In het menu vind je de blogs naar categorie. Via de knop publicaties kom je op artikelen die op de website of elders zijn gepubliceerd.

Macht is context gebonden

Dopamine, zo zagen we in mijn vorige blog, is een soort van ‘gelukshormoon’. Een toename van dopamine verhoogt ons gevoel van welbehagen, ons gevoel dat we goed bezig zijn. Wat dat ‘goede’ is, is contextgebonden. Macht zo zagen we, geeft veel dopamine, omdat macht in onze cultuur wordt ervaren als iets dat goed is.

Verslaving aan macht

In mijn vorige blog schreef ik over hoe macht in het klein, macht wordt in het groot. Hoe groter de macht, hoe meer anderen je nodig hebt om je macht te kunnen behouden. Mensen, zo schreef ik eerder, worden tot objecten gemaakt, inzetstukken om de macht te kunnen uitoefenen. Wat, o wat, is zo aantrekkelijk aan macht?

Hoe macht in het klein, macht wordt in het groot

In mijn vorige blog schreef ik over enkele kenmerken van de patriarchale cultuur en hoe scheiding en object-denken centraal staan in deze cultuur. En ik kondigde het volgende blogthema aan: macht. En wat we zien is dat macht afhankelijk is en ontstaat in de kindertijd.

Sexual Assault en de Patriarchale cultuur

We kunnen de misstanden waar het gaat over wereldwijd sexueel misbruik alleen begrijpen als we deze plaatsen in een historisch-maatschappelijke context. Daar vinden we in ieder geval een aantal antwoorden op de vraag: ‘wat is hier in godsnaam aan de hand’. Juist deze context mis ik in de vele analyses niet alleen waar het gaat over misbruik maar ook over de positie van vrouwen in onze geschiedenis.

Sexual Assault

Na de onthullingen van de dames in de showbusiness, nu onthullingen van hulpverleners die in kwetsbare gebieden, vrouwen en kinderen seksueel misbruiken. Hulp moet je kopen met je lichaam, niet alleen als vrouw, ook kinderen zijn slachtoffer. Het vond - opnieuw - al jaren plaats. En niemand deed wat.