter dood te brengen, bereidt Jezus zich voor op zijn naderende einde. Maria Magdalena speelt hierin een wezenlijke rol.