Jezus en zijn Persoonlijke Zoektocht

De tweede week van de 40daagse vastentijd is voorbij en mijn volgende blog over Jezus is klaar. Wat me vooral raakt is zijn menselijkheid, zijn verlangen naar verbinding en zijn zoektocht en passie voor het leven, dat voor hem in alles een expressie is van de Goddelijke realiteit. Zijn jeugd heeft daar een bepalende rol in gehad.

Jezus: Ik ben de Weg

We zijn aan het einde van de derde vastenweek. In mijn besluit om in deze weken het leven van Jezus nader te onderzoeken, ga ik opnieuw met hem op reis. Aan de Jordaan heeft hij een innerlijke weg tot zijn Abba gevonden. Hij gaat nu anderen leiden op dat pad. Hij verlaat het zuidelijke Judea en trekt naar het noorden, terug naar Galilea en zijn geboortedorp Nazareth.

Jezus Heler en Sjamaan

In deze vastentijd volg ik Jezus op zijn levenspad. We ontmoeten hem als een getraumatiseerd en gepassioneerd mens. Als een strijder voor de waarheid en als een door het leven getekende wijze. Behalve zijn woorden is hij bekend geworden door zijn genezingen. Ze worden wonderen genoemd. Maar hier zijn verklaringen voor te vinden.

Jezus en Maria Magdalena

In deze weken voor het Paasfeest verdiep ik mij Jezus van Nazareth, mens zoals jij en ik. Waar hij zijn visie verkondigt, trekt hij veel volgelingen en moet hij telkens vluchten voor de heersende macht. Hij is nu opnieuw op weg naar het noorden. Aan het meer van Galilea vindt hij zijn eerste discipelen. Hier gaat hij ook de vrouw ontmoeten die een grote rol gaat spelen in zijn leven: Miriam uit Magdala.

Jezus, een spiritueel leraar

In deze vastentijd volg ik Jezus op zijn levenspad en schrijf ik elke week een blog. Hij is in de loop van zijn leven een bekend figuur geworden. Met zijn uitspraken en genezingen brengt hij veel mensen op de been en maakt hij veel vijanden. De spanning loopt op en dit kan niet lang meer duren. In deze laatste weken voor de kruisiging neemt hij een belangrijke beslissing.